Usertashulinka
Vieša
Pranešti

ŽINIŲ VADYBOS ĮTAKA LIETUVOS ORGANIZACIJŲ VALDYMUI

Gerbiamas Respondente, tyrimą atlieka Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto, Informacijos vadybos magistrantūros I kurso studentė – Natalja Potapova. Tyrimo tikslas – sužinoti žinių vadybos praktinę padėtį, įtaką Lietuvos organizacijų valdymui ir nustatyti, kuriems žinių vadybos procesams yra skiriamas didžiausias dėmesys, o kuriems – nepakankamas. Anketa skirta mažų bei vidutinių įmonių vadovams. Tyrimas vykdomas atliekant anoniminę apklausą. Pasirinktus atsakymų variantus (ą) pažymėkite, o kur reikia – įrašykite savo variantą. Žinių vadyba (arba žinių valdymas) – tai organizacijų praktikos arba metodai, kurių pagalba atpažįstamos, organizuojamos, kuriamos, platinamos, integruojamos, panaudojamos žinios (darbuotojų žinios, kompetencijos, patirtis, įgūdžiai, gebėjimai…), jų atkartojimui, mokymui ir įsisąmoninimui. Žinių vadyba labiausiai susijusi su tuo ką organizacijos darbuotojai žino, kaip panaudoti tas žinias ar suteikti trūkstamų.
1. Ar organizacijoje, kurioje dirbate, yra taikoma žinių vadybą?
Jei atsakėte neigiamai, praleiskite 3 klausimą
Kita (įrašykite)
2. Ar Jūsų organizacijoje yra pasamdytas žinių vadybos specialistas?
Ne, tai vykdo (įrašykite)
3. Žinių vadybos nauda organizacijoje:
Kita (įrašykite)
4. Ar Jūsų organizacijoje fiksuojamos ir sistemiškai kaupiamos žinios, darbuotojų įdėjos, pasiūlymai, patirtis, išskirtiniai sugebėjimai?
Kita (įrašykite)
5. Kaip organizacijoje identifikuojamos žinios?
Kita (įrašykite)
6. Kaip darbuotojai skatinami išreikšti nuomones, pasiūlymus?
Kita (įrašykite)
7. Ar organizacijos atmosfera yra palanki dalytis patirtimi, žiniomis?
Kita (įrašykite)
8. Kaip organizacijoje skatinama įgyti naujų žinių, patirties?
Kita (įrašykite)
9. Kokia žinių valdymo sistema įdiegta organizacijoje, kurioje Jūs dirbate?
Kita (įrašykite)
10. Kaip dažniausiai vyksta sprendimų priėmimas?
Kita (įrašykite)
11. Ar darbuotojai visapusiškai įtraukti į organizacijos veiklą, ar turi pakankamai žinių apie vykdomus projektus ir kt.?
12. Ar Jūs laiku gaunate darbui reikalingą informaciją?
13. Kas yra „kaltas” dėl nepakankamos žinių sklaidos organizacijoje, kurioje Jūs dirbate?
Kita (įrašykite)
14. Kaip manote, kurios iš šių vidinių priežasčių labiausiai trukdo efektyviai veikti organizacijos žinių vadybai?
Kita (įrašykite)
15. Organizacija, kurioje Jūs dirbate, veiklą vykdo:
16. Kiek žmonių dirba Jūsų organizacijoje?
17. Jūsų organizacijos veiklos pobūdis:
Kita (įrašykite)
18. Jūsų organizacija yra:
19. Kiek metų dirbate organizacijoje?
20. Jūsų pareigos yra:
Kita (įrašykite)