Pilnas anketų sąrašas

Vadovo bendravimo kompetencijos įtaka darbuotojų įsitraukimui į darbą ir profesiniam perdegimui

Results58
Gerb. Respondente,Esu Vilniaus Universiteto, Ekonomikos ir verslo  administravimo fakulteto, vadybos ir verslo administavimo programos, komercijos šakos, IV kurso studentė Ema Stadaliūtė. Baigiamąjį bakalaurinį darbą rašau tema „Vadovo bendravimo kompetencijos įtaka darbuotojų įsitraukimui į darbą ir profesiniam perdegimui “. Kviečiu Jus sudalyvauti mano vykdomame tyrime, kurio tikslas yra nustatyti sąsajas tarp vadovo bendravimo kompetencijos ir  darbuotojų įsitraukimo į darbą ir profesinio perdegimo. Anketos užpildymas užtruks iki 10 minučių. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik baigiamajame darbe. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Dėkoju!

"Psoriaze sergančių pacientų ligos klinikinių simptomų, afektinių simptomų ir su liga susijusios gyvenimo kokybės pokyčiai sąsajoje su COVID-19 pandemija"

Results276
Maloniai Jus kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos rezidentūros programos gydytojos rezidentės Margaritos Slabadienės atliekamame rezidentūros baigiamajame moksliniame darbe, kuris yra skirtas nustatyti psoriaze sergančių pacientų ligos klinikinių simptomų, afektinių simptomų išreikštumą bei su liga susijusią gyvenimo kokybę ir įvertinti simptomų pokyčius sąsajoje su COVID-19 pandemija.Tyrimo dalyviai: Įvairios formos žvyneline sergantys suaugę asmenys.Tyrimo metodai: Tyrimą sudarys anoniminė internetinė anketinė apklausa, kurią sudarys tyrėjos sudarytas sociodemografinių ir ligos klinikinių simptomų klausimynas, Dermatologinis gyvenimo kokybės indekso klausimynas (angl. Dermatology Life Quality Index, DLQI) (gautas autorių leidimas) bei Pacientų sveikatos klausimynas (angl. Patients‘ Health Quetionaire, PHQ). Speciali tiriamųjų atranka nebus vykdoma.Galimas rizikos bei žalos tiriamiesiems įvertinimas: Taikant tyrimo metodą (anoniminė internetinė anketinė apklausa), rizikos bei žalos tiriamieji nepatirs arba ji bus pateisinami minimali. Apklausa gali sukelti tik mažus nepatogumus, susijusius su sugaištu laiku pildant anketą.Tyrimo dalyvių konfidencialumo apsauga: Tyrimo duomenys bus panaudoti tik studijų tikslams, anketa yra anoniminė. Anonimiškumas ir gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas, nes anketa yra anoniminė, tiriamojo vardo, pavardės, adresų ir kitų asmeninių duomenų nebus klausiama. Tyrimo rezultatai skelbiami tik apibendrinti.Iškilus neaiškumams tiriamasis gali kreiptis: LSMUK KK Psichiatrijos klinika, Eivenių g. 2, Kaunas. Gydytoja rezidentė Margarita Slabadienė, tel.nr. 864295277, [email protected]

Kokią įtaką rizikingam vairavimui daro patiriamas stresas bei tinkamas streso valdymas?

Results70
Sveiki,Esu Vytauto Didžiojo universiteto Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programos studentė Emilija Jankauskienė. Kviečiu Jus dalyvauti mano vykdomame tyrime, kurio tikslas yra atskleisti kaip stresas bei skirtingos streso įveikimo strategijos susijusios su rizikingu vairavimu. Kadangi vienas iš tyrinėjamų reiškinių yra rizikingas vairavimas, todėl ši anketa yra skirta tik tiems asmenims, kurie vairuoja arba yra turėję vairavimo patirties anksčiau. Vairavimo patirties trukmei tyrime apribojimų nėra. Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, svarbi tik nuoširdi Jūsų nuomonė.Surinkti duomenys bus naudojami apibendrintai baigiamajame magistro darbe, moksliniais tikslais, tad informacijos konfidencialumas yra garantuojamas. Asmenį identifikuojantys duomenys tyrimo metu nėra renkami.Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Vidutinė tyrimo trukmė 10-15 minučių. Net sutikus dalyvauti, bet kuriuo metu bus galima pasitraukti iš tyrimo.Jeigu sutinkate dalyvauti tyrime, prašau užpildyti anketą. Anketos užpildymas laikomas Jūsų informuotu ir išreikštu sutikimu dalyvauti tyrime. Kilus klausimams dėl šio tyrimo prašome kreiptis į tyrėją el. paštu: [email protected]š anksto dėkoju, kad skiriate savo brangaus laiko!

