Veiviržėnų kultūros centro veiklos efektyvumo tyrimas

Anketa skirta išsiaiškinti, Veiviržėnų kultūros centro ir jo skyrių lankytojų kultūrinius poreikius, viešąją nuomonę, kuri padėtų dirbti dar efektyviau.

Pic
1. Ar dažnai naudojatės kultūros centro teikiamomis paslaugomis?
2. Iš kur sužinote apie kultūros centro viešinamus renginius, teikiamas paslaugas?
3. Ar pakanka informacijos apie organizacijos veiklą?
4. Kaip vertinate Veiviržėnų kultūros centro komunikaciją su visuomene?
5. Ar dažnai lankotės Veiviržėnų kultūros centro internetinėje svetainėje www.veivirzenukc.lt/?
6. Kokiais tikslais dažniausiai naudojatės Veiviržėnų kultūros centro interneto svetaine?
7. Ar pakankamai kultūros centras viešina naujienas socialiniuose tinkluose?
8. Jūsų nuomone, kaip dar kultūros centras galėtų patobulinti komunikaciją su visuomene?
9. Kas daro didžiausią įtaką Veiviržėnų kultūros centro, kaip įstaigos reputacijai?
10. Kaip vertinate Veiržėnų kultūros centro reputaciją?
11. Kaip vertinate Veiviržėnų kultūros centro darbuotojų darbą komunikavimo su visuomene srityje?
12. Kokiuose Veiviržėnų kultūros centro organizuojamuose renginiuose dažniausiai lankotės?
VeiviržėnuoseJudrėnuoseEndriejaveDaukšaičiuoseŠalpėnuoseŽadeikiuose
Spektakliuose
Klasikinės muzikos koncertuose
Pramoginiuose pop muzikos koncertuose
Parodose
Filmų vakaruose
Masiniuose lauko renginiuose
Etnokultūriniuose renginiuose
Akcijose
Valstybinių švenčių minėjimuose, renginiuose
13. Kokių renginių pasigendate?
VeiviržėnuoseJudrėnuoseEndriejaveDaukšaičiuoseŠalpėnuoseŽadeikiuose
Spektaklių
Klasikinės muzikos koncertų
Pramoginių pop muzikos koncertų
Parodų
Filmų vakarų
Masinių lauko renginių
Etnokultūrinių renginių
Akcijų
Valstybinių švenčių minėjimų, renginių
14. Kokiu metų laiku dažniausiai lankotės Veiviržėnų kultūros centro organizuojamuose renginiuose?
15. Kokia savaitės diena, dienos Jums atrodo patogiausios atvykti į renginius?
16. Koks Jums patogiausias laikas renginių lankymui?
17. Ar dalyvaujate Veiviržėnų kultūros centro meno kolektyvų veikloje? (Jeigu atsakymas neigiamas, įrašykite priežastį, jei teigiamas tuomet nurodykite kokiame)?
18. Kokių Veiviržėnų kultūros centro meno kolektyvų pasigendate?
VeiviržėnuoseJudrėnuoseEndriejaveDaukšaičiuoseŠalpėnuoseŽadeikiuose
Folkloro krypties kolektyvų
Šokių krypties kolektyvų
Muzikos krypties kolektyvų (kapelos, vokaliniai ansambliai, chorai)
Vaidybos/ dramos meno kolektyvų
Vaikų, jaunimo kolektyvų
19. Kaip vertinate Veiviržėnų kultūros centro organizuojamus renginius?
20. Mums labai svarbūs Jūsų pasiūlymai, komentarai, pastabos.
21. Jūsų lytis?
22. Jūs gyvenate?
23. Jūsų amžius?
24. Jūsų išsilavinimas?