Usertautvydaskal847
Vieša
Pranešti

Vidutinio darbo užmokesčio skirtumai Lietuvoje.

Atliekame tyrimą norėdami išsiaiškinti vidutinio darbo užmokesčio dydžio skirtumus tarp Lietuvos miestų. Ši apklausa atliekama anonimiškai ir iš apklausos rezultatų bus daromos išvados.

1.Kokiame mieste gyvenate?
2.Kokiame mieste dirbate?
3.Koks yra jūsų amžius?
4.Koks yra jūsų išsilavinimas?
5. Ar dirbate pagal turimą specialybę?
6. Kokios yra jūsų pajamos bruto (ant popieriaus)?
7.Jūsų statusas visuomenėje?
8. Kurioje srityje dirbate?
9. Kuriai profesiniai grupei priklausote
10. Kokios priežastys daro didžiausią įtaką darbo užmokesčio dydžiui?
NesvarbuIš dalies svarbiSvarbiVisiškai nesvarbi
Miesto dydis
Veiklos rūšis
Viešasis ar privatus sektorius
Lytis
Darbuotojo amžius
Darbo valandų skaičius
11. Ar keistute savo gyvenamą vietą dėl geresnio darbo užmokesčio?