UserDociusD
Vieša
Pranešti

Vadovavimo stilių poveikis darbuotojų motyvacijai

**Anketa DIRBANTIEMS**   
Sveiki, esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto, Įmonių ir įstaigų administravimo pirmo kurso studentas.

Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti vadovo darbo stiliaus poveikį darbuotojų motyvacijai. Tyrimo metu gauti duomenys bus apibendrinti ir panaudoti kursiniame darbe „Vadovavimo stilių analizė“. Atliekamas tyrimas yra anoniminis, anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Anketoje nėra „teisingų“ ar „neteisingų“ atsakymų, tyrėjui svarbi Jūsų nuomonė, kuriai sugaišite apie 10 minučių. 

Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skirtą laiką!

1. Kaip apibūdintumėte savo vadovo bendravimą su darbuotojais?
2. Kokiais vadovavimo stiliaus bruožais jūsų nuomone vadovaujasi Jūsų vadovas?
3. Kaip manote, kas svarbiausia Jūsų vadovui?
4. Ar Jūs esate patenkintas savo darbu?
5. Jūsų pasitenkinimas darbu žymiai padidėtų, jeigu vadovas:
6. Kokį vadovavimo stilių naudoja Jūsų vadovas?
7. Ar Jūs esate patenkintas savo padalinio vadovo vadovavimo stiliumi?
8. Jūsų darbe Jums svarbu: (Galite žymėti kelis Jums tinkamus atsakymus)
9. Koks vadovo požiūris į Jūsų iniciatyvumą ir aktyvumą?
10. Kokias motyvavimo priemones taiko bei netaiko Jūsų įmonės vadovas? (Prie kiekvienos eilutės pasirinkite vieną Jums tinkamiausią atsakymą)
TaikoNetaiko
Raštiškos padėkos
Papildomi laisvadieniai
Kvalifikacijos kėlimo galimybės
Vienkartinės premijos
Žodiniai pagyrimai
11. Kokios motyvavimo priemonės Jums yra svarbiausios Jūsų darbe? Įvertinkite penkių balų skalėje, kur 1 balas reiškia ,,visai nesvarbi“ ir 5 balai reiškia ,,labai svarbi“.
12345
Darbo užmokesčio dydis
Premijos
Pagyrimai/padėkos/apdovanojimai
Papildomi laisvadieniai
Demokratiškas vadovavimas
12. Jūsų lytis?
13. Jūsų amžius?
14. Jūsų išsilavinimas?
15. Kiek laiko dirbate šioje įmonėje? (Įrašykite metų kiekį)