Pilnas anketų sąrašas

Pedagogų požiūris į 5 - 6 metų amžiaus vaikų ekologinį ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje.

Results9
 Gerbiami pedagogai!Šiaulių universiteto, tęstinių ir nuotolinių studijų instituto, ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo pedagogikos neformaliųjų studijų programos studentė Lina Peseckytė, atlieka apklausą, kurios tikslas sužinoti pedagogų požiūrį į 5 – 6 metų amžiaus vaikų ekologinį ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje. Kreipiuosi į Jus, prašydama dalyvauti tyrime, užpildant anketą.  Apklausa yra anoniminė, gauti duomenys bus naudojami tik kursinio darbo tikslams. Prašyčiau Jūsų pažymėti atsakymą (ar atsakymus) labiausiai atitinkantį (atitinkančius) Jūsų nuomonę ženklu X, jei tinkamo atsakymo nėra įrašykite savąjį. Kituose (atviro tipo) klausimuose prašyčiau įrašyti Jūsų nuomonę. Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą.

Žmogiškųjų išteklių valdymo organizacijose tyrimas

Results7
Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumų organizacijose tyrimas ir pagrindinių žmogiškųjų išteklių valdymo problemų nustatymas.Mieli respondentai, ši anketa yra anoniminė. Visi Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami tik rašant tyriamąjį darbą.Ačiū už Jūsų skirtą laiką ir pateiktus atsakymus. 

Įmonės organizavimo sprendimo problemos

Results24
Gerb. respondente, esu Vytauto Didžiojo universiteto, žemės ūkio akademijos, bioekonomikos plėtros fakulteto, logistikos ir prekybos studijų programos studentė Liveta Baublytė. Šiuo metu rengiu bakalauro darbą, kuriuo yra siekiama surinkti informaciją apie įmonės UAB ,,X“ organizavimo sprendimo problemas. Jūsų nuomonė  yra labai svarbi.Apklausos tikslas – identifikuoti „X“ įmonės organizavimo sprendimo problemas.Anketa yra anoniminė. Prašau  atsakyti į visus anketos klausimus. Apklausos rezultatai bus panaudoti taikomajame tyrime ir pateikti tik suvestiniais skaičiais. Perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pažymėkite vieną teisingą atsakymo variantą.

Uncle John

Results5
Žaidimo testuotojų apklausa apie žaidimą

Kalėdinis išėjimas

Results14
Sveiki, norėtume sužinoti kada geriausiai planuoti Kalėdinį išėjimą po darbo su kolegom. 

Įmonių socialinės atsakomybės raiška vartotojų požiūriu

Esu Kauno Technologijos Universiteto studentė ir rengiu magistro baigiamąjį darbą, kurio tikslas – išsiaiškinti, kokią reikšmę įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų raiškai suteikia vartotojai. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus naudojami baigiamajam magistro darbui parengti.

SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ {MOKYKLOS, ŠEIMOS, DRAUGŲ IR KT.} ĮTAKA MOKINŲ FIZINIAM AKTYVUMUI

Mielas mokiny / miela mokine,  esu VDU Švietimo akademijos studentas Danielius Česonis. Atlieku tyrimą, kurio apibendrinti duomenys bus panaudoti rašant bakalauro baigiamąjį darbą. Prašome atsakyti į pateiktus klausimus apie veiksnius, lemiančius fizinį aktyvumą. Anketa yra anoniminė, vardo ir pavardės rašyti nereikia. Atsakykite į visus klausimus. Dėkoju už atsakymus

Augintinių eutanazija

Results175
Deja, bet anksčiau ar vėliau kiekvieno gyvūno augintojas susiduria su situacija, kuomet reikia atsisveikini su savo mylimu augintiniu. Eutanazija siūloma, kai gyvūnas yra sunkiai sužeistas (pavyzdžiui, traumuotas stuburas), serga nepagydoma liga, augintinis yra išsekęs, senas, kenčia didelius skausmus. Priimti sprendimą atlikti eutanaziją gali tik gyvūno savininkas.  Ši trumpa apklausa padės atskleisti gyventojų požiūrį į gyvūnų eutanaziją bei apie ją turimas žinias.