UserJJurgitaa
Vieša
Pranešti

Vidinių psichologinių vartotojo elgsenos veiksnių įtaka pakartotiniam pirkimui

Sveiki, 

Esu Jurgita Janonienė Vilniaus universiteto, ekonomikos ir verslo administravimo studentė. 

Maloniai kviečiu dalyvauti tyrime ir atsakyti į anketinės apklausos, parengtos pagal UTAUT modelio kintamuosius, klausimus.

Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu ištirti psichologinių vartotojo elgsenos veiksnių įtaką pakartotiniam pirkimui.

Iš anksto dėkoju už jūsų atsakymus. Anketinė apklausa anoniminė.

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Kokios firmos dešreles perkate?
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnaiVisada
Krekenavos mėsinė
Nematekas
Samsonas
Klaipėdos mėsinė
Biovela
Klaipėdos maistas
Gaspadoriaus mėsinė
Utenos mėsa
Rokiškio mėsinė
5. Kiek turite prekės ženklų, kuriems esate lojalus ir perkate pakartotinai?
6. Ar lengvai priimate sprendimą dėl produkto ar paslaugos pakartotinio pirkimo?
7. Ko tikitės pakartotinai pirkdamas prekę ar paslaugą?
8. Kurie iš veiksnių, jūsų nuomone, labiau lemia jūsų sprendimą tas pačias dešreles nusipirkti pakartotinai?
9. Kas daro didžiausią įtaką tos pačios firmos dešrelių pakartotiniam pirkimui?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Asmeninė nuomonė
Patirtis
Nesusidarytas tvirtas įspūdis po pirmo karto
Kitų įtaka
Nuolaidos
Reklama
10. Pažymėkite veiksnius, darančius didžiausią įtaką, pakartotinai nusipirkti tos pačios firmos dešreles?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Kultūriniai veiksniai (kultūra, subkultūra)
Socialiniai veiksniai (šeima, draugai, giminės)
Asmeniniai (amžius, įpročiai)
Psichologiniai (motyvacija, suvokimas, požiūris)
Ekonominiai (pajamos, valstybės politika)
11. Ar psichologiniai veiksniai daro įtaką jūsų sprendimui įsigyti tos pačios firmos dešreles pakartotinai?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Kai esu motyvuotas
Kai turiu asmeninės patirties
Įgytos žinios apie prekę
Asmeninis požiūris
Gyvenimo būdas
Kitų žmonių patarimai
12. Kaip jūsų požiūris ir įsitikinimai skatina pirkti pakartotinai?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Suvokimas apie dešrelių kokybę, skonį ir išvaizdą
Palanki kaina
Taikomos nuolaidos
Patiriamos emocijos
Populiarios dešrelės
Kitų žmonių patarimai
13. Kokie motyvaciniai veiksniai skatina pirkti dešreles pakartotinai?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Fiziologiniai
Saugumas
Priklausymas
Produkto sudėtis
14. Ar jūs perkate tos pačios firmos dešreles dėl išorinės įtakos, o ne dėl vidinės motyvacijos?
15. Ar pakartotinis pirkimas pakeičia jūsų pirminį įspūdį apie dešreles?
16. Ką dažniausiai jaučiate po pakartotinio tos pačios firmos dešrelių įsigijimo?