Vaistinėmis savybėmis pasižyminčių augalų produktų vartojimo analizė

Gerbiamasis (-oji) Respondente,Sveiki, esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarinės maisto saugos studijų IV kurso studentė ir rašau bakalauro baigiamąjį darbą tema – “Vaistinėmis savybėmis pasižyminčių augalų produktų vartojimo analizė”. Šiuo metu vykdau anoniminę apklausą, kurios tikslas – atlikti vartotojų apklausą apie dažniausiai vartojamas vaistinių augalų rūšis ir jų vartojimo priežastis, dažnumą ir jų poreikį. Anketa yra anoniminė ir gauti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami statistinei analizei atlikti bei išvadoms gauti.

TEKSTILĖS ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

Šios apklausos tikslas – įvertinti Jūsų požiūrį į tekstilės atliekų rūšiavimą Lietuvoje. Apklausa yra ANONIMINĖ. Vadovaudamosi moksline etika, tyrėjos įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.Labai svarbu, kad nuoširdžiai išreikštumėte savo požiūrį į VISUS klausimyno teiginius. Klausimyne nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Tiesiog svarbu, kad Jūs pareikštumėte SAVO nuomonę. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, atėjęs į galvą, paprastai yra pats teisingiausias. Jei susikaupsite ir niekas netrukdys, anketą užpildysite per 10-15 min.Pastaba: aprašant situacijas šiame klausimyne dažniai vartojama vyriška giminė. Ši gramatinė forma pasirinkta tik dėl kalbos glaustumo. Tikimės Jūsų supratingumo.

Produkto apklausa

Results120
Prašome nuoširdžiai atsakyti tik į du klausimus apie toliau pateiktą produktą. Šios anketos atsakymai bus panaudoti ekonomikos mokymosi tikslais.

Maisto papildų vartojimui įtaką darančių veiksnių tyrimas

Results25
Gerbiami respondentai,Esu Vilniaus Universiteto medicinos fakulteto farmacijos programos studentė, rašanti magistro darbą “Maisto papildų vartojimui įtaką darančių veiksnių tyrimas”. Maloniai prašau atsakyti į anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, duomenys bus panaudoti tik diplominio darbo rašymui. 

Vadovybės finansinė apgaulė labai mažose ir mažose įmonėse (klausimynas apskaitos darbuotojams ir vidaus auditoriams)

Gerbiamas (-a) respondente,Esu Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto, Apskaitos ir audito programos magistrantė. Atlieku tyrimą, siekdama nustatyti vadovybės suplanuotas ir vykdomas finansinės apgaulės formas, įvertinti galimas priežastis ir daromą jų įtaką apgaulės formos parinkimui, bei sukeliamą poveikį įmonei ir suinteresuotosioms šalims.Jeigu dirbate labai mažoje arba mažoje įmonėje arba buhalterines paslaugas teikiate šios kategorijos įmonei, ir Jūs užimate Vyr. buhalterio, buhalterio, finansininko ar vidaus auditoriaus pareigas, labai prašau Jūsų skirti kelias minutes ir atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.Visa Jūsų pateikta informacija bus anonimiška ir konfidenciali, tyrimo metu nebus siekiama identifikuoti konkrečių įmonių, o tyrimo rezultatai bus analizuojami tik mokslo tikslais. Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

Finansinio raštingumo poveikio jaunų asmenų finansinei elgsenai Lietuvoje vertinimas

Norėdami įvertinti Lietuvos jaunų žmonių finansinius įpročius, požiūrį į finansų valdymą ir taikomas priemones, atliekame anketinę apklausą. Maloniai prašome pažymėti atsakymus į pateiktus klausimus. Užpildyti klausimyną neužtruks ilgiau nei 20 min. Visi gauti atsakymai yra anonimiški. Jums pageidavus supažindinsime su tyrimo rezultatais.Ačiū už Jūsų atsakymus!