UserSilver25
Results40
Vieša
Pranešti

Visuomenės nuomomė apie paauglių ir jaunimo susidomėjimą aktualiomis ir naudingomis jiems temomis

Apklausos tikslas: sužinoti kokiomis aktualios ir tuo pačiu naudingomis temomis domisi paaugliai ir jaunimas. Anketa yra anoniminė.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
Kaip manote, ar paaugliams ir jaunimui trūksta informacijos tam tikromis temomis?Privalomas
Kaip manote, kokios naudingos informacijos trūksta paaugliams ir šiuolaikiniam jaunimui?Privalomas
Kaip manote, kokia šių laikų tema būtų aktuali ir įdomi paaugliams ir jaunimui?Privalomas
Pasirinkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus
Kaip manote, kokiais būdais reikėtų pateikti informaciją,paaugliams ir jaunimui, norint pritraukti jų dėmesį?Privalomas
Kaip manote, ar paauglių ir jaunimo švietimas jiems aktualiomis ir įdomiomis temomis turėtų tęstinumą?Privalomas
Kaip manote, kokiomis būdo savybėmis turėtų pasižymėti žmogus, vedantis susibūrimus ir diskusijas su paaugliais ir jaunimu?Privalomas