Userilborovik
Vieša
Pranešti

Vertybių užtikrinimo problemos dirbant su riziką patiriančiomis šeimomis

                                                                                       Mykolo Romerio universitetas

                                                                              Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Gerbiamasis/gerbiamoji,

            Esu Mykolo Romerio Socialinio darbo bakalauro studijų studentė Ilona Borovik. Vykdau baigiamojo darbo tyrimą, kurio tisklas atskleisti vertybių užtikrinimo problemas socialinio darbuotojo socialinio darbo praktikoje.

Prašau Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė ir visi surinkti duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslams. Jūsų atsakymai padės įvertinti ir atskleisti su kokiomis konfidencialumo užtikrinimo etinėmis dilemomis dažniausiai susiduria socialiniai darbuotojai savo darbe, bei kokių metodų reikia, kad būtų užtikrintas konfidencialumas santykyje su klientu. Prašome nepraleisti nei vieno klausimo. Tikimės, kad Jūs įvertinsite šio tyrimo svarbą.

Iš anksto dėkoju už Jūsų atvirus ir sąžiningus atsakymus.

Jūsų lytis (įrašykite)
Kiek Jums metų? (pažymėkite)
Jūsų išsilavinimas
Jūsų kvalifikacinė kategorija
Koks Jūsų darbo stažas socialinio darbuotojo srityje?
Kiek laiko dirbate su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis?
Pažymėkite pagal svarbą 3 jūsų požiūrių svarbiausias vertybes (svarbiausią vertybę pažymėkite 1, antrą pagal svarbą 2, trečia – 3) iki mažiau svarbios vertybės socialinio darbo veikloje, palaikant tarpasmeninius santykius su klientu.
Socialinis tesingumasBendravimas ir bendradarbiavimasKonfidencialumasProfesinė atsakomybėPagalba ir pagarbaNeteisiantis požiūrisIndividualizacijaŽmogaus prigimties vertė ir orumasŽmogaus apsisprendimo laisvėTikslinga jausmų išraiška
1
2
3
4
Socialinio darbo vertybės praktikoje įgyvendinamos socialinio darbo principais. Kokiais principais pirmiausia vadovaujatės savo darbo praktikoje (pažymėkite nuo 1 iki 3, kai vienas – svarbiausias, 2 – antras pagal svarbą, 3 – trečias pagal svarbą).
Pirmasis principasAntrasis principasTrečiasis principas
Gerbiate visų žmonių prigimtinę vertę ir orumą;
Siekiate didinti socialinį teisingumą ir stiprinti solidarumą;
Gerbiate žmogaus teises ir žmogaus apsisprendimo teisę;
Veikiate sąžiningai, patikimai, nešališkai ir empatiškai;
Siekiate įgalinti žmones spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas;
Nuolat siekiate tobuliti savo profesines kompetencijas;
Dalinatės gerąja patirtimi;
Skatinate teigiamus socialinius pokyčius, socialinę kaitą, asmens dalyvavimą ir savarankiškumą.
Pažymėkite ar sutinkate ar nesutinkate su teiginiais
SutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinku
Konf idencialumas yra labai svarbus socialinio darbuotojo bendradarbiavimo santykiui su klientu užmegzti ir palaikyti rysį
Konf idencialumas yra labai svarbus socialinio darbuotojo bendradarbiavimo santykiui su klientu užmegzti ir palaikyti rysį Socialinis darbuotojas turi profesinę/etinę pareigą išlaikyti informaciją apie klientą konfidencialią (išskyrus atvejus numatytus įstatymais)
Valstybės, oragnizacijos privalo gerbti konfidencialumą socialinio darbuotojo ir kliento santykyje
Dauguma klientų tikisi, jog socialinio darbuotojo pagalbos procese klientų pateikta informacija išliks konfidenciali
Socialinio darbo praktikoje konfidencialumo principasPrivalomas
Kaip Jūs savo praktikoje užtikrinate konfidencialumo principą santykyje su klientais?
VisadaDažnaiKartaisNiekada
Informuoju klientą apie konfidencialumo užtikrinimą prieš pirmąjį susitikimą (pvz.telefonu, el.paštu ir kt.)
Informuoju klientą apie konfidencialumą po pirmojo susitikimo
Informuoju klientą apie konfidencialumą susitikimo metu pradžioje
Informuoju klientą apie pabaigoje konfidencialumą susitikimo
Informuoju klientą apie konfidencialumą susitikimo metu (pokalbio metu)
Prašau klientą pasirašyti formą, kad sutinka, jog konfidenciali informacija gali būti atskleista tretiems asmenims
Informuoju klientą apie trečiosios šalies prieigą prie kliento informacijos
Informuoju klientus apie konfidencialumo ribas
Kada jums dažniausiai tenka pažeisti konfidencialumo principą savo darbe? ( Gali būti keli atsakymo variantai)
Kokios išorinės aplinkybės trukdo konfidencialumo užtikrinimui Jūsų darbe? ( Pasirinkite, gali būti keli atsakymo variantai)
Trumpai parašykite kokius metodus, būdus naudojate konfidendialumo užtikrinimui savo darbe