UserErnestasJ
Results103
Vieša
Pranešti

Veiksniai lemiantys skirtingas tėvų skiriamas lėšas dieniniame skyriuje besimokantiems pilnamečiams savo vaikams

Mes esame Klaipėdos Universiteto ketvirto kurso studentai ir atliekame tyrimą apie pilnamečių, besimokančių aukštojoje ar aukštesniojoje mokykloje, dieniniame skyriuje, studentų gaunamas pajamas iš tėvų. Šio tyrimo tikslas yra atskleisti kokie veiksniai lemia skirtingas tėvų skiriamas lėšas, besimokantiems studentams Lietuvoje. Tyrime bus apklausiami tėvai, šiuo metu turintys dieniniame skyriuje besimokinančius vaikus iš įvairių Lietuvos miestų bei kaimų. Tyrimas yra anonimiškas ir jo duomenys bus panaudoti tik apibendrinimo tikslais, todėl norime Jūsų paprašyti išreikšti savo nuomonę anketoje pateiktais klausimais. Anketą užpildyti truksite tik kelias minutes.

PASTABA: Užpildykite tiek anketų, kiek savo šeimoje turite pilnamečių, dieniame skyriuje besimokančių vaikų (t.y. jei turite du studentus savo šeimoje, pildykite dvi anketas). Kiekvienoje anketoje pildykite atskiro studento duomenis.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1.Kiek turite nepilnamečių vaikų?
2.Kiek turite vaikų studijuojančių dieniniame skyriuje?
3. Kokiame mieste studijuoja jūsų vaikas?
4. Kokioje švietimo institucijoje mokosi Jūsų pilnametis studijuojantis vaikas
5. Ar Jūsų vaikas studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje?
6. Ar turite finansinių įsipareigojimų (bankui, greitieji kreditai, skola artimajam)?
7. Jūsų vaiko lytis:
8. Kaip manote ar vaiko lytis turi įtakos rėmimo dydžiui? Kodėl taip manote?
9. Kur gyvena Jūsų studijuojanti(-is) dukra/sūnus?
10. Kiek asmenų gyvena kartu su Jūsų studijuojančiu vaiku?
11. Kokia yra Jūsų studijuojančio(-ios) sūnaus/dukros šeimyninė padėtis?
12. Kokios yra jūsų pilnamečio besimokančio studento uždirbamos pajamos per mėnesį?
13. Ar remiate savo pilnamečius studijuojančius vaikus?
14.Kaip esate linkę remti savo besimokančius pilnamečius vaikus?
VisadaDažnaiKartaisRetaiNiekada
Maisto produktais
Avalyne
Pinigais
Buitiniais daiktais
Rūbais
Avaline
Sveikatos priemonėmis
Transporto priemonės išlaidomis
Mokymuisi skirtomis priemonėmis
Saviraiškai skiriamomis lėšomis (įvairūs užsiėmimai, kursai)
15. Kiek lėšų per mėnesį skiriate savo pilnamečiams studijuojantiems vaikams ŠILTUOJU sezonu (įskaitant būsto ir kitoms pragyvenimui reikalingoms išlaidoms)?
16. Kiek lėšų per mėnesį skiriate savo pilnamečiams studijuojantiems vaikams ŠALTUOJU sezonu (įskaitant būsto ir kitoms pragyvenimui reikalingoms išlaidoms)?
17. Kokie veiksniai lemtų Jūsų finansavimo dydį?
Labiau remčiauRėmimas nesikeistuRemčiau mažiauNeberemčiau
Jei susirastų darbą
Jei pablogėtų mokymosi rezultatai
Jei pagerėtų mokymosi rezultatai
Jei dukra/sūnus sukurtų šeimą
Jei sulauktų šeimos pagausėjimo
18. Kokie Jūsų gyvenimo pokyčiai turėtų įtakos Jūsų vaiko finansavimo dydžiui?
Labiau remčiauRėmimas nesikeistuRemčiau mažiauNeberemčiau
Darbo praradimas
Darbo užmokesčio padidėjimas
Skyrybų/netekties atveju
Šeimos pagausėjimo atveju
Gyvenamosios vietos pakeitimas
19. Kokia jūsų šeiminė padėtis?
20. Kiek pajamų tenka vienam šeimos nariui?
21. Jūsų gyvenamoji vieta
(Nurodykite miestą/kaimą kuriame gyvenate)
22. Koks jūsų išsilavinimas?