Usereglejunel
Results175
Vieša
Pranešti

VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS STUDENTŲ IR REZIDENTŲ ŽINIOS APIE PROFESINES LIGAS IR JŲ NUSTATYMO EIGĄ

Gerbiamas (-a) respondente,

Esu Eglė Junelytė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto IV kurso visuomenės sveikatos bakalauro studijų studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu įvertinti Vilniaus universiteto medicinos studijų programos studentų ir rezidentų žinias apie profesines ligas ir jų nustatymo eigą. Apklausa yra anoniminė, todėl Jūsų atsakymų konfidencialumas yra garantuojamas. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik bakalauro baigiamajam darbui parengti. Anketos pildymas neužtruks ilgiau kaip 15 minučių. Ačiū už sugaištą laiką ir atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Kurio kurso studentas (-ė) ar rezidentas (-ė) esate?Privalomas
3. Ar yra skirtumas tarp su darbu susijusios ligos ir profesinės ligos?Privalomas
4. Kiek žinote profesinių ligų?Privalomas
Jei nežinote nei vienos, tuomet pereikite prie 6 klausimo.
5. Išvardinkite 3 profesines ligas, kurias žinote.
6. Kaip manote, kurios iš šių išvardintų ligų yra priskiriamos profesinėms ligoms?Privalomas
Galite pažymėti ir daugiau nei vieną atsakymo variantą.
7. Kaip manote kokie rizikos veiksniai dažniausiai sukelia profesines ligas Lietuvoje?Privalomas
8. Kaip manote, kokios profesijų grupės darbuotojams dažniausiai nustatomos profesinės ligos?Privalomas
9. Kaip manote, kokios amžiaus grupės darbuotojams dažniausiai nustatomos profesinės ligos?Privalomas
10. Kaip manote, kokios profesinės ligos (TLK) dažniausiai nustatomos Lietuvos darbuotojams?Privalomas
11. Kaip manote, kur galima rasti informaciją apie profesinių ligų statistinius duomenis Lietuvoje?Privalomas
12. Kaip manote, kada daugiausiai įtariama profesinių ligų?Privalomas
13. Ką turi daryti gydytojas, įtaręs, kad sveikatos sutrikimo priežastis ar liga gali būti susijusi su darbu/profesinė?Privalomas
14. Ar žinote, kad yra sukurti orientaciniai klausimai gydytojams, padedantys lengviau ir greičiau surinkti ligos anamnezę apie ligos sąsajas su darbu?Privalomas
Jei atsakėte „Ne“, tuomet pereikite prie 16 klausimo.
15. Kaip manote, ar pacientui būtina užduoti visus orientacinius klausimus?
16. Kaip manote, kokiu periodiškumu dažniausiai yra atliekami profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai?Privalomas
17. Ar bendrųjų medicinos studijų ciklų metu (pvz.: pulmonologijos, kardiologijos ir kt.) yra aptariamos profesinės ligos?Privalomas
18. Kaip manote, ar medicinos studijų metu reikėtų daugiau dėmesio skirti profesinėms ligoms ir jų nustatymo eigai analizuoti?Privalomas
19. Kaip vertinate savo žinias ir įgūdžius atliekant darbuotojų sveikatos tikrinimus bei įtariant profesines ligas?
Klausimas tik REZIDENTAMS