Usermigrim96
Vieša
Pranešti

TYRIMO ,,SUAUGUSIŲJŲ SAVIUGDA KAIP KARJEROS VALDYMO VEIKSNYS” KLAUSIMYNAS

    Gerbiami apklausos dalyviai, Mykolo Romerio Universiteto, Edukologijos ir Socialinio darbo instituto IV kurso studentė atlieka tyrimą, kuriuo siekia išsiaiškinti suaugusiųjų saviugdos vaidmenį karjeros valdymo procese. Jūsų atsakymai ir surinkti tyrimo duomenys bus naudojami rengiant bakalaurinį darbą.

Apklausa yra anonimiška, tad svarbu nuoširdūs ir atviri atsakymai.

Jei kiltų klausimų galite kreiptis elektroniniu paštu [email protected]

Tikimės pagalbos ir bendradarbiavimo.

Pic
1.Kas Jūsų nuomone yra karjera?Privalomas
(Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus)
2. Kurie iš pateiktų apibrėžimų, Jūsų nuomone, tiksliausiai apibūdina karjeros valdymą?Privalomas
(Įvertinkite kiekvieną teiginį, pažymėdami labiausiai tinkantį variantą: 1-visiškai nesvarbu; 2-nesvarbu; 3-neturiu nuomonės; 4-svarbu; 5-labai svarbu)
12345
1.Nuolatinis žinių kaupimas ir atnaujinimas, susijęs su pasirinkta veikla
2.Norimo gyvenimo stiliaus ir vertybių įsivardinimas
3.Nuolatinis tikslų siekimas
4. Su darbu susijusios informacijos rinkimas
5.Visą gyvenimą trunkantis procesas, apimantis sprendimų priėmimą įvairiose gyvenimo srityse.
6. Prisitaikymas prie darbo rinkos sąlygų
7. Savo poreikių ir siekių analizavimas ir įsivardinimas
8.Savo gabumų realizavimas pasirinktoje veikloje
3.Įvertinkite karjeros valdymo proceso komponentų svarbą asmens karjerai.Privalomas
(Įvertinkite kiekvieną teiginį, pažymėdami labiausiai tinkantį variantą: 1-visiškai nesvarbu; 2-nesvarbu; 3-neturiu nuomonės; 4-svarbu; 5-labai svarbu)
12345
1.Savęs pažinimas
2.Karjeros galimybių tyrinėjimas ir pažinimas
3.Karjeros plano rengimas ir įgyvendinimas
4.Karjeros galimybių vertinimas
5.Mokymosi institucijų pasirinkimas
6.Pasiektų rezultatų įsivertinimas
7.Darbo rinkos tyrimai
8.Karjeros vizijos įsivardinimas
9. Savo lūkesčių, poreikių, vertybių bei talentų analizavimas
4.Kas, Jūsų nuomone, yra atsakingas už karjeros valdymo procesą?Privalomas
(Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymų variantus)
5. Kas, Jūsų nuomone, lemia asmens karjeros sėkmę?Privalomas
(Įvertinkite kiekvieną teiginį, pažymėdami vieną Jums labiausiai tinkantį variantą)
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinku
1.Asmeninės karjeros valdymo kompetencijos ir nuolatinis jų ugdymas
2.Gebėjimas naudotis informacinėmis, komunikacinėmis technologijomis
3.Gebėjimas priimti tinkamus sprendimus
4.Karjeros specialistų pagalba, konsultacijos
5.Nuolatinis sąmoningas savęs tobulinimas
6.Socialinių kontaktų turėjimas
7.Neformalus ugdymasis t.y dalyvavimas seminaruose, konferencijose
8.Universiteto baigimas
9.Nuolatinis naujų tikslų įsivardijimas ir jų siekimas
10.Prisitaikymo darbe gebėjimai
11.Socialiniai gebėjimai
12.Savęs pažinimas
13.Karjeros derinimas su kitomis gyvenimo sritimis
14.Mokymosi galimybių tyrinėjimas
15.Darbas didelėje organizacijoje
16.Patirties kaupimas ir mokymasis iš jos
6.Koks,Jūsų nuomone, darbuotojas yra paklausiausias darbo rinkoje?Privalomas
(Įvertinkite kiekvieną teiginį, pažymėdami vieną Jums labiausiai tinkantį variantą)
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinku
1.Pasitinkintis savimi
2.Aktyviai dalyvaujantis socialiniame, politiniame bei kultūriniame visuomenės gyvenime
