VVJC bendruomenės narių apklausa 2014

Mieli, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro bendruomenės nariai, mokiniai ar mokinių tėveliai, lankytojai,

kviečiame ir raginame  Jus dalyvauti apklausoje. Mums svarbu žinoti, kaip jaučiatės Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre, kas Jums VVJC užsiėmimuose patinka, o ką reikėtų tobulinti, keisti. Būtume labai dėkingi, jei skirtumėte keletą minučių ir atsakytumėte į šio klausimyno klausimus, jog galėtume gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

 

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kiek metų šeima (Jūs ir/ar Jūsų vaikai) lanko VVJC veiklas?Privalomas
2. Kokias VVJC veiklas 2013-2014 m. lanko Jūsų vaikas (vaikai)?Privalomas
galite pasirinkti kelis variantus
3. Kokias VVJC veiklas 2013-2014 m. lankėte/ lankote Jūs pats(-i) ar kiti suaugę Jūsų šeimos nariai?Privalomas
galite pasirinkti kelis variantus
4. Kodėl Jūs ir/ ar Jūsų vaikai pasirinkote Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą?Privalomas
galite pasirinkti kelis variantus
Kaip vertinate VVJC paslaugų kokybę?Privalomas
1 (vertinu labai prastai)2345678910 (vertinu puikiai)
Užsiėmimų naudingumas, įdomumas
Mokytojų ir kitų darbuotojų profesionalumas
Pastebimas vaiko tobulėjimas konkrečioje veikloje
Aplinkos infrastruktūros ir įrengimo kokybė
Vaikų užimtumas
Suaugusių laisvalaikio užimtumas
Ar Jūsų manymu, VVJC paslaugų kokybė atitinka kainą?Privalomas
Nauda, kurią Jūsų vaikas gauna VVJC?Privalomas
galite pasirinkti kelis variantus
Kaip jaučiatės Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre?Privalomas
1 (tikrai ne)2345678910 (tikrai taip)
Mano vaikui (vaikams) čia patinka
Man čia patinka
VVJC gerbia savo lankytojus ir jais rūpinasi
Čia jaučiamės saugiai
Mielai rekomenduotume VVJC savo draugams, pažįstamiems
Ar planuojate lankyti VVJC veiklas kitais mokslo metais?Privalomas
Jei ketinate nelankyti, kodėl?
įrašykite
Lyginant su praėjusiais metais, ketinate lankyti:Privalomas
Jei ketinate lankyti mažiau veiklų, kodėl?
įrašykite
Nuoširdžiai dėkojame Jums už atsakymus. Jei turite pageidavimų, pastabų ar pasiūlymų VVJC veiklos kokybės gerinimui – mielai jų laukiame.
įrašykite