Userpfoktas
Results278
Vieša
Pranešti

Vadybos kultūros, asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos raiška Lietuvos verslo organizacijose.

Gerbiamasis/ Gerbiamoji,

Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto doktorantas Povilas Foktas kviečia Jus dalyvauti organizacijos kultūros ir vertybių kongruencijos tyrime. Žemiau pateikti teiginiai padės įvertinti vadybos kultūros ir vertybių lygio Lietuvos organizacijose raišką. Vertybių kongruencijos teiginiai padės išsiaiškinti Lietuvoje dirbančių darbuotojų ir organizacijų vertybių sudėtį bei tarpusavio atitikimą. Tyrimo rezultatai padės suformuoti rekomendacijas, kurios leis pakelti organizacijų kultūros lygmenį, pagerins darbuotojų padėtį darbovietėse ir pakels visuomenės gerovę.

Labai prašome atsakyti į visus klausimus. Jiems atsakyti prireiks  apie 30 minučių. Už Jūsų pastangas ir skirtą laiką būsime labai dėkingi.

Atidžiai perskaitykite kiekvieną iš žemiau išvardytų teiginių ir įvertinkite, kiek su kiekvienu iš jų sutinkate sutikimo skalėje nuo 1 – „visiškai nesutinku“ iki 5 – „visiškai sutinku“.

Šis klausimynas yra ANONIMINIS. Remdamasi moksline etika, tyrėjai įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.

Jūsų atsakymai bus analizuojami drauge su kitų respondentų atsakymais, siekiant išryškinti  dėsningumus ir juos apibendrinti.

