UserSauliusA
Vieša
Pranešti

UAB „HIDROSTATYBA“ projektų rizikos valdymo analizė

Gerbiamas (a) respondente, Jūsų atsakymai į šios anoniminės anketos klausimus padės įvertinti įmonės projektų riziką. Apklausos tikslas – įvertinti organizacijos būklę, bei sužinoti respondentų nuomonę. Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Užtikrinu, kad šios anketos duomenys bus panaudoti tik tiriamojo darbo analizei. 

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

Pic
Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Jūsų išsilavinimas?
Jūsų darbo stažas įmonėje?
Kokiam UAB „Hidrostatyba“ padalinyje Jūs dirbate?
Kaip Jūs vertinate įmonės veiklos organizavimą?
Įvardinkite Jūsų nuomone svarbiausius organizacijos tikslus. ( 5 – labai svarbus, 1 – mažiausiai svarbus)
12345
Didinti organizacijos pelningumą
Būti rinkos lyderiais
Išlaikyti esamus klientus ir įgyti naujų
Kelti personalo profesinę kvalifikaciją
Teikti išskirtines ir profesionalias paslaugas
Inovacijų diegimas
Tenkinti klientų poreikius
Tobulinti įmonės organizacinius procesus
UAB „Hidrostatyba“ daugiausia vykdo veiklą:
Kokios paskirties projektus Jūsų įmonė realizuoja dažniausiai:
Kiek procentų vykdomų darbų dengiate įmonės lėšomis:
Kokia dalis UAB „Hidrostatyba“ vykdomų projektų apdrausta sutarties užtikrinimo garantu?
Jūsų nuomone kokios paskirties objektai patenka į didžiausią rizikos grupę:
Kodėl (ankstesnio klausimo atsakymas) patenka į didžiausią rizikos grupę?
Ar paskirtas projekto vadovas objektui vadovauti gali numatyti galimą riziką?
Įvardinkite Jūsų nuomone dažniausiai pasitaikančią riziką. ( 5 – labai svarbus, 1 – mažiausiai svarbus)
12345
Blogai paruoštas statinio projektas
Žmogiškieji ištekliai
Techniniai pajėgumai
Gamtinės/stichinės nelaimės
Subrangovo laiku neįvykdyti įsipareigojimai
Neaptarti užsakovo reikalavimai projekto eigoje
Laiko stoka
Jūsų nuomone ar projekto vadovo bendradarbiavimas su projekto rengėju padėtų numatyti ir išvengti galimos rizikos?
Ar UAB „Hidrostatyba“ reikalauja sutarties užtikrinimo garanto iš projekto rengėjų (projektuotojų)?
Įvardinkite Jūsų nuomone svarbiausias rizikos valdymo priemones. ( 5 – labai svarbus, 1 – mažiausiai svarbus)
12345
Perkelti riziką
Atidėti riziką
Sumažinti riziką
Pasirinkti riziką
Išvengti rizikos
Ar kontroliuojama rizika perauga į nebekontroliuojamą?
Jūsų nuomone ar dažnai rizika išsisprendžia savaime?
Įvardinkite Jūsų nuomone svarbiausias priežastis, kodėl laiku identifikuota rizika būna nesuvaldyta. ( 5 – labai svarbus, 1 – mažiausiai svarbus)
12345
Per mažai laiko
Patirties /kvalifikacijos stoka
Išteklių stoka
Finansinės problemos
Komandinio darbo stoka
Įvardinkite Jūsų nuomone efektyviausias priemones, kurios padeda identifikuoti riziką. ( 5 – labai svarbus, 1 – mažiausiai svarbus)
12345
Projekto vadovo patirtis ir kvalifikacija
Anksčiau laiko pradėtas analizuoti projektas
Glaudus bendradarbiavimas su projekto rengėjais (projektuotoju).
Konsultantai
Komandinis darbas
Kaip Jūs manote, kokios srities darbuotojai dažniausiai identifikuoja projekto riziką?
Ar naudojatės konsultantų paslaugomis siekiant išvengti galimos rizikos?
Jūsų nuomone projekto ekspertizę atliekančios įmonės sumažina galimą riziką?
Kokias iš išvardintų priemonių naudojate rizikos analizei?
Jūsų manymu ar UAB „Hidrostatyba“ sukelti rizikos padariniai dažnai sprendžiami teisme?
Ar užsakovas padeda spręsti susidariusias rizikingas situacijas?