UserPievoje
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Universitetų pasirinkimo kriterijai

Sveiki, mes esame Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos trečio kurso tarptautinio verslo studentės. Atliekame marketingo tyrimą, norėdamos išsiaiškinti 10-12 klasių moksleivių pasirinkimo kriterijų svarbą renkantis universitetą. Anketoje pateikiami klausimai ir atsakymų variantai, pasirinkite Jums tinkamą. Anketa yra konfidenciali ir Jūsų duomenys niekur nebus skelbiami. Dėkojame už bendradarbiavimą.

1. Ar Jūs planuojate studijuoti universitete?
2. Kur Jūs planuojate studijuoti?
3. Kuriame mieste Jūs planuojate studijuoti?
4. Kokiame skyriuje Jūs planuojate studijuoti?
5. Kurioje studijų srityje Jūs planuojate studijuoti?
6. Iš kiek aukštojo mokslo įstaigų Jūs renkatės universitetą?
7. Pažymėkite, kiek Jums yra svarbūs universitetų ir jų paslaugų techniniai kriterijai, renkantis universitetą. (Pažymėkite pasirinktą atsakymą, kai 1 – visiškai nesvarbu, o 10 – labai svarbu.)
8. Įvertinkite 10-ties balų skalėje, kiek Jums yra svarbūs žemiau esantys teiginiai apie universiteto papildomas paslaugas? (Pažymėkite pasirinktą atsakymą, kai 1 reiškia visiškai nesvarbu, o 10 – labai svarbu.)
9. Pažymėkite, kiek Jums yra svarbus kiekvienas ekonominis kriterijus, įtakojantis universiteto pasirinkimą? (Pažymėkite pasirinktą atsakymą, kai 1 – visiškai nesvarbu, o 10 – labai svarbu.)
10. Pažymėkite, kiek Jums yra svarbus kiekvienas iš šių socialinių kriterijų, įtakojančių Jus pasirinkti universitetą? (Pažymėkite pasirinktą atsakymą, kai 1 – visiškai nesvarbu, o 10 – labai svarbu.)
11. Pažymėkite, kokį poveikį Jūsų universiteto pasirinkimui daro kiekvienas iš šių veiksnių. (Pažymėkite pasirinktą atsakymą, kai 1 reiškia visiškai nesvarbu, o 10 – labai svarbu.)
12. Įvertinkite, kiek svarbūs Jums yra žemiau pateikti asmeniniai kriterijai renkantis universitetą ? (Pažymėkite pasirinktą atsakymą, kai 1 – visiškai nesvarbu, o 10 – labai svarbu.)
13. Įvertinkite kiek Jums yra svarbūs žemiau pateikti informaciniai kriterijai, renkantis universitetą? (Pažymėkite pasirinktą atsakymą, kai 1 – visiškai nesvarbu, o 10 – labai svarbu.)
14. Jūsų lytis:
15. Kokiai amžiaus grupei Jūs priklausote?
16. Jūsų gyvenamoji vietovė:
17. Kiek asmenų yra Jūsų šeimoje?
18. Jūsų manymu vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį (sudėti visas šeimos pajamas ir padalinti iš šeimos narių skaičiaus):

Anketos meniu

Kita anketa »