                                               Dėkojame Jums už pasiryžimą skirti savo laiką ir pastangas!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Vadybinio personalo bendrosios kultūros lygis
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Mano darbovietėje vadovai vadovaujasi aukštais moraliniais kriterijais
Vadovai griežtai laikosi etinių normų
Vadovai paiso kalbos kultūros reikalavimų
Vadovai griežtai laikosi etiketo reikalavimų
Vadovai demonstruoja pagarbą pavaldiniams
Vadybos mokslo žinojimo lygis
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Mano darbovietėje visi vadovai turi aukštąjį vadybinį išsilavinimą
Vadovai domisi valdymo mokslo naujovėmis
Vadovai valdymo mokslo naujoves intensyviai taiko praktikoje
Mano darbovietėje vadovu galima tapti ir neturint vadybinio išsilavinimo
Mano darbovietėje nuolat organizuojami tobulinimosi kursai vadovams
Darbuotojų asmeninės ir dalykinės savybės, vadovavimo stilius
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Mano vadovas yra lyderis, kuris man padeda atsiskleisti darbe
Vadovai objektyvūs ir teisingi
Pastabas, susijusias su darbu, vadovai pateikia korektiškai
Darbiniai pavedimai skiriami pagarbiai
Vadovai nesveikai konkuruoja su kitų mūsų organizacijos padalinių vadovais
Sugebėjimų vadovauti (vadovavimo meno) lygis
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Užduotys ir pavedimai teikiami tiksliai
Užduotys ir pavedimai atitinka darbuotojų kompetencijas
Mano darbovietėje vadovai siekia būti ne tik formaliais, bet ir neformaliais lyderiais
Mano darbovietėje vadovai savo pavyzdžiu įkvepia darbuotojus siekti aukštesnių rezultatų
Vadovai kuria darbingą, kūrybišką aplinką
Mano darbovietėje visi dirbame vieningos komandos principu
Padedant vadovui atradau sugebėjimų, apie kuriuos nenutuokiau
Optimalus valdymo procesų reglamentavimas
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Mano darbovietėje valdymo procesai apibrėžti dokumentuose
Visi organizacijos vadovai tiksliai žino savo funkcijas ir atsakomybes
Mano darbovietėje vadovai neviršija turimų įgaliojimų
Darbuotojams nekyla klausimų dėl vadovų sprendimų
Mano darbovietėje, kalbant apie vadovus, „kairė nežino, ką daro dešinė“
Vadybinio darbo racionalus organizavimas
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Mano darbovietėje valdymas sertifikuotas ISO standartais
Kylančius klausimus galima išspręsti su tiesioginiu vadovu, nesikreipiant į aukštesnius
Vadybininkams/vidurinės grandies specialistams reikiama informacija ir kiti resursai pateikiami laiku
Vadybinis personalas/vidurinės grandies specialistai nesiskundžia dėl savo darbo organizavimo
Vadybininkai / vidurinės grandies specialistai sako, kad galėtų padaryti daugiau, jeigu turėtų galimybes
Interesantų priėmimo, posėdžių vedimo, telefoninių pokalbių ir kt. kultūra
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Posėdžiai dalykiški, darbuotojai nesiskundžia veltui sugaišę laiką
Su klientais gyvai ir ryšio priemonėmis bendraujama pagarbiai
Su partneriais bendraujama pabrėžtinai dalykiškai
Atsakymai į paklausimus iš šalies pateikiami operatyviai ir išsamiai
Mano darbovietė atvira visuomenei, neslepia nemalonių faktų, incidentų
Darbo aplinkos lygis (interjeras, apšvietimas, temperatūra, švara ir kt.)
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Mano organizacijoje rūpinamasi, kad interjeras atitiktų darbuotojų poreikius
Baldai ergonomiški, įrankiai ir darbo priemonės - patogūs
Mums nereikia nerimauti, kad žiemą darbo vietoje bus šalta, o vasarą – per karšta
Darbo vietoje nejaučiu diskomforto dėl apšvietimo
Nėra triukšmo, kuris trukdytų dirbti
Organizacija pasirūpina viskuo, pvz., ir tvarkingais darbo rūbais
Darbo vietų organizavimo lygis
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Darbo priemonės leidžia darbą atlikti greitai ir kokybiškai
Priemonės, įranga pasiekiama lengvai, ja naudotis nereikia papildomų pastangų
Darbo vieta organizuojama įvertinant technines ir individualias darbuotojų ypatybes
Vadovai atsižvelgia į darbuotojų pastabas dėl darbui reikalingų priemonių, įrangos
Darbuotojams kartais tenka patiems rūpintis darbo priemonėmis už savo lėšas
Darbo ir poilsio režimas, relaksacijos galimybės
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Darbovietė savo lėšomis rūpinasi darbuotojų relaksacija po darbo valandų
Rūpinamasi profesinių ligų prevencija
Skatinamas fizinis aktyvumas
Darbovietėje yra patalpa, skirta poilsiui
Darbovietė rūpinasi ne tik darbuotojų, bet ir šeimos poilsiu
Darbo sauga, sociopsichologinis mikroklimatas
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Mano organizacijose darbo sauga rūpinamasi ne formaliai
Darbo saugos žurnale pasirašiau tik po to, kai buvo išklausytas instruktažas ir išlaikytas egzaminas
Darbovietėje jaučiuosi gerai, nejaučiu psichologinio diskomforto
Skatinama pagarba ir tolerancija kitokioms religinėms, politinėms pažiūroms ir kt.
Mano organizacijoje netoleruojami anekdotai apie blondines, kitos tautybės asmenis ir pan.
POŽIŪRIS Į SAVO IR ORGANIZACIJOS, KURIOJE DIRBATE, VERTYBIŲ KONGRUENCIJĄ
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Dalykai, kuriuos aš vertinu gyvenime, yra labai artimi tiems, kurie vertinami organizacijoje, kurioje dirbu.
Aš pritariu organizacijos, kurioje dirbu, vertybėms.
Mano asmeninės vertybės atitinka organizacijos, kurioje dirbu, vertybes.
Organizacijoje, kurioje dirbu, realiai vyraujančios vertybės neatitinka organizacijos deklaruojamųjų, todėl aš esamoms vertybėms nepritariu.
Kartais jaučiu, kad turiu „paminti“ savo asmenines vertybes, kad pateisinčiau organizacijos lūkesčius.
ASMENINĖS VERTYBĖS
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Man svarbu laiku gauti darbo užmokestį.
Man svarbu gauti teisingas premijas, atsižvelgiant į mano pasiektus darbo rezultatus.
Man svarbu, kad organizacija suteiktų socialines garantijas (pvz.: mokamas atostogas, sveikatos draudimą, pensijos planą, pašalpą nutikus nelaimingiems atsitikimams, motinystės/tėvystės išmokas, išmokas sunkių ligų atvejais ir pan.).
Man svarbu gauti asmeninius poreikius atitinkančias naudas (pvz.: dalyvavimo sveikatos ugdymo programoje, išlaidų sportui, gydymui, įvairiems kursams apmokėjimas).
Man svarbi mūsų organizacijos plėtra.
Man svarbu dirbti komandoje.
Man svarbu, kad turėčiau galimybę dirbti individualiai.
Man svarbūs draugiški ir malonūs darbo santykiai.
Man svarbu turėti prestižinį, gerai kitų vertinamą darbą.
Man svarbu gauti pripažinimą darbe (pvz.: kad kiti pastebėtų mano pasiekimus, pagirtų vadovas, gaučiau padėką, garbės raštą ir pan.).
Man svarbus tiesioginio vadovo atidumas mano atžvilgiu.
Man svarbu gauti savalaikį ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį apie veiklos rezultatus.
Man svarbu, kad sulaukčiau kolegų pagalbos iškilus problemai.
Man svarbus pagarbus elgesys su manimi
Man svarbu būti pareigingam darbe.
Man svarbu prisiimti atsakomybę už atliekamą darbą.
Man svarbu atvirai dalytis informacija ir žiniomis darbe.
Man svarbu tolerancija darbe (pvz.: gerbiami individualūs ir grupiniai skirtumai).
Man svarbi savirealizacija darbe (pvz.: savęs, savo minčių įprasminimas darbe).
Man svarbu, kad organizacija turėtų viziją, misiją, filosofiją.
Man svarbus prasmingų visuomenės tikslų įgyvendinimas atliekant savo darbą (pvz.: padėti spręsti socialines problemas, prisidėti prie miesto, šalies vystymosi).
Man svarbu prisidėti prie organizacijos tradicijų kūrimo, puoselėjimo.
Man svarbu panaudoti įgytus išsilavinimo ir patirties gebėjimus.
Man svarbu turėti galimybę pačiam planuoti savo darbo laiką.
Man svarbu, kad mano pasiūlymai ir idėjos būtų įvertintos darbe.
Man svarbu turėti galimybę siekti aukštesnių pareigų.
Man svarbu gauti darbo užduotis, „metančias“ iššūkius savo galimybėms.
Man svarbu, kad turėčiau galimybę siekti aukštesnių rezultatų sveikai konkuruojant su bendradarbiais.
Man svarbu, kad mane įtrauktų į organizacijos problemų sprendimą.
Man svarbu, kad turėčiau aiškius tikslus darbe.
Man svarbu turėti galimybę tobulėti profesinėje srityje.
Man svarbu, kad organizacija, kurioje dirbu, turėtų suprantamas rašytines darbo tvarkos taisykles.
Man svarbu, kad būtų laikomasi žodinių susitarimų.
Man svarbu, kad mano parduodamos prekės ir/ar teikiamos paslaugos būtų kokybiškos.
Man svarbu dirbti patrauklioje darbo aplinkoje.
Man svarbu, kad organizacijos, kurioje dirbu, reputacija būtų teigiama.
Man svarbus mano įvaizdis darbe (pvz.: noriu atrodyti tvarkingai, dėvėti uniformą, jei tokia yra, reprezentuoti įmonę su jos logotipu ir pan.).
Man svarbu turėti tinkamą fizinę darbo vietą (pvz.: turėti reikalingas darbo priemones, patogią darbo vietą, tinkamą apšvietimą ir pan.).
Man svarbi mano asmeninė sveikata.
Man svarbu turėti tinkamas darbo sąlygas (pvz.: ne per karšta, ne per šalta, netriukšminga, švaru ir pan.).
ORGANIZACINĖS VERTYBĖS
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbo užmokestis mokamas laiku.
Organizacijoje, kurioje dirbu, teisingai skiriamos premijos už pasiektus rezultatus.
Organizacijoje, kurioje dirbu, užtikrinamos socialinės garantijos (pvz.: mokamos atostogos, sveikatos draudimas, pašalpos, nutikus nelaimingiems atsitikimams, motinystės išmokos, išmokos sunkių ligų atvejais ir pan.).
Organizacijoje, kurioje dirbu, teikiamos asmeninius poreikius atitinkančios naudos (pvz.: užmokamas dalyvavimas sveikatos ugdymo programoje, sportas, gydymas, įvairūs kursai ar pan.).
Organizacijoje, kurioje dirbu, orientuojamasi į nuolatinę organizacijos plėtrą.
Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinamas komandinis darbas.
Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiama galimybė dirbti individualiai.
Organizacijoje, kurioje dirbu, vyrauja malonūs ir draugiški santykiai.
Organizacija, kurioje dirbu, laikoma prestižine, žmonės nori joje dirbti (siekia į ją patekti).
