Userausra.glebauskiene
Vieša
Pranešti

Vadovo autentiškos lyderystės įtaka mokytojų vidinei motyvacijai

Sveiki,

esu Aušra Glebauskienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo lyderystės studijų programos, kurią vykdo nacionalinis Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas projektas ,,Lyderių laikas 3", studentė.  Šiuo metu rengiu magistro baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti mokyklos vadovų autentiškos lyderystės įtaką mokytojų vidinei motyvacijai.

Anketa yra anoniminė ir apklausos rezultatai bus apdorojami ir pateikiami tik apibendrinti, todėl labai prašome į klausimus atsakyti atvirai ir nuoširdžiai.

Jei pageidautumėte susipažinti su apibendrintais tyrimo rezultatais, galite susisiekti su manimi e. paštu ausra.glebauskiene@gmail.com.  

Iš anksto dėkoju už Jūsų laiką.

1. Atidžiai perskaitykite kiekvieną iš žemiau pateiktų teiginių ir galvodami apie savo įstaigos vadovą bei apie save, nurodykite, kiek su kiekvienu iš teiginių sutinkate, pažymėdami Jums labiausiai tinkantį atsakymą skalėje nuo 1 -,,visiškai nesutinku“ iki 5 ,,visiškai sutinku“.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mano vadovas (-ė) prašo kitų jam (jai) suteikti grįžtamąjį ryšį tam, kad jo (jos) santykiai su kitais būtų geresni.
Mano vadovas (-ė) aiškiai pasako, ką mano.
Mano vadovo (-ė) veiksmai atitinka jo (jos) įsitikinimus.
Mano vadovas (-ė) prašo pavaldinių pateikti minčių, kurios kvestionuoja jo (jos) esminius įsitikinimus.
Mano vadovas (-ė) tiksliai gali pasakyti, kaip kiti mato jo gebėjimus.
Mano vadovas (-ė) pripažįsta klaidas, kai jas padaro.
Priimdamas sprendimus, mano vadovas (-ė) remiasi savo esminiais įsitikinimais.
Mano vadovas (-ė) įdėmiai išklauso alternatyvas, prieš prieidamas galutinės išvados.
Mano vadovas (-ė) pažįsta savo stiprybes ir silpnybes.
Mano vadovas (-ė) atvirai dalinasi informacija su kitais.
Mano vadovas (-ė) atsispiria jam (jai) daromam spaudimui elgtis kitaip nei diktuoja asmeniniai jo (jos) įsitikinimai.
Mano vadovas (-ė) objektyviai išanalizuoja aktualią informaciją prieš priimdamas sprendimą.
Mano vadovas (-ė) aiškiai žino, kokią įtaką daro kitiems.
Mano vadovas (-ė) savo mintis ir idėjas aiškiai išreiškia kitiems.
Mano vadovo (-ės) veiksmus lemia jo (jos) vidiniai moraliniai standartai.
Mano vadovas (-ė) skatina kitus garsiai išsakyti prieštaraujančią nuomonę.
2. Atidžiai perskaitykite kiekvieną iš žemiau pateiktų teiginių ir galvodami apie save, nurodykite, kiek su kiekvienu iš teiginių sutinkate, pažymėdami Jums labiausiai tinkantį atsakymą skalėje nuo 1 -,,visiškai nesutinku“ iki 5 ,,visiškai sutinku“.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Jei darbui atlikti man reikia įdėti daugiau pastangų nei visada, aš turiu gauti papildomą atlygį.
Man svarbus išorinis paskatinimas, kad stengčiausi darbą atlikti kaip įmanoma geriau.
Išorinis paskatinimas toks kaip premija, mane skatina darbą atlikti geriau.
Jei pasiūlytų didesnį atlyginimą, aš savo darbą padaryčiau dar geriau.
Užduotys, kurias darau darbe yra mano varomoji jėga.
Užduotys, kurias atlieku darbe yra malonios.
Mano darbas yra prasmingas.
Mano darbas yra labai įdomus.
Mano darbas yra toks įdomus, kad pats savaime yra motyvacija.
Mano darbas toks įkvepiantis, kad pamirštu viską aplinkui.
3. Mokyklos, kurioje dirbate, tipas:
4. Esamas vadovas, dabartinėje mokykloje, dirba:
5. Kiek laiko dirbate dabartinėje mokykloje?
6. Jūsų pedagoginio darbo stažas:
7. Jūsų kvalifikacinė kategorija:
8. Ar dirbate pilnu krūviu (1,0 et.)?
9. Kur įsikūrusi mokykla, kurioje dirbate?