Userjaukslacuks
Results41
Vieša
Pranešti

Vadovavimo stilių tobulinimo įmonėje "TV Play" galimybės

Gerbiamas respondente,

esu Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto, kultūrinės veiklos vadybos studijų programos 3 - ojo kurso studendė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą tema "Vadovavimo stilių tobulinimo įmonėje "TV Play" galimybės". Šio darbo tikslas - išanalizuoti kokius vadovavimo stilius naudoja įmonėje "TV Play", nustatyti ar tai yra geriausiais stilius, pateikti tobulinimo galimybes, rekomandacijas. Anketa yra anonimė. Man svarbus kiekvienas Jūsų atsakymas.

Iš anksto labai dėkoju!

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar Jūsų vadovas - lyderis?
Kokios lyderio sabybės labiausiai apibūdina Jūsų vadovą?
Kokie, Jūsu nuomone, yra Jūsų ir vadovo santykiai?
Kaip vadovas motyvuoja darbuotojus dirbti?
Kokie faktoriai Jus labiausiai motyvuoja darbo vietoje?
Ar vadovas griežtai kontroliuoja darbuotojus?
Koks, Jūsų nuomone, yra įmonės vadovo elgesys su darbuotojais?
Kokiu būdų įmonėje organizuojamas pareigų suskirstymas?
Pažymėkite teisingą atsakymą:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aš suprantu organizacijos ilgalaikę strategiją
Įmonės vadovas rūpinasi darbuotojų savijauta
Planuojami realistiški organizacijos tikslai
Organizacijos vadovybė vertina darbuotojus, kurie parodo iniciatyvą
Pažymėkite teisingą atsakymą:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mano manymu, vadovas elgiasi dorai
Vadovas mane gerbia
Vadovas praneša, jei mano darbas atliktas prastai
Vadovas noriai išklauso mano nuomone
Vadovas padeda man tobulėti ir gerinti darbo kokybę
Jaučiu, jog galiu pasitikėti savo vadovu
Organizacijos, kurioje dirbu, stipriosios pusės
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Sėkminga organizacijos struktūra
Aukštas darbuotojų motyvavimo lygis
Organizacijos specifiką atitinkantis vadovavimo stilius
Puikiai ir laiku atliekami visi planavimo darbai
Sėkmingai dirbanti komanda
Aukštos vadovo kompetencijos
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų mėnesio pajamos?