UserVitulis
Results67
Vieša
Pranešti

Visuomenės požiūris į elektroninį balsavimą ir galimą jo taikymą Lietuvoje.

Lietuvoje vis intensyvėjant diskusijoms dėl elektroninio balsavimo įvedimo, svarbus ne tik politikų, mokslininkų, tyrėjų bet ir visuomenės bei atskirų jos grupių požiūris. Todėl šios apklausos tikslas – atskleisti apklausiamųjų nuostatas ir požiūrį į elektroninį balsavimą ir galimą jo taikymą Lietuvoje.

Surinkti duomenys bus panaudoti magistriniam darbui atlikti, nebus viešai naudojami. Anketa yra anonimiška.

Prašau, skirkite porą minučių. Iš anksto dėkoju.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar jūs balsuojate per šalyje vykstančius rinkimus/referendumus?
2. Ar jūs domitės elektroniniu balsavimu?
3. Kas jūsų manymu yra elektroninis balsavimas?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNevisai sutinkuNesutinku
Būdas gerinti rinkimų efektyvumą
Galimybė balsuoti neišeinant iš namų
Būdas apgauti piliečius ir pavogti jų asmeninius duomenis
Valstybės ir savivaldos institucijų reguliuojamas visuomenės santykių plėtros reiškinys
Internetinių ir informacinių technologijų taikymas politikoje
Galimybė sumažinti korupcijos mastą
Balsų skaičiavimo supaprastinimas (rezultatai apskaičiuojami kompiuteriu)
Valstybės lėšų taupymas
Veiklos optimizavimas aptarnaujant piliečius
4. Ar žinote kaip veiktų elektroninis balsavimas?
5. Ar sutinkate su elektroninio balsavimo įdiegimu Lietuvoje?
6. Ar jūsų manymu balsuojant elektroniniu būdu padidėtų rezultatų klastojimas, balsų pirkimas?
7. Jūsų nuomone, kokios grėsmės yra realiausios elektroniniam balsavimui?
8. Esant galimybei jūs rinktumėtės
9. Žiniasklaidos vaidmuo formuojant viešąją nuomonę apie elektroninį balsavimą
TaipNe
Ar žiniasklaidoje formuojamas teigiamas elektroninio balsavimo įvaizdis?
Ar formuojamas įvaizdis daro įtaką jūsų nuomonei apieelektroninį balsavimą?
Ar pakanka žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie elektroninį balsavimą?
Ar teko per paskutinius 3 mėnesius matyti bent vieną straipsnį ar lankstinuką apie elektroninį balsavimą?
Jeigu į 4 klausimą atsakėte – ne; tai ar apskritai teko matyti straipsnį ar lankstinuką apie elektroninį balsavimą?
10. Kuriuos iš šių teiginių, apie elektroninį balsavimą, teko skaityti, matyti ar girdėti žiniasklaidoje?
11. Elektroninio balsavimo keliama grėsmė
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNevisai sutinkuNesutinku
Baimė dėl politinių partijų manipuliacijos rinkėjams
Didesnė tikimybė, kad bus klastojami rezultatai
Balsavimo slaptumo principo neužtikrinimas
12. Kodėl Lietuvoje iki šiol nėra įdiegtas elektroninis balsavimas?
13. Kaip manote, kada Lietuvoje bus išmėgintas elektroninis balsavimas?
14. Jūsų amžius?
15. Jūsų lytis?
16. Jūsų išsilavinimas?
17. Jūsų pajamos?