Vartotojo elgsenos tyrimas

Apklausa sudaryta norint įsigilinti į vartotojų elgseną prekių ar paslaugų rinkimesi, pirkime bei vartojime.

Prekių ir paslaugų ieškojimo vieta?
Visi
Ebay