Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) paslaugų kokybės vertinimo anketa

Kviečiame užpildyti trumpą anketą apie VDI teikiamų paslaugų kokybę. Dėkojame už atsakymus!

Pic
Kokie trūkumai?
Daug straipsniu, bet man paprastam mirtingajam jokiu rezultatu.:) galima buvo prasyt trumpai, kad darbo sutartis yra viskas, o darbo skelbimo pazadai nulis:) As ieskodamas darbo skelbimus skaitydamas matau, kas nemoka mokesciu kas apgaudineja, daug istatymu daug zodziu, daug instanciju bet kas is to..?:) Jei as pradeciau ieskot tiesos, kas dirbs paprastus darbus:)
Visiškai nesigilino į esamą situaciją, konsultaciją suteikė paviršutiniškai, idant greičiau atsikratyti.
Ačiū , atsakymas išsamus ir aiškus
Trūkumų nebuvo
Manau,kad klesti korupcija,darbuotojo nekompetencija,nekulturingumas.Cia tiesiai apie inspektoriu Jankauska.
Nėra
Nėra
Neaišku kaip taikyti. Daug teisės aktų citavimo ir interpretavimo...
Nėra
del tokio klausimo laukti mėnesį? galiausiai atsakymas nebeaktualus.... O darbo kodekse ar numatomi POLA inicijuoti pakeitimai nuo rugpjūcio, koks kodekso straipsnis būtų?
Jokių trūkumų.
 –
Nėra
Nėra
Pati problema labai reliatyvistinė, reiktų ieškot tokio tipo bylų.
Jokių
Trukumu nera
-
Nėra
Pateikta daug su mano klausimu nesusijusios informacijos (apie nebiudžetinių įmonių darbuotojų atleidimo tvarką ir pan.) Apie 54 straipsnį, kuriuo remiantis atleidžiami pedagogai dėl mokyklų tinklo optimizavimo, net neužsiminta.
Jokių
Neišnagrinėdas darbo kodeksas nuosekliai. Nes pagal gautas konsultacijas iš skambučių VDI ir teisininkų, atsakymas nesutampa.
Nėra
Atsakymas paremtas įstatymų santraukomis ir manau, kad tai yra gerai, tačiau trūko daugiau pasigilinimo į mano situaciją ir paklausimą, kai darbuotojas kontroliuoja darbuotojo laiką visokiais trackeriais, kas prirakina darbuotoja prie kompiuterio. Ypač šiais laikais kai skaitmeninis pasaulis yra toks aktyvus, daugau informacijos apie tai ką darbdavys gali ir ko negali - trūksta pavyzdžių.
Nėra
Reikėtų daugiau "žmogiško" paaiskinimo, o ne citatų iš darbo kodekso.
nėra
Ilgokai reikia laukti atsakymo, tačiau dabartinėmis aplinkybėmis manau normalu
Trūkumų nebuvo, atsakymas išsamus ir aiškus. Labai dėkoju.
-
-
viskas gerai
Aiškiai , išsamiai ir suprantamai
-
Galbūt šiek tiek per daug oficialiai. Norėtųsi konkretumo
Jokių. Ačiū Jums!
Nėra
Labai išsami, aiškiai pateikta informacija - nuoširdžiai dėkoju Beatai Beliauskienei už konsultaciją
Be trūkumų, aišku, norėtųsi, kad konkrečiu klausimu būtų konkretus atsakymas, tačiau darbdavys suprato:)
Greitai atsiliepė, greitai atsakė, tik man atrodo,kad atsakymas yra skirtas ne paprastam darbininkui
Dalykiškumo stygius.
Nėra
Jūs neatsakėte į mano klausimus, o tik išsiuntėte bendrą dokumentą.
Gavome atsakymą raštu. Tai nėra informatyvu. Negalėjome išsakyti smulkiau situacijos, kas būtų gal būt, pakeitę atsakymą iš esmės. Atsakyta dalykiškai, išsamiai, tačiau gyvas kontaktas yra be abejonės geriau.
Nėra
Nepastebėta
Norėtųsi dar aiškesnės apibendrinančios išvados į užduotą klausimą
Nėra
Atsakant į klausimą yra cituojamas Darbo kodeksas, nors buvo prašoma išaiškinimo apie konkretų DK punktą. Darbo kodeksą skaityti mokame, bet vyksta įvairios interpretacijos, kadangi trūksta konkretumo, dėl šios priežasties norima gauti kompetetingų institucijų išaiškinimą.
nėra trūkumų
Atsakymo į klausimą
nera
Nepilnai atsakytas keliamas klausimas, tačiau kiti punktai išsamiai atsakyti!
nuostabus atsirasinejimo pavyzdys .....
nera
Atsakyta pilnai ir aiškiai
Man reikėjo, kad būtų atsakyta greitai, o praėjo daug laiko, tapo neaktualu.
