UserRaminta22
Results32
Vieša
Pranešti

Vadovo emocinio intelekto ir lyderystės stiliaus įtaka pasitenkinimui darbu ir įsipareigojimui organizacijai

Gerbiamas, Respondente,

Esu Vilniaus universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo studijų programos magistrantė. Kviečiu visus sudalyvauti apklausoje, kurios tikslas – ištirti vadovo emocinio intelekto ir lyderystės stiliaus įtaką  pasitenkinimui darbu ir įsipareigojimui organizacijai. Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Anketa yra visiškai anoniminė, todėl konfidencialumas garantuojamas.

Iš anksto dėkoju už Jūsų laiką ir sąžiningus atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įvertinkite teiginius apie Jūsų elgesį organizacijoje skalėje nuo 1 iki 7
Visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Iš dalies nesutinku (3)Nei sutinku nei nesutinku (4)Iš dalies sutinku (5)Sutinku (6)Visiškai sutinku (7)
Aš dažniausiai gerai suprantu savo paties jausmus tam tikrose situacijose ar aplinkybėse
Aš gerai suprantu savo paties emocijas
Aš tikrai suprantu, ką jaučiu
Aš visada žinau, ar jaučiiuosi gerai, ar ne
Aš visada atpažįstu savo darbuotojų emocijas iš jų elgesio
Aš gerai pastebiu kitų žmonių emocijas
Aš esu jautrus: reaguoju į kitų žmonių jausmus ir emocijas
Aš gerai suprantu mane supančių žmonių emocijas
Aš visada išsikeliu sau tikslus ir dedu visas pastangas, kad tuos tikslus pasiekčiau
Aš visada sau kartoju, kad esu kompetentingas
Aš esu save motyvuojantis asmuo
Aš visada drąsinu save stengtis iš visų jėgų, siekiant užsibrėžtų tikslų
Aš gebu susivaldyti, kontroliuoju savo nuotaiką, kad galėčiau racionaliai spręsti iškilusius sunkumus
Aš esu gana pajėgus kontroliuoti savo paties emocijas
Aš visada greitai nusiraminu, kai supykstu
Aš gerai kontroliuoju savo paties emocijas
Įvertinkite, kuris iš pateiktų teiginių labiausiai reprezentuoja Jūsų elgesį organizacijoje skalėje nuo 0 iki 4
Niekada (0)Retai (1)Kartais (2)Labai dažnai (3)Visada (4)
Aš padarau taip, jog aplinkui mane esantys žmonės jaustųsi gerai
Aš keliais paprastais žodžiais pasakau ką galėtume ir turėtume padaryti
Aš skatinu kitus ieškoti naujų būdų, sprendžiant senas problemas
Aš padedu kitiems realizuoti save darbe
Aš pasakau kitiems ką reikia padaryti, jeigu norima, kad už darbą būtų atlyginta
Aš būnu patenkintas, kai kiti laikosi sutartų standartų
Aš būnu patenkintas, leisdamas tęsti darbus taip kaip kiti visada yra įpratę
Kiti visiškai pasitiki manimi
Aš pateikiu įdomių pasiūlymų ką galima patobulinti
Aš pateikiu kitiems naujų sprendimų žvelgiant į sudėtingus dalykus
Man yra svarbu žinoti kaip kiti jaučiasi
Aš suteikiu pripažinimą/atlygį, kai kiti pasiekia savo tikslus
Iki to laiko kol viskas veikia, aš nesistengiu nieko keisti
Man viskas tinka, ką kiti nori daryti
Kiti didžiuojasi, kad yra su susiję su manimi
Aš padedu kitiems surasti prasmę darbe
Aš padedu kitiems permąstyti idėjas, kurių niekada prieš tai neaptarėme
Aš suteikiu asmeninį dėmesį tiems, kurie atrodo atstumti
Aš suteikiu dėmesį į tai, ką kiti gali gauti už atliktus darbu
Aš pasakau reikalavimus, kuriuos kiti turi žinoti tam, kad atliktų savo darbą
Aš neprašau kitų daugiau nei to kas yra absoliučiai būtina
Įvertinkite, kuris iš pateiktų teiginių labiausiai atspindi Jūsų darbą ir organizaciją skalėje nuo 1 iki 5
Visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei sutinku nei nesutinku (3)Sutinku (4)Visiškai sutinku (5)
Aš esu patenkintas savo atliekamu darbu
Man patinka dirbti organizacijoje, kuriai dabar priklausau
Man nepatinka mano atliekamas darbas
Man nepatinka keli aspektai dabartinėje organizacijoje, kurie yra susiję su mano darbu
Įvertinkite, kuris iš pateiktų teiginių labiausiai atspindi Jūsų darbą ir organizaciją skalėje nuo 1 iki 5
Visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei sutinku nei nesutinku (3)Sutinku (4)Visiškai sutinku (5)
Aš būčiau labai laimingas, jeigu galėčiau visą savo likusį gyvenimą praleisti organizacijoje, kurioje dabar dirbu
Man patinka kalbėti su kitais žmonėmis apie organizaciją, kurioje dirbu
Aš manau, kad organizacijos problemos, kurioje dirbu yra ir mano problemos
Aš manau, kad galėčiau lengvai pritapti kitoje organizacijoje, kaip pritapau ir dabartinėje
Aš nesijaučiu savo organizacijos „šeimos“ dalimi
Aš nesijaučiu emociškai prisijungęs prie šios organizacijos
Organizacija, kurioje dirbu, turi daug asmeninės reikšmės man
Aš nejaučiu stipraus priklausymo ryšio šiai organizacijai
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Organizacijos tipas, kurioje dirbate
Jūsų darbo stažas dabartinėje organizacijoje
Ar turite pavaldinių?