Userjosta
Results187
Vieša
Pranešti

Universalių bazinių išmokų, kaip socialinių gerovės išlaidų, analizė ir vertinimas

Sveiki, esu Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso ekonomikos studentė. Kviečiu dalyvauti tyrime, kurio tikslas yra išsiaiškinti respondentų nuomonę apie universalias bazines išmokas. Surinkti duomenys bus naudojami baigiamojo bakalauro darbo tyrimui.

Dėl spartėjančio automatizacijos proceso, kai kuriose darbo srityse žmonės praranda darbo vietas, nes juos pakeičia mašinos, robotai arba kompiuterinės programos.

AUTOMATIZACIJA – tai procesas, kurio metu įvairūs veiksmai ir užduotys atliekami be žmogaus pagalbos. Tai leidžia pagerinti darbo našumą, kokybę bei produktyvumą. Siekiant sumažinti automatizacijos proceso pasekmes vystoma universalių bazinių išmokų idėja.

UNIVERSALIOS BAZINĖS IŠMOKOS – tai besąlyginiai piniginiai mokėjimai, kuriuos iš valstybės biudžeto kas mėnesį gautų visi valstybės piliečiai. Piniginiai mokėjimai skirti garantuoti minimalias išmokas piliečiams, kurios nepriklauso nuo darbo, asmeninių aplinkybių, šeimyninių santykių ar politinio požiūrio. Išmokos pasižymi universalumu, individualumu ir besąlygiškumu: universalumas pasireiškia, kai išmokas gauna visi tos valstybės gyventojai; individualumas pasireiškia, kai išmokos mokamos ne šeimai, o kiekvienam suaugusiam piliečiui; besąlygiškumas atsiranda, kai išmokos mokamos nepaisant socialinės padėties.

Apklausa yra anoniminė ir jos rezultatai nebus viešai publikuojami.

Iš anksto dėkoju už jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
3. Jūsų amžius:Privalomas
4. Kiek vaikų jūs turite?Privalomas
5. Kokia jūsų šeiminė padėtis?Privalomas
6. Koks jūsų išsilavinimas?Privalomas
7. Koks jūsų užimtumo statusas?Privalomas
8. Dėl kokių priežasčių dirbate nemėgstamą darbą?
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
pinigų
darbo patirties trūkumo
išsilavinimo trūkumo
aplinkinių / artimųjų spaudimo
reikia išlaikyti save / šeimą
nesiryžtu pokyčiams
9. Ar savo darbe per paskutiniuosius vienerius metus esate susidūręs (-usi) su savo ir/ar kolegos (-ų) darbo vietos (-ų) netekimu dėl to, jog buvo įdiegtos automatizuotos technologijos Jūsų ir/ar kolegos (-ų) darbe?
10. Kaip vertinate automatizaciją, kaip reiškinį, visuomenės gerovės kūrimo prasme?
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Automatizuotos technologijos kuria gerovę visuomenei
Automatizuotos technologijos padidina darbo našumą
Automatizuotos technologijos sumažina gamybos išlaidas
Automatizuotos technologijos kuria kokybiškesnes prekes / paslaugas
11. Jūsų mėnesinės pajamos (atskaičius mokesčius):
12. Įvertinkite pasitenkinimą pateiktais teiginiais: (kur 1- labai nepatenkintas, 10- labai patenkintas)
12345678910
pasitenkinimas darbu (jeigu turite)
pasitenkinimas sveikata
pasitenkinimas pajamomis
pasitenkinimas laisvalaikiui skiriamu laiku
13. Ar esate girdėjęs (-usi) apie universalias bazines išmokas (UBI)?Privalomas
Besąlyginiai piniginiai mokėjimai, kuriuos iš valstybės biudžeto kas mėnesį gautų visi valstybės piliečiai. Piniginiai mokėjimai skirti garantuoti minimalias išmokas piliečiams, kurios nepriklauso nuo darbo, asmeninių aplinkybių, šeimyninių santykių ar politinio požiūrio.
14. Įsivaizduokite, kad kas mėnesį gaunate 500 EUR dydžio bazines išmokas, kurių dydis nepriklauso nuo to, Jūs dirbate ar ne ir kokias pajamas gaunate. Atsakykite į pateiktus teiginius pagal tai, kaip panaudotumėte gautas išmokas:Privalomas
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
trumpinčiau darbo laiką
keisčiau darbą
mesčiau darbą
pradėčiau savo verslą
pradėčiau mokytis papildomai
rinkčiausi kokybiškesnius maisto produktus
daugiau lėšų skirčiau vitaminams / papildams
užsiimčiau fizine veikla / sportu
taupyčiau
investuočiau
atsidėčiau „juodai dienai“
išleisčiau kasdieninio vartojimo prekėms
skirčiau kelionėms
skirčiau laisvalaikio pramogoms