UserLushiux
Vieša
Pranešti

Verte grįsto valdymo apskaitos taikymas Lietuvos tekstilės įmonėse

Anketos tikslas yra nustatyti, kaip plačiai Lietuvos tekstilės įmonės veikloje taiko verte grįsto valdymo apskaitą bei yra susipažinę su verte grįsto valdymo koncepcija.
1. Koks yra Jūsų įmonės juridinis statusas?
2. Koks yra vidutinis darbuotojų skaičius?
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
3. Kokios yra įmonės metinės pajamos?
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
4. Kokia yra turto vertė balanse?
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
5. Kokios Jūsų užimamos pareigos įmonėje?
6. Ar įmonė yra suformavus strategiją bei ją nuosekliai įgyvendina?
7. Į kurią suinteresuotųjų asmenų grupę yra orientuojamasi įmonės strategijoje?
8. Kokie yra Jūsų įmonės strateginiai tikslai?
9. Kas Jūsų nuomone labiausiai atspindi įmonės vertę?
10. Kuo Jūsų įmonei yra naudinga valdymo apskaitos informacija?
11. Ar valdymo apskaitos informacija yra aktyviai naudojama Jūsų įmonės vertės kūrimo procese?
12. Kaip suprantate sąvoką „verte grįstas valdymas“?
13. Ar Jūsų įmonė yra įdiegusi verte grįsto valdymo matavimus?
14. Kas lėmė verte grįsto valdymo matavimų diegimą?
15. Į ką nukreiptas veiklos matavimas ir vertinimas?
16. Kokiais rodikliais labiau remiatės priimdami sprendimus?
17. Kuriuos iš paminėtų finansinių rodiklių skaičiuojate?
18. Kuriuos iš paminėtų nefinansinių rodiklių skaičiuojate?
Vartotojų perspektyva
19. Kuriuos iš paminėtų nefinansinių rodiklių skaičiuojate?
Vidinių verslo procesų perspektyva
20. Kuriuos iš paminėtų nefinansinių rodiklių skaičiuojate?
Mokymosi ir augimo perspektyva
21. Įrašykite aukščiau nepaminėtus rodiklius, kuriuos taip pat skaičiuojate: