Trečiųjų šalių piliečių, atvykusių laikinai į Lietuvą, integracija, skatinant LR piliečių toleranciją, pritarimą bei stiprinant tarpusavio pasitikėjimo santykius

Gyventojų migracija yra nuolatinis reiškinys ne tik visame pasaulyje, bet ir mūsų šalyje. Užsienio šalių piliečiai atvykę gyventi į Lietuvą dėl ekonominių bei asmeninių, nesusijusių su politiniu persekiojimu ar gamtos katastrofomis priežasčių, vadinami naujakuriais. Naujakuriai neturintys Europos Sąjungos (ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių) pilietybės, vadinami trečiųjų šalių piliečiais. Dalis šių šalių piliečių susiduria su išankstiniais stereotipais, neigiamomis nuostatomis, kadangi savo išvaizda ir kultūra gali skirtis nuo vietos gyventojų. Tai apsunkina jų galimybes sėkmingai integruotis į Lietuvos visuomenę, mažina socialinę darną šalyje. Taigi, imigrantų atvykimas į Lietuvą, priešingai nei kitose ES šalyse, daugiau laikomas problema nei palankia galimybe mūsų šaliai. Todėl įstojus į ES, Lietuva įsipareigojo užtikrinti darbo jėgos judėjimą Bendrijoje. Esant tokiai situacijai, svarbu skatinti Lietuvos visuomenės toleranciją trečiųjų šalių piliečiams, stiprinti jų pritarimą integracijai bei palaikyti pasitikėjimo santykius. Šiuo metu Utenos regiono bendruomenės fondas atlieka tyrimą, norėdamas išsiaiškinti svarbiausias imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos problemas, todėl mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas.
Kokiomis priemonėmis, Jūsų nuomone, galėtų būti skatinama trečiųjų šalių piliečių integracija į Lietuvos visuomenę? ( atsakymą įrašyti)
daugiau informacijos
Lengivinama teisinė bazė, imigracijos skatinimo reklaminė kompanija tam tikrose šalyse, kad pritraukti reikiamų kvailifikuotų specialistų. Pvz. vairuotojų, laivų statytojų, suvirintojų.
skatinti imigrantus mokytis Lietuviu kalbos, nes kalbos barjeras sudaro didziaja dali kliuciu, bei ugdyti Lietuvos gyventoju tolerancija imigrantams
nereikia jokiu skatinimo priemoniu
teisinemis
Pačių imigrantų iniciatyva...
Nezinau.
Lietūvos piliečių noru padėti atvykeliams, moraline pagalba.
skatinti tolerantiskuma
Nežinau.
ugdyti LT visuomenes tolerancija siais kl
Geresnemis darbo vietomis, tolerancija, galimybiu suvienodijimas, visuomenines veiklos skatinimas tarp kitatauciu
galetu moket lietuviu kalba, tada visai kitaip i ta zmogu ziurima
nezinau ;)))
Bendri projektai
nezinau
Informacijos skleidimas, reklama
darbo užmokesčio didėjimas
neturiu pasiulymo
Daugiau liberaliu salygu verslo skatinimui. Taciau nedaugiau, kaip vietiniams gyventojams
Tam reikalingi atitinkami teisės aktai
Tos priemonės turi būti apibrėžtos teisiniais
nezinau
Bendra veikla, tautų susipažinimas tarpusavy...
bendruomeniu veikla
Visų pirma - mūsų šalies visuomenės požiūrio į kitataučius kaita ir tolerancijos ugdymas. Na o toliau galima sumąstyti įvairių bendrų veiklų, kurios padėtų plėstis tarpkultūriniam bendradarbiavimui.
reikia daugiau tolerantiškumo
Negalvojau apie tai
Bendradarbiavimo
Tarpkultūrinio dialogo skatinimas
Bendrais tikslais. Gerbuvio didinimu. Kalbos mokymu
Galimybė pasikonsultuoti įvairiais klausimais (teisniniais, sveikatos priežiūros, darbo paieškos ir t.t). Gerai, jei tokiomis galimybėmis rūpintųsi savivaldos organai ir vietos bendruomenės.
Rengiant kalbos kursus
visomis paremtomis teisės aktais
Mano nuomone, labai svarbu formuoti Lietuvos visuomenės teigiamą požiūrį į imigrantą. taigi,galėtų būti vykdomos veiklos, kurios suburtų šias dvi tiksline grupes ( organizuoti seminarus, informatyvias išvykas ir pan.)
Nereikia jų sureikšminti, ir skirti jiems daugiau dėmesio ir resursų nei Lietuvos pilieičiams, tai skatina nelygybę ir netoleranciją.