Userrasaa
Results27
Vieša
Pranešti

VERSLININKŲ IR PLANUOJANČIŲ IMTIS VERSLO APKLAUSA

Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras siekia išsiaiškinti, kaip kaimo vietovėse būtų galima sukurti naujas darbo vietas. Apklausos metu surinkta medžiaga padės parengti pasiūlymus, kaip gerinti gyventojų darbo ir buities sąlygas. Prašome jūsų labai atidžiai atsakyti į VISUS klausimus.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Šią anketą užpildė:
2. Jūsų amžius:
3. Jūs dirbate arba mokotės:
4. Darbo arba mokymosi vieta
5. Gyvenamoji vietovė:
6. Išsilavinimas:
7. Jūs esate:
8. Jūsų darbo sritis
9. Pagrindinis pragyvenimo šaltinis:
10. Ar Jūsų pajamos kas mėnesį yra pastovios?
11. Ar savo namuose turite kompiuterį:
12. Ar turite nuosavą automobilį:
13. Kaip vertinate savo gyvenimo sąlygas?
14. Kaip keičiasi gyventojų skaičius jūsų gyvenvietėje?
15. Kurio amžiaus gyventojai sudaro daugumą jūsų gyvenvietėje?
16. Kiek turite nuosavos žemės?
17. Ar jūsų gyvenamoje vietovėje yra laisvų, nenaudojamų (apleistų, likusių be šeimininko) pastatų:
18.Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti Amatų (puodžių, drožėjų, audėjų ir t.t.) centrą?
19.Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti automobilių remonto dirbtuves?
20. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti buitinės technikos remonto dirbtuves?
21. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti žemės ūkio inventoriaus remonto dirbtuves?
22. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti žemės ūkio inventoriaus remonto dirbtuves?
23. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti statybos ir butų remonto darbų įmonę?
24. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti kirpyklą?
25. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti siuvyklą?
26. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti pirtį?
27. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti valgyklą, kavinę, užkandinę?
28. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti viešbutį, motelį?
29. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti vaikų papildomo ugdymo ir popamokinio užimtumo centrą?
30. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti senelių ir neįgaliųjų globos namus?
31. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti sveikatos priežiūros ir reabilitacijos centrą ?
32. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti istorijos ir kraštotyros muziejų, turizmo informacijos centrą?
33. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti biblioteką – skaityklą?
34. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti kultūros ir sporto centrą?
35. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti verslo informacijos centrą, vertimo paslaugas ?
36. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti privatų vaikų darželį ?
37. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti privačią mokyklą ?
38. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonę?
39. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti žemės ūkio produktų parduotuvę, turgų ?
40. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti viešosios tvarkos apsaugos centrą?
41. Jeigu ūkininkaujate, kokį ūkininkavimo būdą pasirinkote?
42. Jeigu ūkininkaujate, ar turite papildomą, ne žemės ūkio verslą?
43. Įvertinkite ūkinės veiklos būklę jūsų apylinkėse (gyvenvietėje, miestelyje):
Sunumeruokite kliūtis verslo plėtrai kaime pagal jų sunkumą nuo 1 iki 10, pirmuoju numeriu pažymėdami pačią didžiausią kliūtį, antruoju – kiek mažesnę ir t. t.
12345678910
Sudėtinga verslo leidimų ir kitų dokumentų išdavimo tvarka
Dideli mokesčiai verslo pradžioje
Nepakankama darbuotojų kvalifikacija
Nepakankamas darbuotojų darbštumas ir sąžiningumas
Sunku apsaugoti įmonę nuo išorės pavojų (vagysčių, gaisrų ir kt.)
Didelės draudimo įmokos už verslo įmonę kaime
Sudėtinga privalomos buhalterinės apskaitos tvarka
Sunku gauti paskolą smulkios įmonės verslo plėtrai
Darbo jėgos trūkumas
Neigiamas vietos gyventojų požiūris, pavydas ir pan.
Sunumeruokite palankias aplinkybes verslo plėtrai kaime pagal jų svarbą nuo 1 iki 10, pirmuoju numeriu pažymėdami labiausiai palankią aplinkybę ir t.t.
12345678910
Palankesnis valstybės institucijų požiūris į smulkųjį verslą kaime
Palankesnis visuomenės požiūris į kaimo verslininkus
Galimybė lengviau gauti paskolas
Didėja gyventojų pajamos ir perkamoji galia
Plečiasi įvairių verslo paslaugų poreikis kaime (pavyzdžiui, daugėja statybų)
Pigesnė darbo jėga
Pareigingesni, labiau vertinantys darbo vietą darbuotojai
Darbuotojų draugiškumas ir nuoširdumas
Geras susisiekimas
Gražus kraštovaizdis
64. Įvardinkite didžiausius sunkumus verslo plėtrai kaimuose ir nedideliuose miesteliuose. Siūlykite, kaip juos būtų galima įveikti sutelktomis valstybės institucijų ir visuomenės jėgomis:
Užpildymo vieta (miesto arba rajono, miestelio, kaimo pavadinimas):Privalomas