Userdalia1234
Vieša
Pranešti

VIETOS GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS ŠILUTĖS IR TAURAGĖS RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE TVARKANT VIETOS REIKALUS SOCIALINĖS PARAMOS SRITYJE

Gerb. Respondente,

Mykolo Romerio universiteto, Viešojo administravimo studijų programos studentė Dalia Juknienė atlieką tyrimą tema „Vietos gyventojų dalyvavimas Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybėse tvarkant vietos reikalus socialinės paramos srityje“. Šio tyrimo  tikslas - palyginti Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybių gyventojų dalyvavimą tvarkant vietos reikalus socialinės paramos srityje. Siekiame nustatyti, kurios savivaldybės gyventojai dalyvauja aktyviau ir dėl kokių priežasčių.

Tyrimo metu gauti duomenys bus pateikti apibendrinti, Jūsų konfidencialumas garantuojamas.

Rekomenduojame prieš pradedant susipažinti su apibendrinta socialinės paramos samprata: socialinė parama – tai įvairios socialinės, ekonominės, teisinės ir organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas namų ūkiams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi. Socialinė parama padeda žmogui išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, tačiau neužtikrina ilgalaikio ekonominio bei socialinio saugumo. Socialinės paramos sistema Lietuvoje susideda iš dviejų dalių: piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų (būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

Pic
1. Savivaldybė, kurioje gvenate:
2. Jūsų lytis:
3. Jūsų amžius:
4.Jūsų išsilavinimas:
5. Kaip manote, ar piliečių dalyvavimas tvarkant rajono reikalus socialinės paramos srityje yra svarbus?
6. Ar domitės savo rajono savivaldybės veikla socialinės paramos srityje?
7. Kokiu būdu gaunate informacijos apie apie rajono valdžios vykdomas veiklas socialinės paramos srityje? (galite pažymėti ir kelis atsakymo variantus)
8. Ar noriai įsitraukiate į vietos savivaldos vykdomas veiklas socialinės paramos klausimu?
9. Kaip manote, ar Jūsų rajono savivaldybė užtikrina pakankamas sąlygas dalyvauti vietos reikalų tvarkyme socialinės paramos srityje?
10. Kokiu būdu prisidedate prie vietos reikalų tvarkymo socialinės paramos srityje? (galite pažymėti ir kelis atsakymo variantus)
11. Kaip manote, ar gyventojų dalyvavimas tvarkant vietos reikalus socialinės paramos srityje turi įtakos šiems veiksniams:
Į laukelį nieko rašyti nereikia. Įvertinkite tolesnius teiginius.
Gerėja bendravimas ir bendradarbiavimas tarp piliečių ir valdžios institucijų
Didėja pasitikėjimas vietos valdžios institucijomis
Atsiranda galimybė piliečiams gauti kokybiškesnes socialines paslaugas
Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje socialinės paramos srityje turi įtakos valdžios institucijos priimamiems sprendimams
Gaunama daugiau informacijos apie vietos gyventojų poreikius
Kita (įrašykite)
12. Kokios priežąstys, Jūsų nuomone, lemia piliečių pasyvumą dalyvaujant vietos reikalų tvarkyme socialinės paramos srityje?
Į laukelį nieko rašyti nereikia. Įvertinkite tolesnius teiginius.
Gyventojai nesidomi rajono savivaldybės veikla socialinės paramos srityje
Informacija socialinės paramos klausimais rajono gyventojams yra sunkiai prieinama
Nėra skatinamos piliečių iniciatyvos ar savivalda socialinės paramos klausimu
Rajono savivaldybė nereaguoja į vietos gyentojų nuomonę, pastabas, skundus, pasiūlymus
Nepasitikėjimas vietos valdžia
Vietos gyventojai neįvertina savo dalyvavimo vietos valdyme svarbos
Kita (įrašykite)
13.Kaip manote, kas galėtų paskatinti rajono gyventojus aktyviau dalyvauti vietos reikalų tvarkyme socialinės paramos srityje?
Į laukelį nieko rašyti nereikia. Įvertinkite tolesnius teiginius.
Geresnis vietos gyventojų informavimas žiniasklaidos priemonėmis
Seminarai/mokymai socialinės paramos klausimais
Didesnis grįžtamasis ryšys iš institucijų
Patogesnis būdas išreikšti savo nuomonę socialinės paramos klausimu (pačioje savivaldybėje, internetu)
Kita (įrašykite)