Userntakk.web
Results1701
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Žalingi įpročiai mokyklos aplinkoje

Šios anoniminės anketos tikslas išsiaiškinti, ar per pastaruosius mokslo metus mokyklos aplinkoje (pamokose, renginiuose, išvykose) esate susidūrę su asmenimis apsvaigusiais nuo alkoholio ir rūkančiais. Prašome nurodyti tik jūsų lytį, amžių, kelintoje klasėje ir kokiame mieste arba rajone mokotės. Kiekvienoje eilutėje galite pasirinkti tik vieną atsakymą, kuris yra artimiausias jūsų patyrimui ir nuomonei. Jūsų atsakymai nebus matomi viešai, o skelbiami bus tik apibendrinti duomenys.

Ačiū už bendradarbiavimą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Anketos meniu

Kita anketa »