Pilnas anketų sąrašas

Studentų rūkymo įpročiai, priežastys ir požiūris į rūkymą.

Results0
Gerbiamas studente,tyrimo tikslas - išsiaiškinti studentų rūkymo įpročius, priežastis nuo kurių priklauso toks jų pasirinkimas ir požiūris į rūkymą, dėl kokių priežasčių rūko vis daugiau studentų ir paauglių. Todėl prašome atsakyti nuošidžiai ir nepagailėti savo brangaus laiko, anketa anoniminė. Pasirinktą atsakymą pažymėkite ar įrašykite savo atsakymą.

Nemokamas maitinimas skiriamas visiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, nevertinant šeimos pajamų

Siekiant, kad vaikų sveikos mitybos ugdymo procese dalyvautų kuo daugiau mokyklinio amžiaus vaikų, bei sudaryti tėvams palankesnes sąlygas derinti darbą su įsipareigojimais šeimai, svarstomas klausimas dėl socialinės paramos mokiniams sistemos tobulinimo, suteikiant teisę į nemokamą maitinimą mokykloje visiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, nevertinant šeimos pajamų.Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos tėvų forumo (LTF) prašo apklausti kuo daugiau mokinių, jų tėvų, mokyklų administracijų atstovų ir kitų visuomenės narių, kuriems rūpi vaikų maitinimo klausimai ugdymo įstaigose, bei iki š. m. vasario 28 d. pateikti apibendrintą nuomonę dėl visuotino priešmokyklinukų ir pradinukų nemokamo maitinimo įteisinimo tikslingumoNemokamas maitinimas skiriamas visiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, nevertinant šeimos pajamų -pritariate, pritariate iš dalies, nepritariate. Pateikite savo argumentus.

Prekės ženklo ACME rinkodaros tyrimas

Results87
Gerb. Respondentai,Esame Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Tarptautinės Prekybos specialybės studentai atliekantys tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti klientų nuomonę, apie įmonės rinkodaros priemones. Per apklausą gauti duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams, todėl užtikriname pateiktos informacijos konfidencialumą. Jūsų dalyvavimas labai svarbus ir atsakydami į klausimus užtruksite vos kelias minutes. Dėkojame už atsakymus!

Gėlių parduotuvė

Atlieku rinkodaros analizę. Mano rinkos analizės objektas yra gėlių parduotuvė, kuriai turiu padaryti pirkimo rinkos analizę anketos pagalba. Todėl prašau skirti kelias minutes ir atsakyti į anketos klausimus. Ačiū

Sveika gyvensena, mada ir grožis

Results0
Sveiki, esu sveikatingumo ir grožio verslo ketvirto kurso studentė Agnė. Šiuo metu atieku apklausą, kurios duomenys bus naudojami rašant studijų baigiamąjį darbą. Anketoje pateikti klausimai padės išanalizuoti sveikos gyvensenos įtaką grožiui. Anketa yra anoniminė.Dėkoju už atsakymus!

Vidaus kontrole

Esu Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studentas ir atlieku tyrimą kuriuo siekiama nustatyti vidaus kontrolės proceso organizavimo įgyvendinimo ypatumus buhalterinės apskaitos įmonėse. Organizacijos įvertindamos savo veiklą pagal veiklos organizavimo principus gali nustatyti veiklos rizikas ir gerinimo galimybes. Šiam tikslui pasiekti svarbus vaidmuo tenka įmonės vidaus kontrolės procesui.Maloniai prašome skirti 5-10 minučių Jūsų laiko ir atsakyti į klausimus. Prašome pažymėti „X“. arba įrašyti (kur prašoma) savo atsakymus. Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Anketa yra anoniminė. Duomenys bus panaudoti tik moksliniam tyrimui.

Mygtukas.lt teikiamos paslaugos

Esame Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentai. Atliekame tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti klientų poreikius renkantis kompiuterinių prekių parduotuvę . Atsakydami į klausimus padėsite parengti projektinį darbą. Šio tyrimo metu respondentai nebus identifikuoti, anketa anoniminė. Dėkoju už pagalbą.

Socialinės paramos

Results7
Gerbiami socialiniai darbuotojai.Apklausos tikslas yra išsiaiškinti ar yra naudos iš paramų