Userzaboraite.gintare
Vieša
Pranešti

Vietos bendruomenių veikla

Laba diena,

esu Klaipėdos Universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, viešojo administravimo, III kurso studentė Gintarė Zaboraitė. Atlieku tyrimą, apie vietos bendruomenes ir jų veiklą Plungės rajono savivaldybėje. Būčiau labai dėkinga, jei skirtumėte keletą minučių ir užpildytumėte šią apklausą. Apklausa yra anoniminė, tad drąsiai ir nevaržomai galite išsakyti savo nuomonę.

Ačiū.

Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų užimtumas
Kuriai, Plungės rajono savivaldybės, vietos bendruomenei Jūs priklausote?
Kokią veiklą vykdo Jūsų bendruomenė?
Kas Jus skatina dalyvauti bendruomeninėje veikloje? (galimi keli atsakymo variantai)
Įvertinkite, kaip pasikeitė padėtis lentelėje pateiktose sferose, įsikūrus bendruomenei
Padėtis labai pablogėjoPadėtis šiek tiek pablogėjoPadėtis nepasikeitėPadėtis šiek tiek pagerėjoPadėtis labai pagerėjo
Pastatų atnaujinimas
Gyvenvietės centrinės aikštės sutvarkymas
Infrastruktūros gerinimas
Nedarbo problemos sprendimas
Alkoholizmo problemos sprendimas
Saugumo užtikrinimas
Užimtumo didinimas
Mokyklų atnaujinimas
Bibliotekos atnaujinimas
Susisiekimo gerinimas
Vandentiekio priežiūra
Gatvių apšvietimas
Kultūros namų sutvarkymas
Prieigų, prie rekreacinių objektų, įrengimas ir sutvarkymas
Kuriuos vietos bendruomenių veiklos tikslus priskirtumėte, kaip stipriausiai įtakojančius gyvenimo kokybę?
ĮtakojaNeįtakojaNeturiu nuomonės
Telkti gyventojus bendroms ekonominėms ir socialnėms problemoms spręsti , ugdyti gyventojų bendruomeniškumą bei pilietiškumą
Spręsti bendruomenės ekonomines, socialines, aplinkosaugos ir kitas problemas.
Tvarkyti aplinką
Gerinti gyvenvietės infrastruktūrą
Spręsti nedarbo problemas
Rūpintis socialinės paramos teikimu
Rūpintis informacijos visuomenėje plėtra
Skatinti ekonominę plėtrą( alternatyvūs verslai, kaimo turizmas)
Alkoholizmo prevencija, darbas su rizikos šeimomis
Rūpintis gyventojų saugumu, nusikaltimų prevencija
Rūpintis gyventojų sveikatingumu
Organizuoti kultūros ir sporto renginius
Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą
Rūpintis gyventojų švietimu, mokymų organizavimu, informacijos sklaida
Atgaivinti ir išsaugoti tradicijas, puoselėti etnokultūrą, užsiimti kraštotyra
Vienyti gyvenvietės žmones
Atstovauti gyventojams vietos valdžios institucijose
Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriate, siekiant geresnės gyvenimo kokybės? (galimi keli atsakymo variantai)
kaip manote, kurie iš šių būdų padėtų spręsti aukščiau išvardintas problemas? (galimi keli atsakymo variantai)
Kokiu būdu, bendruomenės atstovai, gali pareikšti nuomonę savivaldybės administracijai?
Kaip manote, ar būtinas bendruomenių dalyvavimas savivaldybės veikloje priimant sprendimus?
Kaip manote, dėl kokių priežasčių bendruomenės pasyviai dalyvauja savivaldybės veikloje?