Userpaklauskatsakyk
Results61
Vieša
Pranešti

Transporto sektoriaus Lietuvoje plėtros perspektyvos

Sveiki, esu Tomas Gvozdas ir šiuo metu atlieku mokslinį tyrimą, kurio pagrindinis tikslas yra įvertinti transporto sektoriaus Lietuvoje plėtros perspektyvas krovinių transportavime keliais. Nustačius transporto sektoriaus Lietuvoje plėtros galimybes ir suvaržymus krovinių transportavime keliais, noriu pateikti siūlymus transporto sektoriaus Lietuvoje plėtros tobulinimui transportuojant krovinius keliais ir sukurti transporto sektoriaus Lietuvoje plėtros tobulinimo modelį. Galiu užtikrinti, kad ši anketinė apklausa yra anoniminė, o duomenys bus naudojami tik akademiniais tikslais. Pastarieji bus pateikti tik juos statistiškai apdorojus. Prašau pasirinkti Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą kiekvienam teiginiui. Ačiū už Jūsų skirtą laiką dalyvaujant tyrime.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Išsilavinimas:
4. Jūsų pajamos per mėnesį:
5. Jūsų socialinis statusas:
6. Jūsų gyvenamoji vieta:
7. Kaip galvojate, kuri transporto sektoriaus rūšis šalyje yra populiariausia bendrine prasme?
8. Kaip galvojate, kuri transporto sektoriaus rūšis šalyje yra populiariausia gabenant krovinius?
9. Kokiomis transporto sektoriaus paslaugomis dažniausiai naudojatės:
10. Kaip galvojate, ar transporto sektorius turi plėtros perspektyvų?
11. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su transporto sektoriaus svarba šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
11.1. Transportas padidina prekių tinkamumą joms judėti šalyje.
11.2. Transporto sektorius šalyje yra ekonomikos varomoji jėga.
11.3. Transporto sektorius šalyje yra labai svarbus ekonomikos augimui ir gyvenimo kokybei.
11.4. Transporto sektorius šalyje yra svarbiausia pramonės šaka.
11.5. Transportas šalyje vaidina svarbų vaidmenį skatinant ekonomikos konkurencingumą.
11.6. Transporto sektoriaus paklausa šalyje priklauso nuo kylančio poreikio.
11.7. Transportas šalyje yra gyvybiškai svarbus vidaus rinkai ir piliečių gyvenimo kokybei.
12. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su transporto sektoriaus grėsmėmis šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
12.1. Transporto sektorius šalyje susiduria su aplinkos suvaržymais.
12.2. Transporto sektorius šalyje susiduria su konkurencija iš sparčiai besivystančių pasaulio transporto rinkų.
12.3. Transporto sektorius šalyje susiduria su išteklių trūkumu.
12.4. Transporto sektorius šalyje susiduria su keleivių ir prekių saugumo problemomis.
12.5. Transporto sektorius šalyje susiduria su „perpildyta“ rinka.
13. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su transporto sektoriaus sėkmės kriterijais šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
13.1. Transporto sektorius šalyje puikiai pritaiko naujausias technologijas.
13.2. Transporto sektorius šalyje efektyviai išnaudoja esamus išteklius.
13.3. Transporto sektorius šalyje yra tvarus ir ekonomiškas.
13.4. Transporto sektorius šalyje atsižvelgia į visuomenės poreikius.
13.5. Transporto sektorius šalyje atsižvelgia į aplinkosaugos reikalavimus ir poreikius.
14. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su transporto sektoriaus infrastruktūra ir jos svarba šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
14.1. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje suteikia naudos ne tik ekonominėmis, bet ir socialinėmis-kultūrinėmis savybėmis.
14.2. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje palaiko ekonominį augimą ir socialinę plėtrą.
14.3. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje skatina ne tik ekonomikos augimą, bet ir tvarumą.
14.4. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje palengvina ryšių plėtrą tarp šalies regionų.
14.5. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje palaiko abipusių ekonominių, socialinių, kultūrinių ryšių formavimąsi.
14.6. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje padeda pagerinti bendrą gamybos vienetų produktyvumą.
14.7. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje padeda skatinti technologijų plitimą.
14.8. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje padeda padidinti su transportu susijusių įmonių pelningumą tiek didinant jų pardavimus, tiek mažinant sąnaudas gaminant ir (arba) pristatant.
