Visuomenės nuomonės tyrimas (UAB,,Raseinių komunalinės paslaugos veiklos vertinimas)

Šia apklausa Raseinių raj. savivaldybės įmonė UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos" siekia sužinoti gyventojų nuomonę apie mišrių komunalinių atliekų taip pat rūšiuotų antrinių atliekų surinkimo ir tvarkymo aktualijas.Apklausa aktyvi iki 2019.12.08d

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Su kuo Jums asocijuojasi terminas KOMUNALINIS ŪKIS?Privalomas
Kas Jūsų nuomone prižiūri viešąsias erdves, priklausančias Raseinių raj. savivaldybei (parkus, aikštes, gatves, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus)?
Kas Jūsų nuomone Raseinių raj. ir mieste prižiūri viešųjų erdvių apšvietimo tinklus?Privalomas
Kaip Jūs suprantate sąvoką MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS ?Privalomas
Kaip Jūs suprantate sąvoką PIRMINIS ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS ?Privalomas
Kokioms atliekų rūšims įrengti konteineriai kolektyvinėse atliekų surinkimo aikštelėse?Privalomas
Kokie atliekų konteineriai išduodami privačioms namų valdoms?Privalomas
Kas Jūsų nuomone atsakingas už perdirbamų pakuočių atiekų tvarkymo organizavimą savivaldybėse?Privalomas
Kas Jūsų nuomone atsakingas už gaminių pakuočių surinkimą savivaldybėse?Privalomas
Ar Jums teko girdėti posakį: ,,Kam rūšiuoti, jei atliekų surinkėjai visas atliekas sumaišo"?Privalomas
Ar Jums teko pastebėti faktus, kai atliekų surinkėjas/operatorius ,,rūšiuotas atliekas sumaišo su kitomis atliekomis"Privalomas
Jei taip atsitinka, kad ,,rūšiuotos atliekos sumaišomos su kitomis atliekomis", kokia Jūsų nuomone to priežastis?
Kokios prevencinės priemonės Jūsų nuomone darytų įtaką kokybiškesniam atliekų rūšiavimui?Privalomas
Ar pritartumėte, kad namų valdoms, nutolusioms nuo pagrindinių kelių daugiau kaip 200-250m, ar namų valdoms, prie kurių yra apsunkintas ar neįmanomas sunkiasvorių automobilių privažiavimas, būtų įrengti didesni atliekų konteineriai, tinkamoje surinkimui vietoje?Privalomas
Ar pritartumėte, kad atliekų surinkimo paslauga būtų prilyginama tokioms strategiškai svarbioms paslaugoms, kaip geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas ar šilumos tiekimas?Privalomas
Ar įrengiamos naujos kolektyvinės atliekų surinkimo aikštelės yra Jums tinkamoje lokacijoje?Privalomas
Jūsų nuomone, kiek atliekų iš bendro surenkamų atliekų kiekio yra išrūšiuojama perdirbimui?Privalomas
Ar per paskutinius 12 mėn. atliekų surinkėjo/operatoriaus darbo kokybė Raseinių raj. kito?Privalomas
Kaip Jūs bendrai vertinate UAB,,Raseinių komunalinės paslaugos" veiklą per paskutinius 12 mėn.?Privalomas