UAB "Trakų autobusai" keleivių anketa

Šios anketos tikslas – išsiaiškinti apie Jūsų, važiuojančių UAB „Trakų autobusai“ maršrutais,
patirtį, poreikius. Atsakydami į klausimus padėsite mums tobulinti teikiamų paslaugų
kokybę ir efektyviau jas pritaikyti prie Jūsų asmeninių poreikių.

Dėkojame už Jūsų skirtą laiką!

9. Kiek vidutiniškai keleivių važiuoja šiuo laiku? (Įrašykite)
Įvairiai
Labai įvairiai...
3
4
Iki 10 žmonių
Skiriasi įvairiomis dienomis
10-15
6
8
10
5
nezinau
10
10
10-15
5
20
5