Pilnas anketų sąrašas

Odontologines priežiuros baigiamojo darbo anketa

Esu Anžela Paškevič, Utenos kolegijos, Medicinos fakulteto, odontologinės priežiuros, II kurso studentė. Šios anketos tikslas - išsiaiškinti, kas yra svarbu žmonėms, besirenkantiems odontologijos paslaugas.Būsime dėkingi, jeigu skirsite keletą minučių atsakymams.Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Kokiu telefonu naudojatės?

Pasidarė įdomu, koks šiuo metu Lietuvos rinkoje populiariausias telefonas, apart pačių naujausių. Taigi, balsuojam.

CAROLINA MAKE UP STUDIO PASLAUGŲ KOKYBĖS ANALIZĖ

Gerb. respondente, Šiuo tyrime siekiame išsiaiškinti "Carolina make up studio" teikiamų paslaugų kokybę. Esamos situacijos analizei ir paslaugų kokybės trūkumų nustatymui labai svarbus Jūsų dalyvavimas tyrime. Per apklausą gauti duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams, todėl užtikriname pateiktos informacijos konfidencialumą. Dėkojame už jūsų atsakymus!

Vaistų vartojimo įpročiai ir jų sąsajos su socialine reklama priklausomai nuo amžiaus ir lyties

Results840
Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto VI kurso studentė Aida Mamedovaitė. Vykdau savo magistrinio darbo tyrimą, kurio tikslas yra ištirti ir įvertinti vaistų vartojimo įpročius ir jų sąsajas su socialine reklama priklausomai nuo tiriamųjų amžiaus ir lyties. Dalyvavimas šiame tyrime yra savanoriškas, todėl Jūs turite teisę atsisakyti dalyvauti šioje apklausoje. Anketa yra anoniminė, o visi tyrimo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik mokslo tikslams. Pildydami anketą pažymėkite tik vieną Jums labiausiai tinkamą atsakymo variantą. Dėl vykdomos apklausos ar jos metu iškilusių klausimų galite rašyti elektroniniu paštu – a.mamedovaite@gmail.com

Projektinių metodų taikymas mokinių pasiekimams lavinti, mokantis ekonomikos ir verslumo

Results0
  Gerb. Moksleivei,Esu Lietuvos edukologijos universiteto ekonomikos ir verslo pagrindų ištęstinių studijų studentė. Atlieku apklausą siekiant išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie projektinę veiklą mokantis ekonomikos ir verslumo mokykloje ir tokios veiklos efektyvumą/trūkumus mokymosi gerinimui. Tai anoniminė anketa, todėl atsakymų anonimiškumas garantuotas. Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus.

Viešojo maitinimo įstaigos

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos, Verslo Vadybos fakulteto įstaigų administravimo 2 kurso studentės, ir norime sužinoti vartotojų nuomonę apie viešojo maitinimo įstaigas. Atsakymai bus naudojami tik moksliniais tikslais. Ačiū už Jūsų laiką. 

Buitinių valiklių poveikis vandens organizmams

Esu Agnė Kulpytė, Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios ištęstinių studijų pakopos, Taikomosios ekologijos specialybės,- II kurso studentė. Rašau magistrinį darbą tema „Ekologiškos buitinės chemijos poveikis mažosios plūdenos Lemna minor L. fiziologiniams ir morfologiniams rodikliams“. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti, kokį poveikį aplinkai ir gyviesiems organizmams gali daryti ekologiška buitinė chemija. Ši anketa yra anoniminė ir visi duomenys bus naudojami tik studijų tikslais.Buitinė chemija – tai universalūs valikliai, skalbimo priemonės, indų plovikliai, vonios ir tualeto valikliai; grindų, kilimų ir baldų valikliai.

Pieno perdirbimo sektorius

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos Verslo Vadybos fakulteto antro kurso studentės, mūsų tikslas išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie pieno perdirbimo sektorių, produktų vartojimo tendencijas ir populiarumą Lietuvoje. Atsakymai yra konfidencialūs ir bus naudojami tik projektinio darbo tikslais.

Sporto ir pramogų pritaikymas turizmui: Mažeikių turistų klubo atvejis

Results38
              Gerb. Respondente,Klaipėdos Valstybinės Kolegijos sporto ir pramogų vadybos studijų programos antro kurso studentas Laisvydas Lukauskis atlieka tyrimą, kurio tikslas ištirti Mažeikių turistų klubo organizuojamų sporto, renginių, kelionių įvairovę tenkinant vartotojų poreikius bei galimybes. Gauti atsakymai bus apibendrinti ir panaudoti kursinio darbo tyrimo analizei parengti. Anketa anoniminė, Jūsų konfidencialumas yra garantuotas.Jūsų nuomonė yra labai svarbi, didinant sporto ir renginių turizme poreikį, praktinio panaudojimo galimybes. Pasirinktą atsakymo variantą – pažymėkite X.