Visuomenės požiūris į mirties bausmę

Gerbiamas Respondente,

Vykdome mokslo tiriamąjį darbą apie visuomenės požiūrį į mirties bausmę bei apie jos sugrąžinimo Lietuvoje galimybes. Ši anketa yra anoniminė, o ją vykdant surinkta informacija bus panaudota tiriamąjam darbui apibendrinti. Būtent todėl prašytume į klausimus atsakyti nuoširdžiai, net jei kai kurie iš jų gali atrodyti asmeniški.

Dėkojame už Jūsų atsakymus bei šiam tyrimui skirtą laiką!

Mirties bausmė Lietuvoje...Privalomas
Jei 1-ame klausime atsakėte, kad mirties bausmė Lietuvoje yra panaikinta, tai ar pritariate jos sugrąžinimui asmenims, kurie padarė labai sunkius nusikaltimus (pvz., nužudė 10 žmonių juos žiauriai kankinant)?Privalomas
Ar norėtumėte dirbti mirties bausmės vykdytoju labai sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims?Privalomas
Už kokius nusikaltimus, Jūsų nuomone, turėtų būti skiriama mirties bausmė Lietuvoje?Privalomas
Koks mirties bausmės vykdymo būdas Jums atrodytų priimtiniausias?Privalomas
Ar žinote, kokiu būdu Lietuvoje buvo/tebėra vykdoma mirties bausmė po 1990 m. kovo 11 d?Privalomas
Ar būdamas teisėju(-a) skirtumėte mirties bausmę asmeniui, jeigu žinotumėte, kad jis/ji, už atlygį iš užsakovų, kankinant nužudė 10 žmonių dėl savo itin sunkios materialinės padėties, siekdamas išlaikyti savo daugiavaikę šeimą?Privalomas
Ar pritartumėte mirties bausmės įvykdymui savo vaikystės draugui(-ei) su kuriuo(-ia) iki šiol puikiai sutariate, jeigu teisėjas(-a) skirtų jam/jai mirties bausmę už 10 žmonių nužudymą žiauriai kankinant?Privalomas
Ar sutiktumėte pats savo rankomis įvykdyti mirties bausmę savo vaikystės draugui(-ei) su kuriuo(-ia) iki šiol puikiai sutariate, jeigu teisėjas(-a) skirtų jam/jai mirties bausmę už 10 žmonių nužudymą žiauriai kankinant?Privalomas