Pilnas anketų sąrašas

Žinios apie hiperpigmentuotą veido odą ir glikolio rūgštį

Sveiki,Esu Aura, III kurso studentė Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje. Būsima grožio terapeutė. Atlieku tyrimą baigiamajam darbui, todėl sukūriau apklausą, kurios tikslas - įvertinti jūsų žinias apie hiperpigmentuotą veido odą ir glikolio rūgštį.  Anketa yra anoniminė. Jūsų atsakymai bus naudojami tik mano baigiamajam darbe ir liks visiškai konfidencialūs. 

ANKETA CHORĄ LANKANTIEMS MOKSLEIVIAMS

Šiaulių valstybinės kolegijos muzikos pedagogikos studijų programos studentas atlieka tyrimą kurio tikslas - analizuoti mokinių motyvacijos chorinei veiklai ypatumus. Jūsų nuomonė labai svarbi. Gauti duomenys bus panaudoti rengiant baigiamąjį darbą.Jums tinkančius atsakymo variantus pažymėkite, o kur reikia - įrašykite savo nuomonę. Anketa anoniminė.Dėkoju už atsakymus!

Vilniaus miesto savivaldybė skaitmeninėje komunikacijoje

Results110
Gerb. Respondente,Esu Socialinių mokslų kolegijos skaitmeninės komunikacijos trečio kurso studentė. Atlieku tyrimą apie Vilniaus miesto savivaldybės įvaizdį skaitmeninėje komunikacijoje.Surinkti duomenys bus panaudoti baigiamajam darbui atlikti, nebus viešai naudojami. Anketa yra anonimiška.Prašau, skirkite pora minučių. Iš anksto dėkoju.

Apklausa “Renginių apie poros santykių formavimą svarba”

Sveiki, esu Socialinių mokslų kolegijos III kurso Kūrybos ir pramogų industrijų studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra ištirti netradicinio renginio, porų santykių tema, aktualumą. Surinkti duomenys bus naudojami SMK kolegijos baigiamajam darbui atlikti. Apklausa yra anoniminė, todėl nebus viešai naudojama. Tyrimo duomenys bus apdoroti atsižvelgiant į tyrimo etikos principus.

Privatus-slaptas socialinis klubas

Results19
Klubas orientuotas į solidų ir pagarbų klientų aptarnavimą, geros nuotaikos ir jaukios atmosferos palaikymą, erdvę laisvalaikio praleidimui, naujas pažintis. 

UAB ,,Būsto valda" įvaizdžio gerinimas

Results45
   Gerbiamas respondente, Kauno kolegijos verslo vadybos fakulteto III kurso studentė kviečia Jus dalyvauti apklausoje.   Šios apklausos tikslas – atlikti įvaizdžio analizę Kauno gyventojų, kurie gyvena daugiabučiuose ir naudojasi UAB ,,Būsto valda“ paslaugomis. Anketa yra anoniminė. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik mokslo tikslams. Man yra labai svarbi kiekvieno Jūsų nuomonė! Pažymėkite Jums tinkamą atsakymą(-us) arba įrašykite savo variantą.

klausimynas socialiniams darbuotojams apie socialinio darbuotojo veiklos su vaikų dienos centrus lankančiais vaikais/jų šeimomis ypatybes

Results28
  Esu, Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo bakalauro ištęstinių studijų studentė atliekanti tyrimą, kuriuo ketinama atskleisti socialinio darbuotojo veiklos su vaikų dienos centrus lankančiais vaikais/jų šeimomis ypatumus. Mums labai svarbi Jūsų, praktikų, nuomonė šia tema, todėl būčiau labai dėkinga, jei atsakytumėte į anketoje pateiktus klausimus bei išsakytumėte pasiūlymus savo kolegoms. Tyrimas yra anoniminis, tai reiškia, kad Jūsų atsakymai bus panaudoti tik kiekybinio tyrimo apibendrintai analizei. Prašome pažymėti arba įrašyti Jums tinkantį atsakymą. Iš anksto dėkoju, už parodytą dėmesį ir sutikimą dalyvauti šiame tyrime.    

Transporto vaidmuo Jūsų gyvenime

Anketos paskirtis – išsiaiškinti transporto ir krovinių pervežimo svarbą įvairaus amžiaus/lyties/išsilavinimo fizinių asmenų gyvenime.Išsiaiškinti fizinių asmenų transporto priemonių naudojimo prioritetus. Sužinoti nuosavo automobilio bei nuomojamų transporto priemonių panaudojimo ypatumus.Gauti duomenys apie transportavimo paslaugų populiarumą tarp fizinių asmenų.

Šunų piometra - paplitimas, profilaktines priemonės

Gerb. Respondente!Esu veterinarijos studijų sudentė trečiakursė Monika Buslovič. Šiuo metu rengiu bakalaurinį darbą apie paplitusią ginekologinę patelių ligą - piometrą. Būsiu dėkinga, jeigu skirsite keleta minučių apklausai.