Usermindaugaskliokmanas
Vieša
Pranešti

VEIKSNIAI DIDINANTYS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ MOTYVACIJĄ TAPTI UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVAIS

Esu ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo lyderystės programos magistrantūros studentas Mindaugas Kliokmanas. Rašau baigiamąjį darbą tema: „Veiksniai didinantys ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų motyvaciją tapti ugdymo įstaigos vadovais”.

Atliekant tyrimą siekiama išsiaiškinti, kokie veiksniai  didina motyvuoja tapti ugdymo įstaigos vadovu. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti ir statistiškai apdoroti. Vidutinė pildymo trukmė iki 5 min.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su duomenų apsauga prieš arba po dalyvavimo tyrime, prašome susisiekti el. paštu: mindaugaskliokmanas@gmail.com 

Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką pildant šią anketą!

Aš perskaičiau aukščiau pateiktą informaciją ir duodu sutikimą rinkti asmeninius duomenis aukščiau nurodytais tikslais
Jūsų užimamos pareigos
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Bendras Jūsų darbo stažas
Jūsų vadybinis darbo stažas? (jei esate / buvote pavaduotoja (s) arba laikinai ėjote direktoriaus pareigas)
Kokiame mieste/rajone Jūs gyvenate?
Jūsų lytis
Ar esate svarstęs(-čiusi) galimybę siekti ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo pareigų?
Įvertinkite kiek šie veiksniai yra arba galėtų būti svarbūs Jums ketinant tapti ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovu ? Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 pagal svarbą.
NesvarbuMažai svarbuSunku pasakytiSvarbuLabai svarbu
Padidėjąs atlyginimas/ papildomos naudos
Galimybė daryti pozityvų poveikį žmonėms
Asmeninis iššūkis
Profesinis iššūkis
Galimybė ugdyti mokytojus
Galimybė inicijuoti pokyčius
Parama ir padrąsinimas iš kitų
Karjeros laiptas į aukštesnes pozicijas
Prestižas ir statusas
Galimybė keisti gyvenamąją vietą į labiau pageidaujamą (geografine prasme)
Pokyčių noras
Galimybė daryti įtaką nepedagoginiam personalui
Galimybė turėti didesnę veiklos laisvę dienos rutinoje
Galimybė pasitraukti iš vaikų grupės aplinkos
Galios poreikis
Galimybė padėti kitiems
Galimybė kurti išskirtinę vertę organizacijai
Galimybė prisidėti prie švietimo sistemos tobulinimo
Draugų, aplinkos įvertinimas
Šeimos/ artimųjų palaikymas
Galimybė plėsti socialinių kontaktų ratą
Galimybė priklausyti vadovų lygmens grupei
Galimybė turėti sąlyginai saugias darbo sąlygas viešajame sektoriuje
Jums ketinant siekti ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo pareigų, kiek šie veiksniai demotyvuotų Jus tai daryti? Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 pagal svarbą.
NesvarbuMažai svarbuSunku pasakytiSvarbuLabai svarbu
Sąlyginis darbo užmokesčio mažumas
Kadencijų buvimas ( saugumo trūkumas)
Padidėję įsipareigojimai
„Popierizmas“/ biurokratija
Autonomijos trūkumas
Potencialūs teisminiai ginčai/procesai
Potenciali galimybė keisti savo gyvenamąją vietą
Nerimas dėl sąlyginio asmeninio privatumo netekimo
Izoliavimasis ir atitolimas nuo personalo
Potencialios kolektyvo valdymo/drausmės problemos
Atsitraukimas nuo darbo su vaikais
Klaidų/ nesėkmių baimė
Išorinių grupių/ visuomenės nuomonės įtaka asmeniniam apsisprendimui
Šeimos/draugų nuvylimas
Didelė atsakomybė už įstaigos veiklos rezultatus
Sąlyginai ilgas darbo rezultatų laukimas
Darbo rezultatų sąlyginis neapibrėžtumas
Nepasitikėjimas esama švietimo sistema
Ankstesnio vadovavimo patirtis
Nepasitikėjimas ugdymo įstaigos steigėjo vaidmeniu bei pagalba vadovaujant įstaiga
Karjeros galimybių ribotumas
Švietimo sistemos inertiškumas ir ribotos galimybės įgyvendinti savo sumanymus