3.Turintis aiškias vertybines nuostatas
4.Planuojantis asmeninę karjerą
5.Besidomintis pokyčiais darbo rinkoje
6.Nuolat besimokantis ir tobulėjantis
7.Iniciatyvus ir kūrybingas
8.Gebantis planuoti laiką
9.Dalyvaujantis neformaliojo ugdymosi veiklose
10.Gebantis tyrinėti karjeros galimybes
11.Turintis patirties srityje, kurioje nori dirbti/dirba
12.Gebantis karjerą derinanti su kitomis gyvenimo sritimis
13.Gebantis valdyti asmeninius finansus
14.Gebantis valdyti stresą
15.Orientuotas į rezultatus
16. Gebantis priimti sudėtingus sprendimus per trumpą laiką
17.Gebantis naudotis informacinėmis technologijomis
18.Gebantis kritiškai mąstyti
19.Gebantis bendrauti bei keistis informacija
20.Savarankiškas
21.Smalsus ir norintis perprasti naujus dalykus
22.Gebantis komunikuoti keliomis užsienio kalbomis
23.Sąžiningas ir atsakingas
7.Kas Jūsų nuomone yra saviugda?Privalomas
(Įvertinkite kiekvieną teiginį, pažymėdami vieną Jums labiausiai tinkantį variantą)
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinku
1.Sąmoningas savęs tobulinimas
2.Laisvalaikio praleidimo būdas
3.Vertybinių nuostatų pasirinkimas ir ugdymas
4.Neformalaus ugdymo(si) procesas (pvz.dalyvavimas seminaruose, konferencijose ar , mokymuose)
5.Asmenybės tobulėjimas
6.Visą gyvenimą trunkantis žmogaus vystymosi procesas
7.Įvairūs pomėgiai
8.Kompetencijų tobulinimas
8.Ar Jūs esate dalyvavęs, ar šiuo metu dalyvaujate saviugdos veiklose? (Jei atsakėte - taip, pereikite prie klausimo Nr. 10)Privalomas
(Pažymėkite vieną Jums tinkantį variantą)
9.Kokios priežastys lėmė nedalyvavimą saviugdos veiklose? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį variantą ir pereikite prie klausimo Nr.15)
10.Kokiose saviugdos veiklose dalyvaujate/ dalyvavote?
(Pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus)
11.Kada susidomėjote saviugda?
(Pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
12.Kokius saviugdos tikslus sau keliate?
(Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus)
13.Kurie iš išvardintų veiksnių Jus labiausiai skatina dalyvauti saviugdos procese?
(Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus)
14.Įvertinkite, kiek Jūsų dalyvavimas saviugdoje prisideda prie:
Įvertinkite kiekvieną teiginį, pažymėdami labiausiai tinkantį variantą: 1-visiškai nesvarbu; 2-nesvarbu; 3-neturiu nuomonės; 4-svarbu; 5-labai svarbu)
12345
1.Savęs pažinimo ir vertinimo
2.Išorinės aplinkos pažinimo
3.Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimo
4.Tikslų siekimo
5.Karjeros krizių įveikimo
6.Darbo paieškos gebėjimų tobulinimo
7.Gebėjimo priimti karjeros sprendimus
8.Gebėjimo valdyti mokymosi procesą
9.Gebėjimo dirbti komandoje
10.Savo karjeros vizijos kūrimo
11.Savo vertybinių nuostatų įsivardinimo
12.Savo tobulintinų sričių išskyrimo
13.Savo rezultatų įsivertinimo
14.Įsidarbinamumo didėjimo
15.Jūsų lytis:Privalomas
(Pažymėkite vieną atsakymo variantą)
16. Jūsų amžius:Privalomas
(Pažymėkite vieną atsakymo variantą)
17.Jūs šiuo metu:Privalomas
(Pažymėkite vieną atsakymo variantą)
18. Jūsų darbo stažas:Privalomas
(Pažymėkite vieną atsakymo variantą)
19. Įrašykite veiklos sritį, kurioje dirbate.
(Atsakymą įrašykite. Jeigu nedirbate, į šį klausimą atsakyti nereikia)
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami