Usermanoanketa99
Vieša
Pranešti

Verslo rizikos valdymas transporto organizacijose

Tyrimą atlieka Mykolo Romerio Universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Logistikos magistro studijų studentė Kristina Gečaitė-Katėnienė.

Šio tyrimo tikslas įvertinti rizikos valdymo situaciją transporto ir logistikos įmonėse. Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti baigiamajame darbe apibendrinamo pobūdžio išvadoms formuluoti. Tinkamą atsakymo variantą pažymėkite “V” arba įrašykite savo.

Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką.

1. Nurodykite ar 2020 metų biudžete yra numatyti specialūs rezervai ir išlaidos rizikos valdymui?
2. Identifikuokite kokia biudžeto dalis turėtų būti skiriama rizikos valdymui transporto bendrovėje?
3. Ar Jūsų bendrovėje savarankiškai įgyvendinama rizikos valdymo funkcija?
4. Kas yra atsakingas už rizikos valdymo funkcijos įgyvendinimą Jūsų įmonėje?
5. Nurodykite kokios yra pagrindinės asmens, atsakingo už rizikos valdymą, funkcijos.
Visiškai sutinkuSutinkuSutinku iš daliesNesutinkuNeturiu nuomones
Bendrovės veiklos atitikimas standartams
Informacijos pateikimas kitiems bendrovės padaliniams
Kiekvienos rizikos rūšies vertinimas ir kontrolė
Žinių apie skirtingas rizikas gilinimas ir perdavimas darbuotojams
Rizikos valdymo politikos ir procedūrų numatymas
Identifikuoti, įvertinti, kontroliuoti riziką
Rizikos valdymo sistemos sukūrimas
6. Įvardinkite su kokiomis verslo rizikomis susiduria Jūsų bendrovė? (galite pasirinkti tris atsakymų variantus)
7. Įvardinkite Jūsų nuomone dažniausiai pasitaikančias klaidas/rizikas Jūsų organizacijoje (galite pasirinkti tris atsakymų variantus):
8. Įvertinkite kiekvieno rizikos veiksnio rizikingumo laipsnį:
Labai rizikingasRizikingasNerizikingasLabai nerizikingas
Žmogiškųjų išteklių kvalifikacija
Užsakovų poreikiai ir jų suvokimas
Technologijų vystymas, transporto priemonių gedimai
Vidinė IT verslo sistema, gedimai
Teisės aktai, reglamentai, reikalavimai
Veiklos kontrolės procedūros, sutartys
9. Nurodykite ar Jūsų organizacijoje yra formalizuotas verslo rizikos valdymo procesas?
10. Kaip dažnai yra atnaujinamos ir peržiūrimos rizikos valdymo procedūros?
11. Jūsų nuomone kokie yra verslo rizikos valdymo privalumai?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku nei nesutinkuNesutinkuNežinau
Verslo rizikos valdymas yra būtinas siekiant organizacijos tikslų
Rizikos valdymo dėka palengvinamas rizikos valdymo procesas
Rizikos valdymas padeda priimti teigiamus strateginius sprendimus
Rizikos valdymas padeda sustiprinti įmonės poziciją konkurencinėje rinkoje
Rizikos valdymas padeda išvengti nuostolių
Rizikos valdymas padeda priimti teisingus sprendimus
12. Kuriuos iš nurodytų verslo rizikos valdymo dokumentų yra rengiama Jūsų įmonėje?
13. Nurodykite kokios rizikos valdymo priemonės yra taikomos Jūsų įmonėje?
VisadaLabai dažnaiDažnaiRetaiNiekada
Rizikos matrica/žemėlapis
Kokybinis, kiekybinis rizikos vertinimas
Išlaidų/pajamų analizė
Vidaus auditai
Rizikos valdymo tikslų parengimas ir analizė
Vadovybinė veiklos analizė
Kiti metodai
14. Žemiau yra nurodyti rizikos valdymo etapai, sunumeruokite juos pagal svarbą?
12345678
verslo rizikos identifikavimas
verslo rizikos valdymo tikslų nustatymas
rizikos valdymo priemonių identifikavimas
rizikos įvertinimas
reagavimas į riziką
kontrolės veiksmai
informacija ir komunikavimas
monitoringas
15. Koks yra Jūsų išsilavinimas?
16. Kokios yra Jūsų užimamos pareigos?
17. Jūsų lytis:
18. Jūsų amžius:
19. Kiek metų dirbate transporto organizacijoje
20. Kiek jūsų įmonėje yra darbuotojų