VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS (VDI) PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

1. Užsiėmimas
Jūsų duomenys
2. Amžius
Jūsų duomenys
3. Dėl kokios administracinės paslaugos Jūs kreipėtės į VDI?
4. Į kurį VDI padalinį Jūs kreipėtės administracinės paslaugos?
(pvz., VDI administracijos skyrius, Vilniaus teritorinis skyrius ir pan.)
5. Kokiu būdu Jūs kreipėtės į VDI?
Jeigu kreipėtės keletą kartų, prašome pasirinkti kelis atsakymų variantus.
6. Ar Jums buvo atsakyta dalykiškai, paaiškinta išsamiai ir informatyviai?
Jeigu blogai, kokie trūkumai?
7. Ar Jus aptarnaujant buvo laikomasi kreipimosi metu numatyto laiko paslaugai suteikti?
8. Kaip įvertintumėte Jūsų aptarnavimą?
Ar Jus aptarnavo dėmesingai, mandagiai?
Jeigu blogai, kokie trūkumai?
9. Ar, Jūsų manymu, VDI teikiamomis administracinėmis paslaugomis yra patogu naudotis:
9.1. Pateikti prašymą (paklausimą), skundą9.2. Registruoti potencialiai pavojingus įrenginius
Taip
Ne
Jeigu ne, kodėl?
10. Ar patogu konsultuotis:
10.1. Telefonu10.2. Atvykus į VDI10.3. El. paštu10.4. Su el. konsultantu VDI svetainėje10.5. VDI paskyroje Facebook'e
Taip
Ne
Jeigu ne, kodėl?
11. Ar žinote apie Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą VDI svetainėje?
DARBDAVIAMS
12. Jūsų siūlymai asmenų aptarnavimui ir paslaugų teikimui tobulinti: