Uservikulytea
Vieša
Pranešti

Vaiko gyvybė versus moters teisė į abortą. Ar tikrai reikia rinktis būtinai vieną iš jų?

Sveiki, mes esame Socialinių mokslų kolegijos teisės studijų programos I kurso studentės rašome tyriamąjį darbą apie abortą Lietuvoje ir atliekame anoniminę apklausą. Anketa bus skirta tik mokslo tikslams, prašome atsakyti į klausimus. Ačiū, už atsakymus. :)

Pic
Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Jūsų išsilavinimas?
Ar abortas gali būt pateisinamas?
Kokios priežastys, Jūsų nuomone, pateisina pasirinkimą darytis abortą?
Kaip manote, ar Lietuvoje egzistuoja abortų problema?
Kaip manote, kas geriausiai sulaikytų nuo abortų?
Kaip manote, kokios pasekmės gali kilti moteriai, kuri nutraukė nėštumą?
Kokios, jūsų manymu, pagrindinės priežastys, lemiančios aborto pasirinkimą?
Ar sutiktumėte, kad Lietuvoje būtų uždrausti abortai?