Userausrine0109
Vieša
Pranešti

Vietinės viešojo administravimo institucijų (savivaldybės taryba, savivaldybės administracija, joms pavaldžios įstaigos) darbas .

Apie vietinės viešojo administravimo institucijų darbą bei iškylančias problemas, korupcijos atvejus ir pan.,
Koks jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų lytis
Užimamos pareigosPrivalomas
Ar pasitikite vietinės viešojo administravimo institucijomis?
Ar vietinės viešojo administravimo institucijos efektyviai vykdo savo uždavinius ir funkcijasPrivalomas
Ar jus tenkina vietinės viešojo administravimo (vietos savivaldos institucijos,savivaldybės taryba, savivaldybės administracija, joms pavaldžios įstaigos) suteiktos paslaugos?
Ar jums rūpimi klausimai būna išspręsti kvalifikuotai?
Ar jus tenkino atsakymų į skundus, pareiškimus, prašymus pateikimo terminai ir turinys?
Ar teko susidurti su tarnautojų ar darbuotojų, vietos viešojo administravimo įstaigose korupcijos apraiškomis?Privalomas
Ar kada siūlėte kyšį vietos viešojo adminstravimo institucijų darbuotojams, norėdami išspręsti savo problemas?Privalomas
Ar kyšio davimas padėjo Jums sutvarkyti reikalus?Privalomas
Kas buvo kyšio iniciatorius?Privalomas
Su kokiomis klientų aptarnavimo problemomis susidūrėte vietos viešojo administravimo įstaigose?