Pilnas anketų sąrašas

Naudojimosi banko paslaugomis įpročiai

Results36
Sveiki,būsiu dėkinga, jeigu galėsite atsakyt į porą klausimų apie savo naudojimosi banko paslaugomis įpročius. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas, o rezultatai bus panaudoti kaip atspirties taškas integruotos rinkodaros komunikacijos krypčiai.

Šiaulių banko išduodamų būsto paskolų analizė

Results40
Sveiki, esu Vilniaus kolegijos II kurso studentė.Rašto darbe apie AB Šiaulių banko išduodamas būsto paskolas atlieku tyrimą, ir man labai reikalinga informacija asmenų kurie yra AB Šiaulių banko klientai ir turi pasiėmę būsto kreditą šiame banke. Anketa yra anonimiška!Labai ačiū už atsakymus!

Pramogų startuolio marketingo sprendimų vertinimas iš tikslinių vartotojų pusės

Sveiki,Esu Ieva Spūdytė, KTU verslo ir antreprenerystės studijų programos IV kurso studentė. Šiuo metu rašau bakalauro baigiamąjį darbą apie pramogų startuolio marketingo veiksmus ir šia apklausa noriu sužinoti tiklsinio verslo vartotojo - jaunų tėvų - nuomonę apie startuolio priimtus marketingo sprendimus. Tai padės įvertinti, kokias klaidas marketingo srityje daro ne tik šis startuolis, bet ir kiti, taip pat bus išgirsta ir respondentų nuomonė.

Socialinio darbuotojo emocinio išsekimo įveika ir jos būdai

Results104
Gerb. Respondente,Esu Šiaulių miesto kolegijos Socialinio darbo III kurso studentė. Maloniai prašau užpildyti anketą, kuri bus naudojama darbo tyrimui, kurio tikslas - išanalizuoti socialinio darbuotojo emocinio išsekimo dažnį ir įveikos būdus.  Anketa yra anoniminė, Jums nereikia žymėti nei vardo, nei pavardės.Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Anketinė apklausa - JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ SPORTINĖS MOTYVACIJOS RAIŠKA

Lietuvos Sporto universiteto studentas Aurinas Ivaškevičius atlieka tyrimą tema: ,,JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ SPORTINĖS MOTYVACIJOS RAIŠKA“. Šiuo tyrimu norėčiau ištirti išorinius ir vidinius veiksnius lemiančius jaunųjų  sportininkų (7 -11 m.) motyvaciją sportuoti. Prašau užpildyti  anketą pažymint joje ją atitinkančius laukelius. Atsakymų rezultatai padės stiprinti  jaunų futbolininkų motyvaciją. Anketa anoniminė.

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS ŽAIDIMAIS: PEDAGOGŲ POŽIŪRIS

Gerbiami priešmokyklinio ugdymo pedagogai,        Šią anketą sudarė Šiaulių universiteto Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų IV kurso studentė. Anketa skirta išanalizuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą žaidimais. Anketa yra anoniminė. Joje nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, pastarieji tiesiog atspindi nuomonių įvairovę. Jūsų objektyvūs ir nuoširdūs atsakymai labai svarbūs. Prašyčiau Jūsų atsakymą/us labiausiai atitinkantį/čius Jūsų nuomonę ar situaciją pažymėti ženklu X arba įrašyti savo atsakymus. Kituose (atviro tipo) klausimuose prašyčiau įrašyti Jūsų nuomonę.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus virtuali veikla

Results30
Gerbiamas Respondente,Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro internetinės svetainės kokybės vertinimas (Rokiškis Tourism Information and Crafts Centre website quality evaluation)

Results27
Ši anketa skirta įvertinti Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro internetinės svetainės kokybę vartotojų požiūriu. Dėkoju už atsakymus. (This questionnaire will help to evaluate the quality of Rokiškis Tourism Information and Crafts Centre website based on the perception of users. Thank you for your answers.)

Dvarų sodybų renovacijos poveikis vietos bendruomenėms

Results52
Dvarų sodybos yra mūsų šalies kultūros paveldo objektas, kuris atspindi mūsų visuomenės praeitį, dabartį ir nurodo ateities kryptį. Lietuvoje daugiau nei 80% visų dvarų sodybų yra apleistos, neprižiūrimos ir paliktos likimo valiai. Yra svarbu išsiaiškinti kiek visuomenei yra svarbus, jų gyvenamojoje aplinkoje esančių dvarų sodybų panaudojimas ir renovacija (atkurimas). Taigi apklausos pagrindinis tikslas nustatyti ar dvarų sodybų renovacija daro teigiamą poveikį vietos bendruomenėms ir jų gyvenimui.  

Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas apie valstybės 2050 m. projektą „Nepriklausoma atsinaujinančios elektros energetikos šalis “

Esu Daivaras Lenzbergas, Vilniaus technikos ir dizaino kolegijos, elektros ir automatikos inžinerijos trečio kurso studentas. Atlieku taikomųjų tyrimų praktinį darbą ir man įdomi Jūsų nuomonė apie Lietuvos norą iki 2050m. tapti nepriklausoma atsinaujinančios elektros energijos šalimi. Apklausos duomenys bus panaudoti šio tyrimo analizei ir rašant praktinį darbą.