Nėra trūkumų
.
Nėra trūkumų
Jokių
-
Atsakyta dalykiškai, atmestinai, pakartojant darbo straipsnį iš kodekso, kuriuo remiantis ir uždaviau klausimą. Man reikėjo atsakymo į konkretų klausimą, o ne darbo kodekso straipsnio perrašymo. Į klausimą atsakymo negavau, nors teksto prirašytas visas lapas. Labai liūdna, kad mokate tik "papilstyti iš tuščio į kiaurą".
-
Jokio konkretaus atsakymo. O cituoti teisės aktų nėra tikslo.
nesuprantamas atsakymas- "jeigu darbo santykių šalys nutraukia galiojančią darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta tvarka, laikoma, kad darbo sutartis nenutraukta."?????
Jokiu.
Nėra
Gavau išsamų atsakymą el. paštu.
Nėra
Neturiu priekaištų
Nebuvo.
Vistiek nesupratau - gali ar negali švietimo įstaigos direktoriaus pavaduotojas ūkiui kandidatuoti į darbo tarybą? Ar direktoriaus pavaduotojas ūkiui yra pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus darbdaviui atstovaujantis asmuo ar ne? Ar direktoriaus pavaduotojui ūkiui yra suteikta teisė organizuoti ir kontroliuoti įstaigos darbą ar veiklą, t. y. jam yra perduota dalis vadovo įgaliojimų ar ne?
ištraukos iš įstatymų. Juos skaityti mokame. Norėjome konkretesnio paaiškinimo pateiktu atveju.
Nėra
Norėtūsi konkretumo.
Nėra
Nėra
Atsake gan išsamiai tikrai esu patenkintas, tik nepabaige laisko kur kreiptis toliau, atlikus pradinius dalykus. Siaip 8/10
Negavau konkretaus atsakymo į labai konkretų klausimą. Gavau tik atsirašinėjimą kopijuojant įstatyminius dokumentus. Kadangi nesu teisininkė, pasigedau paprasto žmogui prieinamo atsakymo. Norėtųsi konkretaus atsakymo (pvz. specialistas: remiantis tokiu tokiu straipsniu ir jo punktu - jūs galite arba negalite, privalote arba neprivalote), o ne taip, kad žmogui išvardina įstatyminius straipsnius, jų punktus ir atsakymą ieškokis pats.
nėra trūkumų
Nėra konkretumo. Surašoma į atsakymą ir tai kas tam klausimui negalioja. Žodžiu atsirink pats ...
Nėra
Neturiu
Jokiu
Nepastebėta
Liko dviprasmiškų atsakymų.
Jokiu
Nebuvo. Viską išaiškino dalykiškai, su pavyzdžiais, suprantamai. Panevėžio skyriaus inspektoriai - tikri savo srities žinovai, turintys didelę patirtį.
Atsakymas buvo išsamus,aiškus ir mandagus.Netgi netyčia man išsitrynus atsakymą,atsakymas skubiai buvo atsiųstas pakartotinai.
Nėra trūkumų
į pateiktus klausimus galėtų pateikti papildomą informaciją, kuri natrūliai atsakuytų į papildomus iškilusius klausimus iš atsakymo.
Nėra. Viskas aišku.
Nėra trūkumų. Prašiau išsamaus atsakymo, nors informacijos buvo ne itin daug, atsakymą gavau labai išsamų. AČIŪ labai. Sėkmės. Pagarbiai Valerija
Greta esančiuose sakiniuose pateiktas išaiškinimas vienas kitam prieštarauja. Be to, telefonu pateikė dar trečią variantą. Išvada - reikia inicijuoti kuo skubiau tikslinti LR darbo kodekso 126 str. nuostatas, reglamentuojant kasmetinių atostogų suteikimą, perskaičiavimą pasikeitus darbo laiko režimui
DK strp.pateikta pakankamai, tik reikia išsirinkti, jei asmuo neturi kvalifikacinio pažymėjimo ir aukštojo išsilavinimo, o dirba su neįgaliaisiais ir moka gestų kalbą, neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, Tinka DK 141 strp. 2d.
Atsakymuose panaudojami teisės aktai , ne visada mums eiliniams jie suprantami . Trūksta kartais paprasto išaiškinimo.
Aprašyti buvo tik Lietuvos darbo įstatymai. Užsienietiškų nebuvo.
Nėra
Nėra
Nėra.
Jokių
Aš suprantu, jog viską galima atsakyti nurodant teisinio dokumento straipsnį, tačiau yra įvairios situacijos, kurios išeina iš paprasto apibrėžimo rėmų. Pateikęs labai konkrečią situaciją su smulkmenomis ir aplinkybėmis, negavau konkretaus atsakymo. Pateiktas straipsnis nepaaiškina aplinkybių.
