UserURBF
Vieša
Pranešti

Trečiųjų šalių piliečių, atvykusių laikinai į Lietuvą, integracija, skatinant LR piliečių toleranciją, pritarimą bei stiprinant tarpusavio pasitikėjimo santykius

Gyventojų migracija yra nuolatinis reiškinys ne tik visame pasaulyje, bet ir mūsų šalyje. Užsienio šalių piliečiai atvykę gyventi į Lietuvą dėl ekonominių bei asmeninių, nesusijusių su politiniu persekiojimu ar gamtos katastrofomis priežasčių, vadinami naujakuriais. Naujakuriai neturintys Europos Sąjungos (ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių) pilietybės, vadinami trečiųjų šalių piliečiais. Dalis šių šalių piliečių susiduria su išankstiniais stereotipais, neigiamomis nuostatomis, kadangi savo išvaizda ir kultūra gali skirtis nuo vietos gyventojų. Tai apsunkina jų galimybes sėkmingai integruotis į Lietuvos visuomenę, mažina socialinę darną šalyje. Taigi, imigrantų atvykimas į Lietuvą, priešingai nei kitose ES šalyse, daugiau laikomas problema nei palankia galimybe mūsų šaliai. Todėl įstojus į ES, Lietuva įsipareigojo užtikrinti darbo jėgos judėjimą Bendrijoje. Esant tokiai situacijai, svarbu skatinti Lietuvos visuomenės toleranciją trečiųjų šalių piliečiams, stiprinti jų pritarimą integracijai bei palaikyti pasitikėjimo santykius. Šiuo metu Utenos regiono bendruomenės fondas atlieka tyrimą, norėdamas išsiaiškinti svarbiausias imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos problemas, todėl mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas.
Jūsų lytisPrivalomas
Jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų išsilavinimasPrivalomas
Jūsų tautybė ( atsakymą įrašyti)
Koks Jūsų požiūris į imigraciją?Privalomas
Ar turite pažįstamų, draugų ar giminaičių, kurie norėtų emigruoti į Lietuvą?Privalomas
Ar pažįstate žmonių imigravusių iš "trečiųjų šalių" ir turinčių leidimą laikinai gyventi Lietuvoje? ( įrašyti skaičių žmonių ir šalies, iš kurios jie emigravo, pavadinimą)Privalomas
Kokios problemos, Jūsų manymu, svarbiausios laikinam darbui į Lietuvą atvykusiems imigrantams? ( įvertinti kiekvieną teiginį)Privalomas
Labai svarbuVidutiniškai svarbuVisiškai nesvarbu
Apsirūpinti maistu ir buitinėm prekėm
Kokybiškai gyventi ( namuose šilta, yra vanduo ir pan.)
Gauti kokybiškas sveikatos paslaugas
Gauti teisines konsultacijas
Gyventi saugiai
Bendrauti su tautiečiais ir įsitraukti į visuomeninę veiklą
Bendrauti su vietos gyventojais ir būti pripažintam
Išmokti lietuvių kalbą
Susipažinti su vietos kultūros paveldu
Ar, Jūsų nuomone, trečiųjų šalių piliečių integracijos politika Lietuvoje yra pakankamai koordinuota?Privalomas
Kokie veiksniai, Jūsų manymu, yra svarbiausi sprendžiant imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos problemas? ( įvertinti kiekvieną teiginį)Privalomas
SvarbiausiaIš dalies svarbuVisiškai nesvarbu
Priešmokyklinis kalbos ir mokslo skatinimas vaikų darželiuose
Galimybių suvienodinimas ir diskriminacijos mažinimas mokymosi įstaigose
Įvairios profesinės konsultacijos ir kalbos kursai seniai gyvenantiems imigrantams ir naujai atvykusiems imigrantams
Programų ir veiklų, leidžiančių imigrantams tuo pačiu dirbti ir mokytis įgyvendinimas
Pagalba ieškant darbo ir įsidarbinant
Papildomų darbo vietų įmonėse imigrantams kūrimas
Galimybių dalyvauti visuomeninėje veikloje skatinimas
Bendruomeninių ryšių tarp vietos gyventojų ir imigrantų skatinimas
Tarpkultūrinio dialogo skatinimas
Tinklo, jungiančio valstybines institucijas, nevyriausybines ir kitas organizacijas besirūpinančias trečiųjų šalių piliečių integracija, plėtojimas
Pagalba steigiant ir vystant imigrantų bendruomenes Lietuvoje
Kas, Jūsų manymu, efektyviausiai galėtų spręsti imigrantų integracijos problemas? ( įvertinti kiekvieną teiginį)Privalomas
EfektyviausiaiIš dalies efektyviaiVisiškai neefektyviai
Ambasada
Savivaldybės administracija ar seniūnija, kurioje dirbate ir gyvenate
Darbo birža
Migracijos tarnyba
Nevyriausybinės organizacijos
Profsąjungos
Patys imigrantai, savo iniciatyva
LR pilietis, savo iniciatyva
Ar, Jūsų nuomone, Lietuvoje egzistuoja diskriminacijos problema?Privalomas
Ar, Jūsų nuomone, laikiną leidimą dirbti Lietuvoje turintis ne Lietuvos pilietis ( imigrantas) galėtų sėkmingai vadovauti verslo įmonei? ( įrašyti taip arba ne ir kodėl taip manote?)
Ar, Jūsų nuomone, laikiną leidimą dirbti Lietuvoje turintis ne Lietuvos pilietis ( imigrantas) galėtų sėkmingai vadovauti savivaldybei ar kitai biudžetinei organizacijai? ( įrašyti taip arba ne ir kodėl taip manote?)
Ar, Jūsų nuomone, laikiną leidimą dirbti Lietuvoje turintis ne Lietuvos pilietis ( imigrantas) galėtų sėkmingai vadovauti bendruomenei ar nevyriausybinei organizacijai? ( įrašyti taip arba ne ir kodėl taip manote?)
Ar norėtumėte dirbti įmonėje ar įstaigoje, kuriai vadovauja laikiną leidimą dirbti Lietuvoje turintis ne Lietuvos pilietis ( imigrantas)?Privalomas
Ar norėtumėte dirbti įmonėje ar įstaigoje, kurioje dirba daugiau nei pusė ne Lietuvos piliečių ( imigrantų)?Privalomas
Kaip reaguotumėte, jei kaimynystėje įsikurtų kokios nors trečiosios šalies pilietis su šeima ( imigrantų šeima)?Privalomas
Jūsų nuomone imigrantai iš trečiųjų šalių:Privalomas
Ar pritariate, kad reikia skatinti LR piliečių ir imigrantų iš trečiųjų šalių tarpusavio bendravimą, ugdyti toleranciją, supratimą, įtraukiant į atitinkamas veiklas bei programas?Privalomas
Jūsų nuomone, kurie iš žemiau pateiktų aspektų labiausiai lėtina imigrantų integracijos ( adaptacijos) procesą? ( įvertinkite kiekvieną teiginį)Privalomas
Labai lėtinaIš dalies lėtinaVisiškai nelėtina
Teisiniai aspektai
Lietuvos visuomenės tolerancijos ir daugiakultūriškumo stoka
Nepakankamas imigrantų informavimas apie jų teises
Kalbos barjeras
Bendravimo tarp įvairių organizacijų, besirūpinančių trečiųjų šalių piliečių integracija, stoka
Kokiomis priemonėmis, Jūsų nuomone, galėtų būti skatinama trečiųjų šalių piliečių integracija į Lietuvos visuomenę? ( atsakymą įrašyti)