Pilnas anketų sąrašas

Užklasinės užsiėmimai paugliams

Esu Vilniaus Verslo kolegijos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti kokios užklasinės užsiėmimai labiausiai patinka moksleiviams. Ši apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir naudojami bus tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome atsakyti į visus klausimus. Dėkojame už Jūsų atsakymus.

Vadybos kultūros, asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos raiška Lietuvos verslo organizacijose.

Results278
Gerbiamasis/ Gerbiamoji,Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto doktorantas Povilas Foktas kviečia Jus dalyvauti organizacijos kultūros ir vertybių kongruencijos tyrime. Žemiau pateikti teiginiai padės įvertinti vadybos kultūros ir vertybių lygio Lietuvos organizacijose raišką. Vertybių kongruencijos teiginiai padės išsiaiškinti Lietuvoje dirbančių darbuotojų ir organizacijų vertybių sudėtį bei tarpusavio atitikimą. Tyrimo rezultatai padės suformuoti rekomendacijas, kurios leis pakelti organizacijų kultūros lygmenį, pagerins darbuotojų padėtį darbovietėse ir pakels visuomenės gerovę.Labai prašome atsakyti į visus klausimus. Jiems atsakyti prireiks  apie 30 minučių. Už Jūsų pastangas ir skirtą laiką būsime labai dėkingi. Atidžiai perskaitykite kiekvieną iš žemiau išvardytų teiginių ir įvertinkite, kiek su kiekvienu iš jų sutinkate sutikimo skalėje nuo 1 – „visiškai nesutinku“ iki 5 – „visiškai sutinku“.Šis klausimynas yra ANONIMINIS. Remdamasi moksline etika, tyrėjai įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.Jūsų atsakymai bus analizuojami drauge su kitų respondentų atsakymais, siekiant išryškinti  dėsningumus ir juos apibendrinti.                                               Dėkojame Jums už pasiryžimą skirti savo laiką ir pastangas!

POLICIJOS ORGANIZUOJAMŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ IR AKCIJŲ ĮTAKA EISMO SAUGUMUI KELIUOSE

Results7
Sveiki. Esu Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentas. Rengiu bakalauro baigiamąjį darbą, kurio tema – policijos organizuojamų prevencinių priemonių ir akcijų įtaka eismo saugumui keliuose. Siekdamas išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į eismo saugumą ir jį didinančias priemones, labai prašau užpildyti šią anoniminę anketą. Iš anksto labai dėkoju už pagalbą ir bendradarbiavimą!

Įmonės vasaros kelionė 2020

Kolegos,kviečiu pareikšti savo nuomonę dėl kitų metų - 2020m. įmonės vasaros kelionės. Ar norėtume išlaikyti tą patį kelionės formatą, kuomet vykstame Hnit-Baltic darbuotojai su šeimos nariais, o gal norėtume organizuotis į bendrą Baltijos šalių įmonių kelionę.