UserVPKS
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Ūkio subjektų apklausos anketa 2019 m. IV ketvirtis

Gerbiamas respondente, dėkojame Jums už Jūsų indėlį ir pastangas stiprinant Lietuvos žemės ūkį. Maloniai kreipiamės į Jus ir prašome užpildyti šį klausimyną, nes Jūsų nuomonė mums labai svarbi siekiant įvertinti Augalininkystės tarnybos veiklą. Užtikriname apklausos anonimiškumą ir garantuojame, kad gauti duomenys bus naudojami Augalininkystės tarnybos veiklai tobulinti.

1. Kaip vertinate atliktą patikrinimą?
2. Įvertinkite konsultaciją suteikusio darbuotojo kompetenciją (5 - labai kompetentingas, 1 - nekompetentingas)
3. Nurodykite, su kuria sritimi buvo susijęs Jūsų veiklos patikrinimas, teikiamos konsultacijos. Kaip vertinate, ar suteikta konsultacija Jums buvo naudinga, padėjo geriau suprasti teisės aktus, jų laikytis?
4. Jūsų manymu, ar Jums pateikti kontroliniai klausimynai padeda suvokti teisės aktų reikalavimus geriau juos įgyvendinti?
5. Kaip vertinate Augalininkystės tarnybos veiklą, suteiktų paslaugų kokybę?
6. Ar patikrinimą atlikęs darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai prašė atlygio?
7. Nurodykite kokioje apskrityje / regione vykdote savo veiklą?

Anketos meniu

Kita anketa »