Turizmas Tauragėje

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentės atlieka tyrimą, kurio tikslas yra ištirti turizmo galimybes Tauragės mieste. Klausimynas yra skirtas Tauragės miesto gyventojams. Gauti rezultatai bus panaudoti bakalauro baigiamajam darbui rengti. Apklausa yra anoniminė, užtikrinamas duomenų konfidencialumas.
Jūsų amžius (įrašykite)
23
16
21
30
20
14
21
18
16
30
31
21
Sherman
25
22
33
43
21
27
47
47
27
21
27
26
38
47
25
27
34
27
24
45
29
46
37
24
35
45
24
33metai
33metai
33metai
33metai
26
40
33m.
14
pensininkai su C
23
38
24
28
33 metai
25
56
33
35
19
16
15
17
18
15
17
16
25