14.9. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje padeda skatinti tvarumo plėtrą.
14.10. Transporto sektoriaus infrastruktūra šalyje remiasi atitinkamais tvaraus transporto vystimosi principais.
15. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su transporto sektoriaus infrastruktūros iššūkiais šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
15.1. Ekonomikos augimui ir plėtrai reikalingas transportas/mobilumas ir geriau sujungta infrastruktūra bei paslaugos.
15.2. Viešosios investicijos į transporto infrastruktūrą ir paslaugas atsilieka nuo paklausos augimo.
15.3. Valstybės nuosavybė išlieka didelė, o sektoriaus reformos procesas vyksta lėtai, ypač kelių ir geležinkelių sektoriuose.
15.4. Silpnas valdymas ir konkurencijos nebuvimas atideda efektyvių, modernių transporto sistemų plėtrą ir naujų technologijų pritaikymą.
15.5. Privačiojo sektoriaus dalyvavimas teikiant transporto paslaugas padidėjo, tačiau jis turi toliau plėstis, kad paspartintų plėtrą ir paskatintų ekonomikos augimą.
15.6. Reikia didinti privataus sektoriaus dalyvavimą kuriant, valdant ir eksploatuojant transporto infrastruktūrą.
15.7. Transportas nacionaliniu ir regioniniu lygiu yra lėtai besikeičiantis sektorius dekarbonizacijos požiūriu.
15.8. Saugumas, ypač keliuose, tebėra grįsti didele ekonomine ir socialine kaina.
16. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su transporto sektoriaus plėtros perspektyvomis šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
16.1. Transporto sektorius šalyje turi puikiai sujungtus tinklus (oras, keliai, vanduo, geležinkeliai).
16.2. Transporto sektorius šalyje yra grindžiamas privataus sektoriaus dalyvavimu ir įsitraukimu, skatinančiu teigiamas reformas, partnerystę ir naujoves.
16.3. Transporto sektorius šalyje yra ekologiškas ir socialus.
16.4. Transporto sektorius šalyje yra grindžiamas mažu anglies dioksido kiekio naudojimu.
16.5. Transporto sektorius šalyje yra grindžiamas naujoviškais sprendimais.
17. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su kelių transportu šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
17.1. Kelių transportas šalyje yra viena plačiausiai naudojamų transporto rūšių.
17.2. Kelių transportas šalyje yra svarbi transporto rūšis, teikianti socialinį ir ekonominį pakilimą bei plėtrą.
17.3. Kelių transportas šalyje yra viena lanksčiausių transporto priemonių.
18. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su krovinių gabenimu keliais šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
18.1. Krovinių gabenimas keliais yra dominuojantis gabenimo būdas šalyje.
18.2. Krovinių gabenimas keliais šalyje turi daug teigiamų aspektų, susijusių su produktų tiekimu, užimtumo didinimu ir kt.
18.3. Lankstumas gabenant krovinius keliais šalyje yra pagrindinis pranašumas, lyginant su kitomis transporto priemonėmis.
18.4. Krovinių gabenimas keliais šalyje yra patikimas.
18.5. Krovinių gabenimas keliais šalyje turi labai didelį neigiamą poveikį aplinkai.
18.6. Krovinių gabenimas keliais yra pakankamai nesaugus transportavimo būdas eismo įvykių atžvilgiu.
19. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, susijusius su kelių infrastruktūra šalyje, kurie turi reikšmės transporto sektoriaus plėtros perspektyvoms šalyje?
1. Visiškai nesutinku2. Nesutinku3. Nei sutinku, nei nesutinku4. Sutinku5. Visiškai sutinku
19.1. Šalyje yra pakankamai investuojama į naują kelių infrastruktūrą.
19.2. Šalyje yra pakankamai investuohjama į senos infrastruktūros rekonstravimą.
19.3. Šalyje visos kelių transporto priemonės, gabenančios krovinius, yra tinkamos.
19.4. Šalyje krovinių vežėjai keliais nuolat diegia naujoves ir ieško naujų sprendimo būdų efektyvesniai veiklai.
19.5. Šalyje krovinių vežėjai keliais skatina tvaraus vystimosi politiką.
19.6. Šalyje krovinių vežėjai keliais skatina padidintą kelių transporto priemonių saugumą, kainų ir degalų sąnaudų mažinimą bei subalansuotą išmetamų teršalų kiekį į aplinką.