Usergabija.rutkunaite
Vieša
Pranešti

Urbanizacija ir besivystančių šalių darni plėtra

Laba diena. Esame studentės iš Vilniaus Gedimino Technikos Univesiteto (Architektūros studijų kryptis). Tiriame žmonių požiūrį į Lietuvos miestų darnią plėtrą. Būtume labai dėkingos, kad skirtumėte porą minučių atsakyti į klausimus. Visa informacija bus naudojama tik mokymosi tikslams. Ačiū už sugaištą laiką

Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų gyvenamoji vieta:
Jūsų išsilavinimas:
Šiuo metu jūs:
Ar jūsų veikla susijusi su architektūra / miestų planavimu?
Ar manote, kad Lietuvoje miestų urbanizacijos lygis didėja?
Ar manote, kad žmonių migracija iš kaimo į miestą didėja?
Ar manote, kad didmiesčiai Lietuvoje sparčiai auga?
Ar manote, kad miestietiški gyvenimo modeliai (ekonominiai, visuomeniniai, kultūriniai) skverbiasi į kaimą?
Kaip miesto urbanistinis planavimas siejasi su miesto atgaivinimu?
Ar esate girdėjęs apie darniąją šalių plėtrą?
Ar manote, kad šalies darni plėtra yra svarbi ir reikalinga?
Ar manote, kad Lietuvos miestų plėtra yra darni?
Ar šis veiksnys yra svarbus miestą vystant darniai?
Labai svarbuSvarbuBeveik nesvarbuNesvarbu
Urbanistinės valstybės politikos tobulinimas
Bendruomenių organizavimas
Sveikatos, švietimo, kultūros, sporto infrastruktūros gerinimas
Nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvos stiprinimas
Savivaldybių iniciatyvos stiprinimas
Visuomeninių organizacijų ir privataus sektoriaus inciatyvų stiprinimas
Gatvių tinklo ir dviračių takų tvari plėtra
Kompaktiškų miestų ir gyvenviečių kūrimas
Naujų žaliųjų erdvių kūrimas mieste
Efektyvus žemės naudojimas
Gamtos bei kultūros vertybių apsauga
Tarptautinis bendradarbiavimas
Sveika aplinka (švarus oras, vanduo, žemė, biologinė įvairovė, gamtinių išteklių naudojimas)
Gyvybinga ekonomika
Socialinė gerovė (saugumas, kultūrinių bei dvasinių poreikių tenkinimas, prieinamas būstas ir komunalinės paslaugos)
Bendruomenės dalyvavimas visais plėtros etapais
Kaip manote, kurie veiksniai lėmė, kad Lietuvoje nėra pakankamai gerų salygų miestą vystyti darniai?