Organizacijoje, kurioje dirbu, pripažįstami darbuotojų pasiekimai (pvz.: darbuotojai pagiriami, įteikiamos padėkos, garbės raštai ir pan.).
Organizacijoje, kurioje dirbu, tiesioginis vadovas yra atidus darbuotojams.
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojams suteikiamas savalaikis ir konstruktyvus grįžtamasis ryšys apie veiklos rezultatus ir jų siekimo būdus.
Organizacijoje, kurioje dirbu, kolegos padeda iškilus problemoms.
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai gerbiami.
Organizacijoje, kurioje dirbu, veikla vykdoma sąžiningai (pvz.: nėra juodosios buhalterijos, nėra apgaudinėjami darbuotojai bei klientai ir pan.).
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojams suteikiama asmeninė atsakomybė, pasitikint jų dorovingumu.
Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinamas atviras dalijimasis žiniomis.
Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinama tolerancija (pvz.: lyties, rasės, amžiaus ir kitais aspektais).
Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinama savirealizacija (pvz.: suteikiama galimybė įprasminti save, savo idėjas).
Organizacijoje, kurioje dirbu, vertinami atsidavę darbui darbuotojai (pats darbas teikia malonumą).
Organizacija, kurioje dirbu, turi viziją, misiją ir filosofiją.
Organizacijoje, kurioje dirbu, įgyvendinami prasmingi visuomenės tikslai (pvz.: kurie padeda spręsti socialines problemas, prisideda prie miesto ir/ar šalies vystymosi).
Organizacijoje, kurioje dirbu, puoselėjamos tradicijos (pvz.: švenčiamos šventės, pažymimi darbuotojų gimtadieniai, turima svarbių organizacijai datų, ritualų).
Organizacijoje, kurioje dirbu, samdomi tik kvalifikuoti darbuotojai.
Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiamas savarankiškumas darbuotojams priimti sprendimus, susijusius su laiko planavimu.
Organizacijoje, kurioje dirbu, vertinamas darbuotojų iniciatyvumas, naujos idėjos.
Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiama galimybė siekti aukštesnių pareigų.
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojams formuojamos iššūkių reikalaujančios darbo užduotys.
Organizacijoje, kurioje dirbu, skatinama sveika darbuotojų konkurencija.
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai įtraukiami į problemų sprendimą.
Organizacijoje, kurioje dirbu, kiekvienam darbuotojui nusakomi aiškūs tikslai.
Organizacijoje, kurioje dirbu, sudaromos sąlygos tobulėti profesinėje srityje, nuolat mokytis.
Organizacija, kurioje dirbu, turi aiškias rašytines darbo tvarkos taisykles.
Organizacijoje, kurioje dirbu, yra laikomasi žodinių susitarimų.
Organizacijoje, kurioje dirbu, akcentuojama prekių ir paslaugų kokybė.
Organizacijoje, kurioje dirbu, kuriama patraukli darbo aplinka.
Organizacijoje, kurioje dirbu, rūpinamasi teigiama organizacijos reputacija visuomenėje.
Organizacijoje, kurioje dirbu, siekiama, kad darbuotojai atrodytų reprezentatyviai (pvz.: tvarkingai apsirengę, dėvėtų uniformas, jei organizacija turi, ir pan.).
Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiama tinkama fizinė darbo vieta darbuotojams (pvz.: reikiamos darbo priemonės, ergonomiška darbo vieta ir pan.).
Organizacijoje, kurioje dirbu, rūpinamasi darbuotojų sveikata (pvz.: inicijuojami sveikatos kursai, sporto renginiai ir pan.).
Organizacijoje, kurioje dirbu, rūpinamasi tinkamomis darbo sąlygomis (pvz.: ne per karšta, ne per šalta, netriukšminga, švaru ir pan.).
VERTYBIŲ KONGRUENCIJOS POVEIKIS JUMS IR ORGANIZACIJAI
Visiškai nesutinkuLyg ir nesutinkuNežinau, sunku apsispręstiLyg ir sutinkuVisiškai sutinku
Organizacijoje, kurioje dirbu, esu patenkintas savo darbu.
Jaučiu įsipareigojimą organizacijai, kurioje dirbu.
Esu motyvuotas dirbti organizacijoje.
Organizacijoje, kurioje dirbu, rodau iniciatyvą.
Jaučiuosi organizacijos, kurioje dirbu, dalimi.
Noriu ir toliau dirbti šioje organizacijoje.
Organizacijoje, kurioje dirbu, savanoriškai atlieku su pareigomis nesusijusias papildomas veiklas.
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai elgiasi pagal Etikos kodeksą.
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai pasitiki vienas kitu.
Organizacijoje, kurioje dirbu, vyrauja pozityvi socialinė atmosfera (pvz.: darbuotojai vieni su kitais maloniai bendrauja).
Organizacijoje, kurioje dirbu, nesutarimai išsprendžiami konstruktyviu būdu.
Organizacijoje, kurioje dirbu, patiriamas streso lygis, keliantis nervinę įtampą darbe, yra žemas.
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai dirba produktyviai.
Organizacijoje, kurioje dirbu, nuolat tobulinama veikla.
Organizacijoje, kurioje dirbu, rūpinamasi produktų ir/ar paslaugų kokybe.
Organizacijoje, kurioje dirbu, numatomi veiklos rezultatai yra lengvai pasiekiami.
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų pareigos:
Jūsų darbo stažas organizacijoje, kurioje šiuo metu dirbate:
Jūs dirbate: