UAB "Airarat" pardavimų skatinimas

Gerbiami respondentai, esu LBUAS studentas, studijoju verslo procesų vadybą. 

Šiuo metu atlieku tyrimą savo baigiamajam darbui, kurio tikslas – išsiaiškinti patraukliausius vartotojams pardavimo skatinimo būdus ir informaciją apie UAB „Airarat" (viešbutis ir restoranas Ararat).

Apklausa yra anoniminė, jos atsakymai bus panaudoti mano darbe. Ačiū, kad atsakote!

 

 

Kaip Jūs suprantate pardavimo skatinimo priemones?
visiems px tas tavo ararat
Pardavimo apminčių didinimas, įmonės plėtimasis.
išpardavimų kūrimas, reklamos, marketingo darbas, naujų rinkų atradimas