Pilnas anketų sąrašas

baptistai

Biblijos mokyklai rašau darbą apie baptistų identitetą. Man reikia, kad nesiremdami jokiais papildomais šaltiniais glaustai įvardytumėte, ką žinote apie baptistus. Kaip paaiškintumėte, kas jie tokie?

Absolventu apklausa

Mykolo Romerio universiteto studentas atlieka tyrimą „Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo Lietuvoje priežastys ir sprendimo būdai“. Vienas šio tyrimo tikslų - išsiaiškinti II pakopos studijų studentų bei absolventų nuomonę apie studijų kokybę ir galimybes įsidarbinti pagal specialybęLietuvoje bei galimas emigracijos priežastis. Prašome Jus atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Anketa anoniminė, tyrimo rezultatai bus pateikti tik apibendrinti.