Visuomenės nuomonė apie eugeniką

Šia apklausa siekiama ištirti visuomenės žinias bei nuomonę apie eugeniką.

 

Eugenika - pseudomokslinė teorija, teigianti, jog taikant genetikos žinias galima sukurti tobulą žmonių rasę. Žmonėms neatliekamos jokios genetinės modifikacijos, bet kontroliuojama, kurie iš jų gali susilaukti palikuonių. Taikant eugeniką praktikoje buvo kastruojami nusikaltėliai, alkoholikai, psichiniai ligoniai, žmonės, nešiojantys genetinių ligų genus. Nacizmas šią ideologiją iškreipė pateisinti žmonių žudymui.

Galbūt žinote kitų priežaščių, kuriomis pateisintumėte cheminę kastraciją eugenikos pagrindu? Aprašykite.
Narkotikų vartojimas ir gydymo atsisakymas
Žemas intelekto koeficientas
Taikyciau prievartautojams, pedofilams.
nežinau
Lytinis iškrypimas
Kai nesirūpinama jau turimais vaikais ir vis susilaukiama naujų dėl pašalpų, neišprusimo, alkoholizmo ir pan.
nezinau
Užkietėjusiems prievartautojams maniakams, pedofilams
Ne
nežinau
ne
N
Nėra.
Ne
Galima būtų pateisinti, jei tie žmonės neturetų moralinių nuostatu prieš savo vaikus ir nežmoniškai elgtusi su jais (pvz:pedofilai).
Lytinio pobūdžio nusikaltimai.
Rūkymas
Ne
Tokie nusikaltimai, kaip, pvz, prievartavimas.