Usergiedrius.bandanskis
Results171
Vieša
Pranešti

Vartotojų pasitenkinimo organizacijos ,,Rinkuškiai'' produkcija tyrimas.

Gerb. respondente, Vytauto Didžiojo Universiteto marketingo vadybos specialybės studentai atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti vartotojų pasitenkinimą organizacijos ,,Rinkuskiai" produkcija. Esamos situacijos analizei ir paslaugų kokybės trūkumų nustatymui labai svarbus Jūsų dalyvavimas tyrime. Per apklausą gauti duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams, todėl užtikriname pateiktos informacijos konfidencialumą. Atsakydami į klausimus sugaišite vos kelias minutes. Dėkojame už atsakymus! Respondentai turi būti nuo 20m. amžiaus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar esate bande organizacijos ,,Rinkuškiai" produkcijos?Privalomas
Jei ne, toliau neatsakinėti.
Skalėje pažymėkite savo nuomonę pateiktų teiginių apie ,,Rinkuškių" produkciją atžvilgiu. Jei pateikto teiginio atžvilgiu neturite nuomonės, žymėkite Minimumą
Labai neigiamaiLabai teigiamai
,,Rinkuškių" produkcijos įvaizdis visuomenėje yra teigiamas
,,Rinkuškių" produkcija yra inovatyvi
,,Rinkuškių" produkcija yra orientuota į vartotojus
Rinkuškių produkcija visiškai pasitikiu
Pasirinkus ,,Rinkuškių" produkciją tikėjausi aukštos kokybės
,,Rinkuškių" produktų kokybė visiškai tenkina mano keliamus reikalavimus
Produktų kokybė lyginant su konkurentais yra labai gera
Produktų kokybė visiškai atitinka už juos sumokėtą kainą
Kaina visiškai atitinka gautą kokybę
Bendras pasitenkinimas produktu yra labai geras
,,Rinkuškių" produkcija visiškai atitiko mano lūkesčius
,,Rinkuškių" produkcija yra netoli idealo
Planuoju ,,Rinkuškių" produkciją vartoti ir ateityje
Rinkuškių produkciją rekomenduočiau draugams ir pažįstamiems