Userdaiben1
Results296
Vieša
Pranešti

Vartotojų suvokiamos įmonių socialinės atsakomybės įtaka įmonės lojalumui

Gerb. Respondente,

Esu Kauno technologijos universiteto marketingo valdymo magistro studijų studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – ištirti, kokią įtaką vartotojų suvokiama įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) daro įmonės lojalumui.
Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus naudojami tik baigiamajam magistro darbui parengti.
Anketos pildymas užtruks apie 5 min. Kilus klausimams, kreipkitės el. paštu daiva.beniulyte@ktu.edu.
Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar naudojatės telekomunikacijų bendrovių paslaugomis Lietuvoje?Privalomas
Jei atsakėte "ne" galite apklausos nebetęsti.
2. Kurios iš šių telekomunikacijų bendrovių paslaugomis naudojatės? Jei naudojatės kelių bendrovių paslaugomis, nurodykite pagrindinę.Privalomas
3. Skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie savo telekomunikacijų bendrovę.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Užtikrina priemones, skirtas klientų skundams spręsti (pagalba telefonu, D.U.K, nukreipimas į klientų aptarnavimo centrus, savitarna).
Sąžiningai elgiasi su savo klientais.
Turi klientus aptarnaujančius darbuotojus, kurie gali suteikti išsamią informaciją apie įmonės prekes ir paslaugas.
Taiko kokybės įvertinimo sistemas (klientų aptarnavimo, paslaugų teikimo ir pan.), prekių ir paslaugų rinkodarai gerinti.
Stengiasi įsigilinti ir patenkinti klientų poreikius.
4. Skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie savo telekomunikacijų bendrovės santykių su darbuotojais kultūrą.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Moka sąžiningą darbo užmokestį savo darbuotojams.
Darbuotojams užtikrina saugią darbo aplinką.
Tinkamai vertina įmonės darbuotojus (nėra lyties diskriminacijos, neapmokamų darbo valandų).
Darbuotojams siūlo mokymus ir karjeros galimybes.
Darbuotojams siūlo malonią darbo aplinką (lanksčias darbo valandas, prisitaikymą prie asmeninių poreikių).
5. Skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ nurodykite, kaip vertinate savo telekomunikacijų bendrovę socialinės atsakomybės požiūriu.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Padeda spręsti visuomenės socialines problemas.
Skiria dalį savo biudžeto paramai ir socialiniams projektams, siekiant pagerinti labiausiai nepasiturinčių visuomenės grupių situaciją.
Prisideda prie kultūrinių ir socialinių renginių (pvz., muzikos, sporto ir kt. renginių).
Veikia visuomenėje neapsiribojant vien tik ekonomine nauda.
Išreiškia susirūpinimą bendros visuomenės gerovės gerinimu.
Išreiškia susirūpinimą aplinkos apsauga bei natūralios gamtos išsaugojimu.
6. Skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ nurodykite, kiek pritariate šiems teiginiams.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Priimdamas(-a) sprendimus, laikausi visuotinai pripažįstamų moralinių taisyklių.
Manau, jog nėra bendrinių etikos taisyklių, kurios būtų galimos taikyti kiekvienai situacijai.
Man labiau priimtini objektyviai pagrįsti vertinimo principai, nei etiškumas, priklausantis nuo situacijos.
Kenkimo kitam asmeniui rizika negali būti toleruotina, nepriklausomai nuo to, kokia maža ji yra.
Priimdami sprendimus asmenys turėtų sutelkti dėmesį tik į pasekmes kylančias jiems patiems.
Priimamas sprendimas yra teisingas, jei jis atneša didžiausią naudą didžiausiai daliai žmonių.
Žmonės turėtų būti labiau susirūpinę socialinės gerovės didinimu, nei asmeniniais interesais.
Žmonių veiksmai turėtų būti paremti nesavanaudiškumu.
7. Skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ nurodykite savo požiūrį į jus aptarnaujančią telekomunikacijų bendrovę.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aš esu teigiamos nuomonės apie savo telekomunikacijų bendrovę, kai kiti manęs apie tai pasiteirauja.
Net jei artimi draugai rekomenduoja kitą telekomunikacijų bendrovę, mano telekomunikacijų bendrovės pasirinkimas nesikeičia.
Aš galiu teigiamai atsiliepti apie šią telekomunikacijų bendrovę.
Aš esu patenkintas būdamas šios telekomunikacijų bendrovės klientu.
8. Skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ įvertinkite polinkį rekomenduoti jus aptarnaujančią telekomunikacijų bendrovę.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Kai manęs paklausia patarimo, aš visada rekomenduoju savo telekomunikacijų bendrovę.
Jei artimoje aplinkoje kas nors yra nepatenkintas telekomunikacijų bendrovės paslaugomis, aš rekomenduoju savo telekomunikacijų bendrovę.
Jei reikėtų iš naujo rinktis telekomunikacijų bendrovę, aš pasirinkčiau telekomunikacijų bendrovę, kurios paslaugomis naudojuosi dabar.
Ieškau kitos telekomunikacijų bendrovės, jog pakeisti šiuo metu naudojamas telekomunikacijų bendrovės prekes ar paslaugas.
9. Skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ įvertinkite savo lojalumą jus aptarnaujančiai telekomunikacijų bendrovei.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Save galėčiau įvardyti lojaliu šios telekomunikacijų bendrovės klientu.
Kai man reikia naujos prekės ar paslaugos, ši telekomunikacijų bendrovė visada yra pirmas pasirinkimas.
Artimiausius metus ketinu naudotis šios telekomunikacijų bendrovės paslaugomis.
Aš likčiau šios bendrovės klientu, net jei kitos telekomunikacijų bendrovės man pasiūlytų geresnes sąlygas.
10. Jūsų lytis:Privalomas
11. Jūsų amžius:Privalomas
12. Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
13. Manote, kad finansiniu požiūriu gyvenate:Privalomas
14. Jūsų išsilavinimasPrivalomas
15. Jūsų socialinė padėtis:Privalomas