Userastulyte
Vieša
Pranešti

Vartotojų nuomonė apie įmonės „Bigbank“ teikiamą greito kredito paslaugą ir jos kokybę

Šiandieniniame mūsų gyvenime greito kredito suteikimas yra aktuali tema daugeliui iš mūsų. Esant tokiai ekonominei situacijai, kuomet kiekvienam iš mūsų gali tekti susidurti su kredito suteikimo įmone, tikslinga atlikti tyrimą, kuriuo remiantis būtų galima daryti išsamias išvadas apie greito kredito suteikimo paslaugą. Šio tyrimo tikslas – ištirti esamų ir potencialių vartotojų nuomonę apie įmonės „Bigbank“ teikiamą paslaugą ir jos kokybę. Atliekant tyrimą norima išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie šią paslaugą. Anketa yra anoniminė, todėl tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti efektyvius ir teisingus tyrimo rezultatus.
1. Kuris iš šių teiginių, Jūsų manymu, geriausiai apibūdina greito kredito suteikimo paslaugą?
2. Kaip vertinate greito kredito suteikimo paslaugą?
3. Ko bijote imdami greitą kreditą?
4. Jeigu turite/ruoštumėtės imti greitą kreditą, tai kokie veiksniai nulėmė/nulemtų banko pasirinkim
5. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite jo svarbumo lygį Jums.
Banko įvaizdis, patikimumas
Paslaugų kaina
Paslaugų kokybė
Aptarnavimo kokybė
Paslaugų skaičius ir jų pasirinkimas
Banko geografinė vieta ir aptarnavimo padalinių skaičius
Prie kiekvieno teiginio pažymėkite jo svarbumo lygį Jums
Kredito išdavimo mokestis
Kredito dydis
Kredito palūkanos
Kredito grąžinimo laikotarpis ir būdai
Kredito išdavimo/sprendimo suteikti kreditą priėmimo greitis
6. Ar pakanka informacijos apie „BigBank“ greito kredito suteikimo paslaugą?
7. Kaip vertinate greito kredito „BigBank“ veiklą?
8. Ar esate ėmę greitą kreditą? ( jei atskėte ne, pereikite prie 12 klausimo)
9. Kiek kartų ėmėte kreditą?
10. Dėl kokių priežasčių ėmėte (norėtumėte imti) „BigBank“ greito kredito paskolą?
11. Kaip vertinate riziką tapti nemokiu turint finansinių įsipareigojimų bankui?
12. Jūsų amžius
13. Jūsų išsilavinimas
14. Jūsų šeimynė padėtis
15. Jūsų gyvenamoji vieta