Nėra
išsamiai pakomentavo, nurodė teisės aktus, bet konkretumo trūko
Nėra
Neesminiai
Nėra trūkumų.
-
Abstraktus atsakymas. Jokios naudos
-
Darbuotojui nupasakojus mano situaciją negavau protingų, specialisto patarimų, kurie būtų tinkamiausi darbuotojo pusei problemai spręsti. Man pateikta informacija buvo lygiai tokia pati, kurią pati perskaičiau ir žinojau ateidama į VDI padalinį. Konsultacija buvo bevertė.
Trūkumų nėra
jokių trūkumų.
Nėra
nėra
Atsakymas nurašytas iš darbo kodekso. Tą aš ir pati žinau. Skaityti dokumentus mokame.
Formalus atsakymas. Prirašyta daug, būtų pakakę esminių ir konkrečių atsakymų, o ne formalaus "atsišaudymo". Atsakymas NEBEAKTUALUS, NES PAVĖLUOTAS. Labai didžiulė bėda visų panašiu principu dirbančių institucijų ta, kad atsakymus galite teikti per 20 dienų, o žmonėms atsakymo, dažniausiai, reikia čia ir dabar. Sakykim, mano atveju įstatymas, kurį čia nagrinėjam, numato man savo atsakymą darbdaviui pateikti per 5 dienas, o "konsultaciją", kuri dar kaip aiškėja neprivaloma, galiu gauti per 20 dienų. Tai ar norėtumėt patys gauti atsakymą po laiko? Vargu. Kaip vertinti tokią konsultaciją? "Mes veikėme pagal įstatymą ir pateikėme įstatymo ištraukas nustatytu laiku". Reikia labai trumpinti atsakymų laiką iki 3-5 (maksimum) dienų.
Nėra
Nebuvo
Nėra
-
nėra
Galbūt praktiniai pvz būtų papildę atsakymą ir duotų aiškesnį vaizdą.
-
Jokių trūkumų,
Aš galvojau jus Kaip nors veiksit,o čia kaip pasityčiojimas.tikriausiai reikia rašyti teisiai prezidentui.Net negaliejau pagalvoti,kad tokie dalykai vyksta Lietuvoje.Žmones dirba,ir neturi ko valgyti,siaubas.
Nėra
Nėra
Jokių
-
Dėl formalumo pertekliaus šiek tiek trūksta žmogiškumo
-
Nėra
Nėra
Man vis tiek nesuprantama, kodėl savo kasmetinių atostogų metu aiškinantis darbo santykius DGK, vėliau nepratęsiamos atostogos.
nėra
Gavau gaires, gilintis reikia pačiai.
Nėra
nėra
Nėra
Nebuvo
Kaip prisijunkti prie interneto tinklapio vmi.Sako užeikit ir spauskit Ginčuas net nėra tokio žodžio
Trūko konktetumo, daug buvo apstraktumo
nėra
Atsiprašau, bet šis atsakymas - visiškas "šūdo malimas", pilstymas iš tuščio į kiaurą. Perrašė DK ir viskas. Visiškas nulis...000000 Visiškai be pagarbos Jūsų tarnybai, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Profesinės sąjungos pirmininkas Algis Svetaka
Norėčiau, kad būtų greičiau atsakoma į klausimus.
Nėra
Atsakyme perrašytos Darbo kodekso normos, paaiškinta, tai, kas ir atip aiškiai parašyta teisės aktuose.
nepastebėjau
-
nebuvo
Trukumu nera.
atsiuncia darbo kokedso straipsniu kuiuos pati ne karta skaiciau. o paaiskinimu normaliu taip ir nesulaukiu
atsakyta tik dalinai
Nėra
Nėra
Nėra
Nera jokiu trukumu,atsakymas konkretus ir aiskus
Nėra trūkumų. Dėkoju gerb. Justynai Ščerbai už Jos konsultaciją.
Atsakymas - 'pilstymas ir tuščio į kiaurą" - nieko konkretaus.
Nera
Neatsakė į klausimą.
Man nieko nepasako jūsų nurodyti straipsniai. Jeigu paklausus ar prklauso 40dd atostogų išeinant po atostogų iš darbo.
Nepastebėjau
Konsultavausi telefonui dėl darbo sutarties 5 punkto,darbas antraeilėse pareigose,jame buvo įrašyta tik valandos dirbamos per mėnesį,konsultantė paaiškino kad tuomet reikalingas grafikas kiek dirbama per dieną,kad būtų teisingai paskaičiuojami atostoginiai arba už nedarbingumą,gavus atsakymą raštu lyg ir neprivalu 5 punkte įrašyti kiek dirbama per dieną ,savaitę,taip ir liko ne visiškai aišku?
Atsiųstas darbo kodeksas. Aš jį skaičiau ir man buvo neaišku ,todėl ir klausiau ,taip ir liko neaišku
paaiškinta dalykiškai, neišsamiai