UserSvetlanaCadovic
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Vizualinių priemonių taikymo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus su autizmo spektro sutrikimu

Gerbiamas respondente, 

Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos III kurso studentė Svetlana Čadovič. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti vizualinių priemonių taikymo galimybes ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus su autizmo spektro sutrikimu. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti pedagoginių studijų baigiamajame darbe. Maloniai prašau skirti 10-15 minučių ir užpildyti anketą. Apklausa yra anoniminė. 

1. Kokius dažniausiai pastebite dirbdami vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, būdingiausius požymius?
2. Kokie, Jūsų nuomone, pastebimi vaikų su autizmo spektro sutrikimu bendravimo ypatumai su aplinkiniais?
3. Kokius dažniausiai pastebite vaiko su autizmo spektro sutrikimu sunkumus?
4. Kaip manote, kas palengvina vaiko su autizmo spektro sutrikimu socialinę adaptaciją?
5. Kaip manote, į ką turi atsižvelgti pedagogas, ugdydamas vaikus su ASS?
6. Kokias dažniausiai pritaikote vaizdines priemones vaikams su autizmo spektro sutrikimu?
7. Kaip manote, kas padeda lengviau ir efektyviau pasiekti norimų rezultatų ir sėkmingai įgyvendinti ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, dirbant su autizmo spektro sutrikimo turinčiais vaikais?
8. Kokią Jūsų taikoma vizualinė priemonė atlieka funkciją dirbant su autizmo spektro sutrikimu turinčiu vaiku?
9. Kokius dažniausiai pastebite sunkumus taikant vizualines priemones ugdymo procese?
10. Kokias vizualines priemones taikote ugdant keičiant netinkamą vaiko su autizmo spekto sutrikimu elgesį?
11.Kokie sunkumai iškyla, taikant vizualines priemones, norint keisti netinkamą vaiko su autizmo spektro sutrikimu elgesį?
12. Jūsų amžius:
13. Jūsų išsilavinimas:
14. Jūsų pedagoginio darbo patirtis:
15. Jūsų pedagoginė kvalifikacija:

Anketos meniu

Kita anketa »